Antropometri

Kısaca: Antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilmiştir. ...devamı ☟

antropometri
Antropometri

" target="_blank"> konferansından,antropometri gösterimi.] Yunanca ``anthropo`` (insan) ve ``metrikos (ölçme)`` sözcüklerinden türetilen antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.

Antropometri bilimi, bireyler veya gruplar arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzerlikleri saptayarak daha geniş bir insan kitlesine uygun tasarımlar yapma imkanı sağlar. Bu tasarımlar için belirlediği vücut ölçüleri arasında, vücut hareketsiz ve belirli bir standart pozisyondayken alınan ``yapısal vücut ölçüleri`` ve vücut hareket halindeyken alınan ``fonksiyonel vücut ölçüleri`` bulunur.

Tarihçe

Ölçüler

Referans Noktaları

Antropometrik ölçümlerin standartlaştırılması amacıyla bazı referans noktaları belirlenmiştir:
 1. Yedinci boyun omur
 2. Ense kökü
 3. Yan boyun başlangıcı
 4. Omuz başı
 5. Omuz ortası
 6. Arka kol başlangıcı
 7. Maksimum pazu kesiti
 8. Dirsek
 9. Bilek kesiti
 10. El başlangıcı
 11. Başparmak başlangıcı
 12. Kasların simetri merkezi
 13. Şakaklar
 14. Alt çene ucu
 15. Ön boyun üstü
 16. Ön boyun altı
 17. Bel çizgisi
 18. Kalça çizgisi
 19. Dizkapağı üstü
 20. Dizkapağı altı
 21. Ayak bileği kesiti
 22. Ayak tabanı
 23. Tepe noktası
 24. Göğüs çizgisi


Yapısal vücut ölçüleri

Vücudun, ayakta ve oturarak belirli standart duruşlarında elde edilen değerlerdir. Yükseklikler : Aytaktayken yerden, otururken oturma yüzeyinden ilgili vücut noktasına kadar olan uzunluklardır. Dikey düzlemde ölçülürler. Genişlikler : Yatay ve enine çaplardır. Dikey düzlemde ölçülürler. Derinlikler : Yatay ve dikine çaplardır. Yanal düzlemde ölçülürler. Uzunluklar : Herhangi bir vücut kısmının uzun ekseni boyunca ölçülen değerdir. Çevresel uzunluklar : Bir vücut parçasının kendisiyle aynı düzlemdeki çevresidir. Eğrisel uzunluklar Düşüklükler : Boyun, göğüs, bel ve kalça arasındaki mesafelerdir. Kalınlıklar Çıkıntılar : Bir vücut bileşeninin ucunun bileşenin başlangıcına olan uzaklığıdır.

Fonksiyonel vücut ölçüleri

Vücudun, sabit bir noktaya göre; eğilme, dönme, uzanma gibi hareketlerle ulaşabileceği maksimum mesafeleri ölçmek ve işin rahat yapılması için gerekli olan çevresel faktörlerin dağılım uzaklıklarını belirlemek amacıyla yapılan ölçümlerdir. Yapısal vücut ölçümlerine ``statik antropometri`` adı verilirken, fonksiyonel vücut ölçülerinin diğer adı da ``dinamik antropometri``dir.

Kaynaklar

 1. Yıldız Teknik Üniversitesi, Ergonomi ders notları.


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

antropometri Resimleri

Antropometri
2 yıl önce

Antropometri, insan vücudunun ölçüleri ile ilgilenen bir tekniktir. Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilmiştir. Antropometri...

Antropometri, Bilim, Kas, Kol, Omurilik, Yıldız Teknik Üniversitesi, í–jenik, Vücut
Oksoloji
2 yıl önce

fizyoloji, epidemiyoloji) ve daha küçük oranda; beslenme, antropoloji, antropometri, ergonomi, tarih, ekonomi tarihi, ekonomi, sosyoekonomi, sosyoloji ve...

Oksoloji, Antropoloji, Antropometri, Beslenme, Biyoloji, Ekonomi, Endokrinoloji, Epidemiyoloji, Ergonomi, Fizyoloji, Pediatri
Kafatası ölçümü
2 yıl önce

tıpın başvurduğu kafatası ölçüm bilimi olan antropometri kabul gören bir tekniktir. Kafatası antropometrisinde, kafatası bulunan ölülerin ve hatta fosillerin...

Kafatası ölçümü, Irk, Mustafa Kemal Atatürk, Tarih, Taslak, Türk Tarih Tezi
Şevket Aziz Kansu
2 yıl önce

Kansu'nun eserleri şu şekildedir: 1938 - Antropoloji Dersleri 1937 - Antropometri Tetkikleri Rehberi , 1938 - Prehistorya araştırmaları Rehberi, 1940 -...

Antropoloji
2 yıl önce

kavramlar, insan türü içindeki biyolojik çeşitliliğin doğasını anlamak için, antropometri gibi çeşitli araçlar ve uygulamalar ile birlikte geliştirilmiştir. Bununla...

Antropoloji, 1593, Arkeoloji, Auguste Comte, Aydınlanma Çağı, Bilim, Claude Lİ©vi-Strauss, Edward Evan Evans-Pritchard, Etnomüzikoloji, Filoloji, Hukuk
Psikoloji
2 yıl önce

Cattell, ilk zeka testi uygulamalarını başlatmak üzere Francis Galton'un antropometri yöntemini uyarlamıştır. Öte yandan Viyana'da Sigmund Freud, zamanla çok...

Psikoloji, Algılama, Davranışçılık, Dil, Dilbilim, Gestalt psikolojisi, Gramer, Hafıza, Kısa dönem hafıza, Leipzig, Mantık
Franz Boas
3 yıl önce

ve Rudolf Virchow gibi isimlerle ilişki kurdu ve Virchow ile birlikte antropometri üzerine çalışmaya başladı. 1883'te Eskimoları incelemek üzere Baffin...

Francis Galton
2 yıl önce

Francis Galton (16 Şubat 1822; Sparkbrook, Birmingham - 17 Ocak 1911; Haslemere, Surrey), Kraliçe Victoria çağında yaşamış çok yönlü bir İngiliz bilim...