Azerice

Azerbaycan'da 6 milyon, İran'da ise 23 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçe'nin Oğuz (Batı) lehçelerinden biri olan Azerice, Azerbaycan'ın resmi dilidir. Alfabe Azerbaycan'da 1991'den bu yana Latin alfabesi kullanılsa da, eski Kiril alfabesi de hala yaygın denebilecek ölçüde kullanılmaktadır. İki alfabe arasında aşağıda gösterildiği gibi birebir ilişki vardır (ancak Kiril alfabesinde harflerin sırası değişiktir):...

AZERICE (türkçe) anlamı
1. 1 . Azerbaycan Türkçesi.
2. 2 . sıfatBu Türkçeyle yazılmış olan.
AZERICE (türkçe) anlamı
3. azeri dili
AZERICE (türkçe) ingilizcesi
1. n. azerbaijanese,

Azerice hakkında detaylı bilgi

Azerbaycan'da 6 milyon, İran'da ise 23 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçe'nin Oğuz (Batı) lehçelerinden biri olan Azerice, Azerbaycan'ın resmi dilidir.

Alfabe Azerbaycan'da 1991'den bu yana Latin alfabesi kullanılsa da, eski Kiril alfabesi de hala yaygın denebilecek ölçüde kullanılmaktadır. İki alfabe arasında aşağıda gösterildiği gibi birebir ilişki vardır (ancak Kiril alfabesinde harflerin sırası değişiktir):

(Aa Аа), (Əə Әә), (Bb Бб), (Cc Ҹҹ), (Çç Чч), (Dd Дд), (Ee Ее), (Ff Фф), (Gg Ҝҝ), (Ğğ Ғғ), (Hh Һһ), (Xx Хх), (Iı Ыы), (İi Ии), (Jj Жж), (Kk Кк), (Qq Гг), (Ll Лл), (Mm Мм), (Nn Нн), (Oo Оо), (Öö Өө), (Pp Пп), (Rr Рр), (Ss Сс), (Şş Шш), (Tt Тт), (Uu Уу), (Üü Үү), (Vv Вв), (Yy Јј), (Zz Зз).


Azericede, bütün yabancı adlar Azerice kurallarına göre yazılır, örneğin "Bush", "Buş" olarak, "Schröder" ise "Şröder" olarak yazılır
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Azerice (İranî)

Azerice (Farsça: آذری Āḏarī) Kuzeybatı İran dillerine mensup olduğuna inanılan ölü dil. Dilin kalıntısı olarak, aralarında türlü benzerliklerin olduğu saptanan Talışça gösterilmektedir.

Azerice Vikipedi

Azerice Vikipedi (Azerice: Azərbaycanca Vikipediya; آزربایجانجا ویکی‌پئدییا), Vikipedi'nin Azerice sürümüdür. Aralık 2004'te kurulmuştur.

Azerice (İran Dili)

AzericeСумбатзаде А.С. "Азербайджанцы -- этногенез и формирование народа"Миллер Б.В. К вопросу об языке населения Азербайджана до отуречения этой области Al Mas'udi, Kitab ...

Azerice Dil Bilgisi

qızkızqapıkapı

İran

İran (Farsça: ایران ), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: جمهوری اسلامی ایران ) / Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Fars Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir.

Rayon

Azerice`de bölge anlamına gelen bir kelimedir. Birinci derece mülki taksimat ifadesidir.

X

Türk Alfabesi`nde kullanılmayan bir kombine harftir. Genel olarak K ve S harflerinin birleşimidir. Fakat Azerice`de sert H sesini çıkarmak için kullanılır.

çörek

Tsoureki (Yunanca τσουρέκι), çörek (Türkçe), panarët (Arnavutça), choreg (Ermenice չորեկ), çörək (Azerice). Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işidir.Azerbeycanda ekmek anlamında kullanılır.En çok bilinen çörek çeşidi ay çöreği ve ...

Fuzuli

Mehmed bin Süleyman Fuzûlî (d. 1483 Hillah - ö. 1556 Kerbela ya da Bağdat), Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. Türk Bayat boyundan olduğu aktarılmaktadır. Azerice şiirini önemli ölçüde etkilemiştir.

Halhal

Halhal veya Herovabad (Farsça: خلخال, Khalkhal; Azerice: Xalxal), İran'ın kuzeyinde Erdebil Eyaleti'nde şehir.

Sedil

''Sedil'' (diğer adıyla "çengel"), dilbilimde ve çoğu dilde kullanılan bir diyakritik işarettir.

ümid

Ümid aşağıdaki anlamlara gelebilir: