Azeri Alfabesi

Kısaca: Azeri alfabesi ya da Azerbaycan alfabesi (Azerice: Azərbaycan əlifbası), Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ilk olarak 1929 yılında kullanılmaya başlanan ancak 1939 yılında Sovyetler'in reddetmesi nedeniyle kullanımdan kaldırılan ve ülkenin bağımsızlığıyla 1991'den bu yana yeniden Azerbaycan Türkçesinin yazımında kullanılmaya başlanan Latin alfabesine dayanan alfabedir. Azerbaycan Türkçesi, Yakutçadan sonra Latin alfabesiyle yazılan ikinci Türk dilidir. ...devamı ☟

düzenle|Ocak 2007

Azerbaycan Cumhuriyeti`nde 1991`den bu yana Latin alfabesi kullanılmaktadır. Eskiden kullanılan Kiril alfabesi ise artık kullanılmamaktadır. İran`daki Azerbaycanlı ya da Azerbaycanlı olmayan Türkler ise Arap alfabesi kullanmaktadırlar. Kiril ile Latin alfabeleri arasında aşağıda gösterildiği gibi bire bir ilişki vardır (ancak Kiril alfabesinde harflerin sırası değişiktir):

(Aa Аа), (Əə Ó˜Ó™), (Bb Бб), (Cc Ò¸Ò¹), (Çç Чч), (Dd Дд), (Ee Ее), (Ff Фф), (Gg Ҝҝ), (Ğğ Ò’Ò“), (Hh ÒºÒ»), (Xx Хх), (Iı Ğ«Ñ‹), (İi Ии), (Jj Жж), (Kk Кк), (Qq Гг), (Ll Лл), (Mm Мм), (Nn Нн), (Oo Оо), (Öö Ó¨Ó©), (Pp ĞŸĞ¿), (Rr Рр), (Ss Сс), (Şş Шш), (Tt Тт), (Uu Уу), (Üü Ò®Ò¯), (Vv Вв), (Yy Јј), (Zz Ğ—Ğ·).

Azerbaycan Alfabesinde bütün yabancı adlar Azerbaycan Alfabesi kurallarına göre yazılır, örneğin "Bush", "Buş" olarak, "Schröder" ise "Şröder" olarak yazılır.
Arapça asıllı bazı sözcüklerde `(apostrof) kesme işareti olarak kullanılır: ``cüz`i``. Bu gösterge bazı sözcüklerde ünlünün uzun okunduğunu göstermek için kullanılır: ``e`lan``.Azerbaycan alfabesinde Türkiye alfabesinden farklı olan harfler şunlardır:

É™: açık e

x: sert h

q: kalın g

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Azeri Alfabesi
3 yıl önce

yüzyılda Azeri aydınlarından olan Mirza Fetali Ahundov (Az: Mirzə Fətəli Axundov), Arap alfabesini değiştirip, yerine yeni bir Latin alfabesi getirmiştir...

Azeri Alfabesi, 1991, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kiril alfabesi, Latin alfabesi, İran, ,
Latin alfabesi
3 yıl önce

Latin alfabesi veya Roma alfabesi, antik Roma tarafından Latince yazmak için kullanılan yazı sistemidir. Latin alfabesi, görsel olarak Eski Yunan alfabelerine...

Latin alfabesi, A, Abece, B, C, D, Dil, E, F, G, H
Fars alfabesi
3 yıl önce

Fars alfabesi, Farsçanın İran ve Afganistan'da kullanılan yazı sistemidir. Kökeni Arap alfabesine dayanır, bu alfabeye Arapçada bulunmayıp Farsçada bulunan...

Kiril Alfabesi
3 yıl önce

genel olarak Latin alfabesi dışındaki ses sistemlerinin Latin Alfabesine çevrilmesini ifade eder. Rusçadaki bazı harflerin Kiril alfabesi kullanan diğer ülkelerdeki...

Kiril alfabesi, 18. yüzyıl, 1918, 9. yüzyıl, A (Kiril), Başkortostan, Be (Kiril), Büyük Petro, De (Kiril), Dje, E (Kiril)
Türk alfabesi
3 yıl önce

Türk alfabesi, Türkçenin yazımında kullanılan alfabedir. 1 Kasım 1928 tarihli ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Türk alfabesi, Latin...

Türk Alfabesi, U, İœ, T, ޞ, S, V, Y, Q, Z, R
Arap alfabesi
3 yıl önce

yapılmıştır. Arap alfabesi, 11. yüzyılda temel harf sistemiyle Türkler tarafından kullanılmaya başlanmış ve bu aşamada henüz Fars-Arap alfabesindeki harflerin...

Arap alfabesi, Arapça, Hamza, He (harf), Latin alfabesi, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Özhan Öztürk, İslam, Yodh, Arap alfabesinin tarihi
Tatar Alfabesi
6 yıl önce

anlamına gelen ve resmî olarak kabul edilen alfabeler. Latin uyarlamalı Tatar alfabesi 35 harflerden oluşur. Bunlar 10 sesli harf ve 25 sessiz harflerdir. Bunlara...

K
3 yıl önce

edilmektedir. Türkçede 1928'de yapılan harf inkılabı ile Osmanlı alfabesi kaldırılıp Latin alfabesi getirilince, yeni alfabe düzenlenirken k harfi kabul edilmiştir...

K, A, Alfabe, Arap alfabesi, B, C, D, E, F, Fonetik, G