Azerice

Azerbaycan'da 6 milyon, İran'da ise 23 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçe'nin Oğuz (Batı) lehçelerinden biri olan Azerice, Azerbaycan'ın resmi dilidir. Alfabe Azerbaycan'da 1991'den bu yana Latin alfabesi kullanılsa da, eski Kiril alfabesi de hala yaygın denebilecek ölçüde kullanılmaktadır. İki alfabe arasında aşağıda gösterildiği gibi birebir ilişki vardır (ancak Kiril alfabesinde harflerin sırası değişiktir):

Azerbaycan'da 6 milyon, İran'da ise 23 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçe'nin Oğuz (Batı) lehçelerinden biri olan Azerice, Azerbaycan'ın resmi dilidir.

Alfabe Azerbaycan'da 1991'den bu yana Latin alfabesi kullanılsa da, eski Kiril alfabesi de hala yaygın denebilecek ölçüde kullanılmaktadır. İki alfabe arasında aşağıda gösterildiği gibi birebir ilişki vardır (ancak Kiril alfabesinde harflerin sırası değişiktir):

(Aa Аа), (Əə Әә), (Bb Бб), (Cc Ҹҹ), (Çç Чч), (Dd Дд), (Ee Ее), (Ff Фф), (Gg Ҝҝ), (Ğğ Ғғ), (Hh Һһ), (Xx Хх), (Iı Ыы), (İi Ии), (Jj Жж), (Kk Кк), (Qq Гг), (Ll Лл), (Mm Мм), (Nn Нн), (Oo Оо), (Öö Өө), (Pp Пп), (Rr Рр), (Ss Сс), (Şş Шш), (Tt Тт), (Uu Уу), (Üü Үү), (Vv Вв), (Yy Јј), (Zz Зз).

Azericede, bütün yabancı adlar Azerice kurallarına göre yazılır, örneğin "Bush", "Buş" olarak, "Schröder" ise "Şröder" olarak yazılır

Diğer anlamları

Azerice

1 . Azerbaycan Türkçesi.
2 . sıfatBu Türkçeyle yazılmış olan.

Azerice

Türkçe Azerice kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. azerbaijanese

Azerice

azeri dili.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Azerice ilgili konular

 • Türk Dilleri Ailesi

  Turki dilleri ailesi, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak
 • Türk dil ailesi

  Türk dil ailesi, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konu
 • Azerbaycan Türkçesi

  Azerbaycan Türkçesi ya da Azerice Azerbaycan`da 8 milyon, İran`da ise 32 milyon kişi tarafından konuşulan Türk dilinin Oğuz (Batı) lehçeleri
 • Gökbey Uluç

  Gökbey Uluç (d. 10 Ağustos 1988, Iğdır) Türk araştırmacı, çevirmen ve romancı. Yazdığı öyküler, 2011'de Türk Dil Kurumu tarafından,
 • Azerice (İran dili)

  AzericeСумбатзаде А.С. "Азербайджанцы -- этногенез и формирование народа"Миллер Б.В. К
 • İran Azerileri

  İran Azerileri ya da Kuzey İran AzerileriKiraz, Erkan (2006). [http://tonuk.me.metu.edu.tr/Sozluk/Sozluk2.pdf Etimolojik Türkçe Sözlük, Kelime-K
 • Memmedağa Şiraliyev

  Memmedağa Şiraliyev (Azerice: Məmmədağa Şirəli oğlu Şirəliyev, 1909 - 1991), özellikle Azerice üzerine çalışmalarıyla tanınmış Azer
Azerice
Azerice