Glukoneogenez

Kısaca: Glukoneogenez, kelime anlamı olarak glukozun yeniden yapımı anlamına gelir ki zaten bu reaksiyon glukozun yıkım reaksiyonu olan glikolizden sonra hücrenin glukoz ihtiyacına göre gerçekleşir. Glikolizin tersidir. Ancak glikolizdeki reaksiyonlardan üç tanesi irreversble yani geri dönüşümsüzdür. Bu üç reaksiyon ise şunlardır: ...devamı ☟

Glukoneogenez, kelime anlamı olarak glukozun yeniden yapımı anlamına gelir ki zaten bu reaksiyon glukozun yıkım reaksiyonu olan glikolizden sonra hücrenin glukoz ihtiyacına göre gerçekleşir. Glikolizin tersidir. Ancak glikolizdeki reaksiyonlardan üç tanesi irreversble yani geri dönüşümsüzdür. Bu üç reaksiyon ise şunlardır:

  1. Glukoz a†’ Glukoz 6-fosfat (Glukokinaz ve Hekzokinaz enzimleri katalizler)
  2. Fruktoz 6-fosfat a†’ Fruktoz 1,6 Bifosfat (Fosfofruktokinaz)
  3. Fosfoenolpiruvat(PEP) a†’ Piruvat (Piruvat Kinaz)


Glukoneogenezde bu reaksiyonları tersine döndürmek için farklı enzimler vardır. Şimdi onları görelim:

  1. Glukoz 6-fosfat a†’ Glukoz (Glukoz 6 fosfataz)
  2. Fruktoz 1,6 fosfat a†’ Fruktoz 6-fosfat (Fruktoz 1,6 bifosfataz)
  3. Piruvat a†’ Oksaloasetat (Piruvat Karboksilaz) bu reaksiyon bir basamak daha devam eder: Oksaloasetat a†’ Fosfoenolpiruvat (PEP Karboksikinaz)


Glukoneogenez hormonların kontrolleri altındadır. Bu hormonların en önemlileri ise Glukagon , İnsülin ve Epinefrindir. Glukagon ve epinefrin kan glukozunu arttırabilmek amacıyla glukoneogenezi aktive ederken insülin ise tam tersine etki göstererek glikolizi arttırırken glukeneogenezi azaltır.

External links

The chemical logic behind gluconeogenesis

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aspartik asit
2 yıl önce

beyinde nörotransmiter olarak da kullanılabilir ve üre döngüsünde ve glukoneogenez esnasında metabolit olarak rol alabilir. Nörotransmiter olarak kullanılan...

Aspartik asit, Aminoasit, Anyon, Asparagin, Glukoneogenez, Hipotez, N-Asetilaspartat, Nörotransmiter, Protein, Üre, Metabolit
Metabolik yolak
2 yıl önce

metabolizması Diğer şeker metabolism Pentoz fosfat yolağı Glikoliz ve Glukoneogenez Amino şeker metabolizması Küçük amino asit sentezi Dallı amino asit...

Guanozin trifosfat
2 yıl önce

aktivatörü rolüne sahiptir, ancak daha spesifiktir. Protein sentezi ve glukoneogenez de bir enerji kaynağı olarak kullanılır. GTP, GTPazların etkisiyle guanozin...

Guanozin trifosfat, ATP, GDP, Nükleotit, Pürin, RNA, Transkripsiyon, Translasyon, Sinyal aktarımı, Sitrik asit döngüsü, GTPaz
Alanin
2 yıl önce

metil(-CH3) grubuna bağlanmıştır. Alanin, tememetabolizmasında (glikoliz, glukoneogenez, Krebs döngüsü) önemli bir yere sahiptir GCU(Guanin-Sitozin-Urasil)...

Alanin, Aminoasit, Glikoliz, Glukoneogenez, Hidrofobik, Karbon, Krebs döngüsü, Lösin, Pirüvat, Protein, Metil
Esteraz
2 yıl önce

alkoloitler gibi) fosfat gruplarını çıkarır. Fruktoz bisfosfataz (3.1.3.11), glukoneogenez sırasında fruktoz-1,6-bisfosfat'ı fruktoz-6-fosfat'a dönüştürür EC 3...

Açlık grevi
6 yıl önce

ise artmaya başlar. Glukagon düzeyinde artış karaciğer ve böbrekte glukoneogenezi uyarır. İnsülinin düşmesi ile ise beyin dışı dokularda glikoz kullanımı...

Açlık grevi, Grev, Protesto
Protein
2 yıl önce

için doğrudan kullanılmazlar. Onun yerine glukoneogenez yoluyla karbonhidratlara dönüşürler. Glukoneogenez açlık durumunda vücudun kendi proteinlerinden...

Protein, 1838, 1926, 1958, 1962, ATP, Akciğer, Alanin, Albümin, Alem, Amfibi, Biyoloji, Hücre, Canlı