Babiller

Kısaca: Babiller, Mezopotamya'da yaşamış bir halk. Babil, adını aldığı Babylon Kenti etrafında kurulmuş, Mezopotamya'da kurulmuş kadim bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Kuzey Babil Devleti ise, Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur. ...devamı ☟

babiller
Babiller

Babiller, Mezopotamya'da yaşamış bir halk. Babil, adını aldığı Babylon Kenti etrafında kurulmuş, Mezopotamya'da kurulmuş kadim bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Kuzey Babil Devleti ise, Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur.

Babilliler, çeşitli sülalelerin idaresi altında Mezopotamya'nın bu bölgesinde egemen olmuşlardır. Kaynaklara göre Babil'de 31 kral sülalesi gelmiştir. Bunlardan en önemlileri, içinde Hamubi'nin bulunduğu sülale ile, Kas hanedanı denilen III. Babil sülalesi ve Yeni Babil sülalesidir.

Birinci Babil sülalesinin kurduğu birinci Babil devleti, M.Ö. 2105 - 1806 yıllarında Babil devleti, M.Ö. 2105 - 1806 yıllarında Babil ve çevresinde egemen olmuştur. Sülalenin kurucusu Samu Abum (Zin Mobolit) dur. En kudretli hükümdarı Hammurabi'dir. Altıncı hükümdar olan Hammurabi zamanında Birinci Babil devleti çok kuvvetlenmiş ve en parlak zamanlarını yaşamıştır. Hammurabi; Kaide şehirlerini, Elam'ı, kuzeydeki Asur ülkelerini egemenliği altına almış, Mezopotamya'da siyasi bir birlik kurmağa muvaffak olmuştur. Hammurabi, zapt ettiği şehirlere güvendiği valiler yerleştirerek iyi bir idareci olduğunu göstermiş, kurduğu sağlam temellerle Birinci Babil devletinin ölümünden sonra yüz yıl daha devam etmesini sağlamıştır. Hammurabi, aynı zamanda Sümer ve Akad'ların kullandığı töre ve yasaları, eski fermanları toplayarak, zamanının ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş, meydana getirdiği Hammurabi Kanunları ile ilk kanun kurucusu olarak ün salmıştır.

Hammurabi'nin ölümünden sonra Birinci Babil devleti yavaş yavaş kudretten düşmüş ve 1806 yılında Doğu Anadoludan inen Hitit'lerin akınları altında bu sülale son bulmuştur.

Hititlerin Babil üzerindeki bu egemenliği fazla devam etmemiş, Kaş'ların kurduğu üçüncü Babil sülalesi Babil'de beş yüzyıldan fazla bir zaman (M.Ö. 1750 - 1174) egemen olmuştur.

Ön-Asya tarihinde silik kalan bu sülale, Asur'luların saldırısı karşısında son bulmuştur.

Asur egemenliğinin, Med kralı Keyakir tarafından ortadan kaldırılması üzerine Babil valisi Nabupolassar (Nabu apal-sur) tarafından M.Ö. 612 yılında Yeni Babil sülalesi kurulmuştur. Bu sülalenin kurduğu Yeni Babil devleti kısa zamanda genişlemiştir.Nabupolassar, Med Kralı ile anlaşarak Minova şehrini zapt etmiş, Suriye - Filistin ve Mısır'a akınlarda bulunmuştur. Oğlu Buhtunnasır (Nabukadnezar) Suriye ve Filistin'i egemenliği altına almış, Mısır ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Fakat sonradan gelen krallar, devletin bu üstünlüğünü devam ettirememişler ve Yeni Babil devleti M.Ö. 338 yılında Pers hükümdarı Kyros tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Babilliler'in yazılı kitapları bugüne kadar ele geçmediğinden, kurdukları medeniyet hakkında edinilen fikir, sadece tarihi söylentilere, mimarlık eserlerinin kalıntılarına ve yazıtlara göre verilmiş hükümlerden ibarettir. Yalnız esir edilerek Babil'e götürülen İsrailliler, orada öğrendikleri Babil diliyle Tevrat ve daha başka kutsal kitaplar gibi eserler bıraktılar, İbrani yazısıyla yazılmış olan bu eserlere bakarak Babil dili hakkında bir fikir edinilebilmektedir. Bu kitapların İbrani yazısıyla Süryani ve Arap dillerindeki çevirileri karşılaştırılınca bu diller arasında yakınlık bulunduğu görülür.

Detaylı bilgi

bkz. Babil

babiller

Fransızca babiller kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. twitter, babble, prattle, chatter; murmur

babiller

Fransızca babiller kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (communication) babbelen; kleppen; kletsen 2. (bébé) brabbelen

babiller

Fransızca babiller kelimesinin Almanca karşılığı.
v. babbeln, brabbeln, plappern, plaudern

babiller

Fransızca babiller kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (communication) parlare a vanvera 2. (bébé) balbettare

babiller

Fransızca babiller kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (communication) tagarelar 2. (bébé) balbuciar

babiller

Fransızca babiller kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (communication) balbucear 2. (bébé) balbucear

babiller

Fransızca babiller kelimesinin Türkçe karşılığı.
gevezelik etmek, çene çalmak

babiller

Fransızca babiller kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. twitter, babble, prattle, chatter; murmur

babiller

Fransızca babiller kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (communication) babbelen; kleppen; kletsen 2. (bébé) brabbelen

babiller

Fransızca babiller kelimesinin Almanca karşılığı.
v. babbeln, brabbeln, plappern, plaudern

babiller

Fransızca babiller kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (communication) parlare a vanvera 2. (bébé) balbettare

babiller

Fransızca babiller kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (communication) tagarelar 2. (bébé) balbuciar

babiller

Fransızca babiller kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (communication) balbucear 2. (bébé) balbucear

babiller

Fransızca babiller kelimesinin Türkçe karşılığı.
gevezelik etmek, çene çalmak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Babil
2 yıl önce

Babil, Mezopotamya’da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi...

Babil, Akadca, Akadlar, Akkad dili, Asur, Asur Kralları, Asuroloji, Babil'in Asma Bahçeleri, Babil (anlam ayrımı), Babil Kralları, Babil köyü
Babil kralları listesi
2 yıl önce

Babil Krallarının Listesi Antik aşağı Mezopotamya'da büyük bir şehir ve imparatorluk olan Babil'in krallarının aşağıda sunulan listesi arkeolojik kazılardan...

Babil Sürgünü
2 yıl önce

tarihinde Babil Sürgünü (İbranice: גלות בבל, romanize: Gelot Bavil) veya Babil Esareti, MÖ altıncı yüzyılda Antik Yehuda Krallığı'nın Neo-Babil İmparatorluğu...

Babil Kulesi
2 yıl önce

32°32′11″K 44°25′15″D / 32.5362583°K 44.4208252°D / 32.5362583; 44.4208252 Babil Kulesi (İbranice: מגדל בבל‎ Migdal Bavel), Tevrat'ta, Kur'an'da ve dünyanın...

Babil'in Asma Bahçeleri
2 yıl önce

yakınlarındaki Babil kentinde inşa edildiği söylenmektedir. Babilli rahip Berossus, bahçeleri II. Nebukadnezar'ın inşa ettirdiğini aktarmaktadır, ancak Babil metinlerinde...

Babil'in Asma Bahçeleri, Artemis Tapınağı, Babil, Dünyanın Yedi Harikası, Fırat, Keops Piramidi, Mausoleion, Nebukadnezar, Olympia'da Zeus Heykeli, Rodos Heykeli, Strabo
Babil ve Asur Uygarlıkları
2 yıl önce

Babil ve Asur uygarlıkları, Mezopotamya'da, Fırat ve Dicle ırmakları arasındaki bölgede 5.000 yıl önce kurulan en büyük kentlerden Babil ve Asur çevresinde...

Babil ve Asur uygarlıkları, Babil ve Asur uygarlıkları
Babil Kulesi (tablo)
2 yıl önce

Babil Kulesi, Flaman ressam Pieter Brueghel'in aynı temayla çizdiği birkaç tabloya verilen isimdir. Tablonun 1563 tarihli iki farklı sürümü günümüze ulaşmıştır...

Talmud
2 yıl önce

yüzyıla ait olduğu kabul edilen ancak daha eski dokümanları da içeren Babil Talmudu ve daha eski olan Filistin ve Yeruşalayim (Kudüs) Talmudu. Musevilik'te...

Talmud, Abraham ibn Ezra, Aramice, Babil, Daf, David, Eski Antlaşma, Gemara, Haham, Hamursuz Bayramı, Hanuka