Antipsikotik

Kısaca: Antipsikotik ya da Nöroleptik ilaçlar başta şizofreni olmak üzere psikozların tedavisinde kullanılan ilaçlar. Temelde psikotik belirtilerle giden ruhsal ve organik hastalıkların sağaltımında kullanılan moleküllerdir. ...devamı ☟

Tanım

Temelde psikotik belirtilerle giden ruhsal ve organik hastalıkların sağaltımında kullanılan moleküllerdir. Sınıfın ilk temsilcisi klorpromazinin bulunuşu psikiyatride önemli bir kilometre taşı olup, önemli sayıda kronik psikiyatri hastasının hastaneler dışında veya evde bakımlarını olanaklı hale getirmiştir.

Başlıca endikasyonları şizofreni, bipolar bozukluklar olmak üzere psikotik belirtilerin görüldüğü deliryum, psikotik depresyon gibi diğer durumlarda da tercih edilirler.

Antipsikotiklerin temel etki mekanizması dopamin reseptör antagonizmasıdır. Bu yolla pozitif semptomları azaltırlar. Yine bu yolla istenmeyen ekstrapiramidal semptomlara yolaçabilirler.

Sınıflama

Antipsikotikler önce bulunan klasik ve daha yeni geliştirilen atipik antipsikotikler olarak ikiye ayrılabilirler. Klozapinin bulunuşuyla ortaya çıkan atipik moleküller farklı reseptör afiniteleriyle farklı bir kuşağı temsil etmektedir.

Yan etki profillerinin göreceli daha avantajlı olmasıyla atipiklerin klinik kullanımları gittikçe daha da yaygınlaşmaktadır. Atipik antipsikotikler: klozapin, risperidon, olanzapin, ketiyapin, amisülprid, ziprasidon, aripiprazol.

Ayrıca BakınızKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Atipik antipsikotik
3 yıl önce

Atipik antipsikotik (AAP) veya atipik nöroleptik, (aynı zamanda ikinci nesil antipsikotik olarak da bilinir) psikiyatrik durumların tedavisinde kullanılan...

Klorpromazin
3 yıl önce

Klorpromazin (kısaltması:CPZ), antipsikotik (nöroleptik) ilaçlar grubuna ait ilaçtır. Largactil, Thorazine gibi ticari adlarla satılmaktadır. Klorpromazin...

Amisülpirid
3 yıl önce

Amisülpirid, antipsikotik bir ilaçtır. Psikozların tedavisinde kullanılmaktadır. (Solian®, Amitrex® ticari isimleri vardır). Ağızdan alınan (oral solüsyon...

Psikotik depresyon
3 yıl önce

sıra majör depresif dönem belirtileri görülür. Antidepresan veya atipik antipsikotik kullanımı Elektrokonvülsif terapi ^ a b c Hales E and Yudofsky JA, eds...

CPZ
3 yıl önce

CPZ şu anlamlara gelebilir: Chlorpromazine, antipsikotik bir ilaç Circuit Park Zandvoort, Hollanda'da Zandvoort kenti yakınlarında bulunan bir motor sporları...

Olanzapin
3 yıl önce

bipolar bozukluk tedavisinde kullanılması onaylanmış bir tür atipik antipsikotik ilaç grubunu içine alan etken madde. ^ Burton, Michael E.; Shaw, Leslie...

Haloperidol
3 yıl önce

Haldol ticari ismi altında satılan Haloperidol, bir tipik antipsikotik ilaçtır. Haloperidol, şizofreni, Tourette sendromunda tikler, bipolar bozuklukta...

Aripiprazol
3 yıl önce

Aripiprazol, Abilify marka adı ile satılan atipik antipsikotik. Şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde önerilir ve kullanılır. Majör depresif bozukluk...