Aritmetik Ortalama

Kısaca: Aritmetik ortalama, istatistik bilim dalında hem betimsel istatistik alanında hem de çıkarımsal istatistik alanında en çok kullanan merkezsel konum ölçüsü' dür. ...devamı ☟

Bkz. Ortalama değer, aritmetik

İlgili konular

bağlantı tanıtmak

misafir - 8 yıl önce
verilen sayılar toplanır sonra veri sayısına bölünür

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aritmetik ortalama
3 yıl önce

Aritmetik ortalama, bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesi ile elde edilir. İstatistik bilim dalında hem betimsel istatistik...

Aritmetik ortalama, Bağlantı tanıtmak
Ortalama
3 yıl önce

baskılandığı için; GRiS ortalama her durumda medyana, aritmetik ortalamadan daha yakın konumlanmaktadır. Bu yöntem sayesinde aritmetik ortalamanın en bariz zayıflığı...

Ağırlıklı ortalama
3 yıl önce

aritmetik ortalamalar bulunmaktadır. Diğer ağırlıklı ortalamalar ağırlıklı geometrik ortalama ve ağırlıklı harmonik ortalamadir. Ağırlıklı ortalama kavramı...

Harmonik ortalama
3 yıl önce

Harmonik ortalama, gözlem sonuçlarının (birim değerlerinin) terslerinin aritmetik ortalamasının tersidir. Birim değerleri x1, x2, ... , xn gibi gösterilirse...

Harmonik ortalama, Aritmetik ortalama, Birim, Ekonomi, H, Ortalama, İstatistik
Geometrik ortalama
3 yıl önce

ise geometrik ortalama anlamsız olur. Aritmetik ortalama Ortalama Genelleştirilmiş ortalama Geometrik standart sapma Harmonik ortalama Hiperbolik koordinatlar...

Geometrik ortalama, Birim, G, Geometri, Ortalama, İstatistik
Pisagorik ortalama
6 yıl önce

olarak üç değişik Pisagorik ortalama vardır: Bunlar aritmetik ortalama (A), geometrik ortalama (G) ve harmonik ortalama (H) olup şu formüller ile tanımlanılırlar...

Genelleştirilmiş ortalama
6 yıl önce

Bir genelleştirilmiş ortalama Pisagorik ortalamalarını, yani aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve harmonik ortalamayı, ayni tanım formülünde birleşetirip...

Ortalama değer teoremi
3 yıl önce

Kalkülüste ortalama değer kuramı, sürekli bir eğrinin üzerinde seçilen herhangi bir bölüm üzerinde, türevi (eğimi) bu bölümün "ortalama" türevine eşit...