Arkaik sözcüğü geçmişle ilgili bir sıfattır. Birkaç anlamda ...

ARKAIK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan.
3. 2 . edebiyat Konuşulan ve yazılan dilde
kullanımdan düşmüş olan (eski söz ve deyim).
ARKAIK (türkçe) anlamı
4. arkaizmle ilgili
5. eskimiş (söz ya da yapıt).güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan
6. eskil
ARKAIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. archaic,
ARKAIK (türkçe) fransızcası
1. archaïque

Arkaik hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Arkaik (Edebiyat Terimi)

Arkaik, edebiyatta Arkaizmle ilgili, eskimiş demektir. Arkaizmin kullanıldığı yazılardır.

Arkaik Sapiens

Arkaik Homo sapiens, anatomik olarak modern görünüme sahip olan insanın (Homo sapiens sapiens)'in aksine 500.000 yıl önce yaşamış olan Homo cinsinin bazı varyetelerini kapsayan geniş tanımlı bir terimdir. Terim, Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, Homo neanderthalensis ve bazen de ...

Arkaik (edebiyat)

Arkaizmle ilgili, eskimiş. Arkaizmin kullanıldığı yazı. Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan eser.

Mısır'ın Arkaik Dönemi

Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi veya Arkaik Mısır birinci ve ikinci hanedanlar döneminde MÖ 2920'de Mısır'ın İlk Hanedan Dönemi ardından, MÖ 2575 yani Eski Krallık döneminin başlangıcına kadar olan dönemdir. Bazı mısırbilimciler Üçüncü Hanedanı da bu döneme ...

Et Cetera

Et cetera, çoğunlukla ''etc.'' olarak kısaltılan (''&c.'' ve ''&/c.'' arkaik kısaltmalarındandır) Latince söz; "ve diğerleri" anlamındadır. Genellikle, bir tür tanımlar dizesinin mantıki açıdan devamını anlatmak için kullanılır. Örneğin: