--}}

K

K Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Türkçede bu harfin işaret ettiği ses “ka” veya “ke” denilerek isimlendirilir. Bu durumda sesin ince ve kalın şekilleri vardır. Fonetik bakımdan kalın seslilerle birlikte art damak, ince seslilerle birlikte ön damaktan çıkarılan süreksiz ve sert bir sessiz harf olduğundan sesli-sessiz uyumunu gerektirir. Arap alfabesine dayalıGöktürk, Uygur ve Osmanlı alfabelerinde iki ayrı harf ve ses olarak “kaf” ve “kef”yerine bugünkü Türkçe’de “k” kulla

K Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Türkçede bu harfin işaret ettiği ses “ka” veya “ke” denilerek isimlendirilir. Bu durumda sesin ince ve kalın şekilleri vardır. Fonetik bakımdan kalın seslilerle birlikte art damak, ince seslilerle birlikte ön damaktan çıkarılan süreksiz ve sert bir sessiz harf olduğundan sesli-sessiz uyumunu gerektirir. Arap alfabesine dayalıGöktürk, Uygur ve Osmanlı alfabelerinde iki ayrı harf ve ses olarak “kaf” ve “kef”yerine bugünkü Türkçe’de “k” kullanılmakta olup, bu durum alfabemiz için bir eksikliktir.

“k” ince ve kalın şekliyle sekizinci yüzyıldan bu yana, Eski Türkçeden beri bütün Türk lehçelerinde kullanılmış bir sestir. Türkçe kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunur. Birçok kelimede yüzyıllar boyunca hiç değişmeden gelmiştir. Ancak Anadolu ve Azeri lehçelerinde bazı kelimelerde yumuşayarak “g”ye dönüşmüştür. Kök-gök, köl-göl, köz-göz, kemi-gemi, küve-güve gibi. Aynı ağızda Bu sesin “h” ya dönüştüğü de görülür. Kanı-hani, uyku-uyhu, yuku-yuhu, ayak-ayah, keklik-kehlih gibi. Gerçekte Eski Türkçe diye adlandırılan 8-11. yüzyıl Türkçesinde, kelimelerin başında “ga” ve “ge” sesleri yoktur. Bunlar daha sonra “ka” ve “ke” seslerinin “ga” ve “ge”ye dönüşmesi sebebi ile ortaya çıkmıştır.

Tarih boyunca Fenike, Etrüks, Yunan ve Latin dillerinde de bulunan “k” sesi, bugün Avrupa dillerinde bazı kelimelerde yer alırken bazı kelimelerde de “c” ile temsil edilmeketidr.

Türkçe’de 1928’de yapılan harf inkılabı ile Osmanlı alfabesi kaldırılıp Latin alfabesi getirilince, yeni alfabe düzenlenirken k harfi kabul edilmiştir.

Ayrıca k, matematikte sayı harfi olarak, 150 veya 250’yi temsil eder. Üzerine bir çizgi konulup (-k) şeklinde kullanılırsa 150 binin karşılığı olur. Mutlak ısı derecelerinden Kelvin, bu harf (°K) şeklinde kullanılarak ifade edilir.

Küçük “k” aynı zamanda “kilo”nun sembolü olarak da kullanılır. Kimyada ise (K), potasyumun sembolüdür.

Diğer anlamları

k

İngilizce k kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[K (Kilo) ] s. kilo, kilogramo; mil s. k (undécima letra del abecedario inglés) s. O.K., aceptación, acuerdo (familismo en inform.-Internet)

k

İngilizce k kelimesinin Fransızca karşılığı.
[K (Kilo) ] n. K, abréviation de kilo, mille n. Potassium, métal alcalin (Chimie) n. k, onzième lettre de l'alphabet

k

İngilizce k kelimesinin Almanca karşılığı.
Kilo) ] n. K, Kilo, ein Tausend, 1000 n. K, elfter Buchstabe im lateinischen Alphabet n. (Comput) O.K. (Slang)

k

İngilizce k kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[K (Kilo) ] s. k, K; (Tel) k for King, k come Kursaal s. k, K; (Tel) k for King, k come Kursaal s. ok, va bene (nel computer-slang usato in Internet; parola di conferma e permesso)

k

İngilizce k kelimesinin Portekizce karşılığı.
[K (Kilo) ] s. kilo de-, mil, início que simboliza mil s. potássio (Química) s. a 11ª letra do alfabeto

k

Fransızca k kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. k, eleventh letter of the English alphabet

k

İtalyanca k kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. k, eleventh letter of the Italian alphabet

k

Türkçe k kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. eleventh letter of the English alphabet n. alright, I agree (Internet Slang) n. k, eleventh letter of the German alphabet

k

İngilizce k kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
[K (Kilo) ] zn. kilo-, duizend zn. k (11e letter in het alfabet) zn. (in computers - internet slang) o.k. (vergunning, toestemming)

k

[K (Kilo) ] n. unit of weight equalling one thousand grams n. silver-white metallic element (Chemistry) n. eleventh letter of the English alphabet

k

türk abecesinin on dördüncü harfi. "ke" adı verilen bu harf, sesbilim bakımından ince ünlülerle öndamak, kalın ünlülerle artdamak ünsüzlerinin ötümsüzüdür. potasyum'un simgesi.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.