Hammurabi

Kısaca: Hammurabi M.Ö.1793 ile M.Ö.1750 yılları arasında yaşamıştır, Babillilerin Sami sülalesinin altıncı kralıdır. Hammurabi (M.Ö. 1728-1686), krallık vârisi olmak için mücâdele eden koalisyonlardan birinin lideridir. Zamanla hâkimiyeti eline alan Hammurabi, komşuları Larsa, Mâri ve Asur’a hâkimiyetini kabul ettirmek için uzun süre savaştı. M.Ö. 1770’te Bâbil ülkesinde birliği sağladı. Bütün Mezopotamya’da hâkim olup, Suriye ve Elâm bölgelerini içine alan bir imparatorluk kurdu. Hâkimiyeti altı ...devamı ☟

hammurabi
Hammurabi

Hammurabi M.Ö.1793 ile M.Ö.1750 yılları arasında yaşamıştır, Babillilerin Sami sülalesinin altıncı kralıdır. Hammurabi (M.Ö. 1728-1686), krallık varisi olmak için mücadele eden koalisyonlardan birinin lideridir. Zamanla hakimiyeti eline alan Hammurabi, komşuları Larsa, Mari ve Asur’a hakimiyetini kabul ettirmek için uzun süre savaştı. M.Ö. 1770’te Babil ülkesinde birliği sağladı. Bütün Mezopotamya’da hakim olup, Suriye ve Elam bölgelerini içine alan bir imparatorluk kurdu. Hakimiyeti altındaki Babilliler, Amurriler, Akkadlar ve Sümerlileri bir millet haline getirmeye, dil, kültür ve hukuk birliği içinde yoğurmaya çalıştı.

Komşularını (Larsa, Mari, Asur) egemenliğine almaya çalışan Hammurabi, Sümer ve Akkad ülkelerini ele geçirdi; güneydeki sülaleler ile kuzeydeki Asurlular, çok ustaca güdülen bir siyasetle egemenlik altına alındı. Hammurabi, silah gücüyle, Suriye'den İran'a ve güneyde Basra körfezine kadar uzanan güçlü bir imparatorluk kurdu. Her yerde Babil tanrısı Marduk'a saygı gösterilmesini ve Sami dili kullanılmasını zorunlu kıldı. Bayındırlık alanında önemli çalışmalar yaptırarak (Fırat ile Basra körfezi arasında uzun bir kanal açtırdı) imparatorluk ekonomisinin gelişmesini hızlandırdı, ticareti destekledi. Bütün bunların yanı sıra, düzenli kurumlar oluşturdu. İçte memur ve gö­revli sayısını artırıp, resmi yazışma düzenini kurarak, ik­tidarını kutsallaştırdı ve mutlak bir monarşi yönetimi oluşturdu; yasaları bir sisteme bağladı. 282 maddeden oluşan ünlü yasaları (Hammurabi Kanunları) hazırlatıp, bir dikme taş üstüne kazdırdı (günümüzde, Paris'te Louvre müzesindedir). Susa yıkıntılarında ele geçen bu yasalar, 2,25 m. yükseklikteki kısasa kısas ilkesine göre hazırlanmış bu yasalardan kralın uyruklarının yaşamıyla ve mülkiyet hakkıyla ne kadar yakından ilgilendiği anlaşılmaktadır. Ama koyduğu cezalar son derece ağırdır. Kırbaçlama, dilin koparılması, ölüm bu ağır cezalardan bir kaçıdır.

Hammurabi, Babil Krallığı'nı büyük bir, imparatorluğa dönüştürmüş ve bilinen en eski yasa ve yönetim kurallarını oluşturan Hammurabi kanununu hazırlatmıştır.

hammurabi

Osmanlıca hammurabi kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Bak: Nemrud)

misafir - 8 yıl önce
Hammurabi Kanunları (İ.Ö. 2500) dünyanın ilk metropolisi olan Babil kralı Hammurabi (MÖ.1795-1750)’nin adıyla anılan bu kanunlar bir yönetici tarafından halka ilan edilen en eski kanun olarak bilinmektedir. Bütün ağır suçların ölümle cezalandırıldığı bu kanunlarda yer alan önemli bazı düzenlemeler arasında “kana kan göze göz” misilleme ilkesi, baktığı davalarda hata yapan hakimlerin görevden uzaklaştırılıp ağır para cezasına çarptırılmaları, yalan şahitlik yapanın ölümle cezalandırılması, suçlanan kişilerin suçsuzluklarını ispat etmeleri amacıyla Fırat’a atılmaları ve kişilerin toplumdaki statülerine göre farklı cezalara çarptırılmaları göze çarpmaktadır. Her ne kadar bu yaptırımlar günümüzde geçerli evrensel hukuk ilkelerine uygun olmasa da, Hammurabi kanunlarında yer alan pek çok ilke insan haklarına önem vermesi açısından önem taşımaktadır. Arkeolog Jean Vincent Scheil’in 1901'de ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Irak'ta bulduğu ve Irak Orta Doğu ülkelerinden biri. Kuzeyinde Türkiye, batısında Suriye ve Ürdün, doğusunda İran, güneyinde Kuveyt, Suudi Arabistan ve Basra Körfezi yer alır. Başkenti Bağdat olan ülkenin nüfusu 26 milyondur. (46. sırada) Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünün ardından Ortadoğu’da kurulmuş olan devletlerden birisidir. Tarih içinde hiçbir zaman yaşamış olan bir Irak devleti ve Irak halkı olmamıştır. Irak adı da Osmanlı İmparatorluğu döneminde merkeze olan uzaklığından dolayı “Irak “ kelimesiyle ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Fransa’ya taşıdığı Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu stel bu gün Louvre müzesinde sergileniyor. Yaklaşık 2 metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan kanunlar tam 282 maddedir ancak bu maddelerin 30’u şu anda okunamayacak durumdadır. Fransa Cumhuriyeti (Fransızca:République Française) ya da kısaca Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İspanya ile komşu olan, Batı Avrupa'da ülke. Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Babil’in en büyük kralı Hammurabi’nin çeşitli meselelerde verdiği kararlar , Babil’in koruyucu tanısı Bugün Irak sınırları içinde, Bağdat'ın 100 km kadar guneyinde kalan, şehirde yaşanıldığı donemlerde ortasindan Fırat nehrinin gectigi, bulunan yazi tabletlerinden sehrin milatdan once 275 yilinda terkedildiginin sanildigi, halen firat'in dogusunda kalan bolumlerde kalintilarin oldugu, eski sehir. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Marduk adına yapılan Esagila Tapınağına dikilen bir taş üzerine yazılmıştı. Hammurabi kendisine bu kanunları yazdıranın Şamas yani güneş-tanrı olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla kanunlar da tanrı sözü sayılıyordu.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

hammurabi Resimleri

Hammurabi
2 yıl önce

Hammurabi (y. MÖ 1810-y. MÖ 1750), Amori kökenli Birinci Babil Hanedanlığı'nın altıncı kralıdır ve orta kronolojiye göre y. MÖ 1792'den y. MÖ 1750'ye...

Hammurabi, 1901, 1902, Akkadlar, Asur, Dicle, Diyarbakır, Fransız, Fırat, Hammurabi Kanunları, Irak
Hammurabi Kanunları
2 yıl önce

Hammurabi Kanunları, MÖ 1760 yılı civarında Mezopotamya'nın Babil ülkesinde ortaya çıkan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı yasalarından biridir...

Hammurabi Kanunları, Hammurabi Kanunları
Babil
2 yıl önce

İmparatorluğu'nda yer alan önemsiz ve güçsüz bir şehir iken, şehrin Amori hükümdarı Hammurabi tarafından kısa süre içinde büyüyen ve gelişen şehir, kısa ömürlü de olsa...

Babil, Akadca, Akadlar, Akkad dili, Asur, Asur Kralları, Asuroloji, Babil'in Asma Bahçeleri, Babil (anlam ayrımı), Babil Kralları, Babil köyü
Stel
2 yıl önce

çizimler o zamana ve uygarlığa dair önemli bilgiler verir. Aksum Steli Hammurabi Kanunnamesi Gwanggaeto Steli İsrail Steli Meşa Steli Akhenaten Steli Plaermo...

Stel, Antik Mısır, Budist, Hammurabi Kanunları, Mısır, Wikimedia Commons, Yunanca, Yunanistan, Çin, Gwanggaeto Steli, Aksum Steli
Elam
2 yıl önce

tarihleri arasında hüküm süren Babil kralı Hammurabi'ye karşı düzenlenen ittifaka katıldı ancak Hammurabi bu ittifakı bertaraf etmeyi başardı. Ebarti...

Elam İmparatorluğu, Akkad dili, Asur, Asur Kralları, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Dicle, Dil, Eridu, Fırat
Kebeli, Cizre
6 yıl önce

Birinci Babil Devletinin başkentliğini yapmıştır. Halen köyde Babil ve Hammurabi efsanevi hikâyeleri anlatılmaktadır. Kebeli Köyü tarihi dikdörtgen biçiminde...

Kebeli, Cizre, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Aşağıdere, Cizre
Politeizm
2 yıl önce

Bu tanrının birçok özelliklerinin Yahudi tanrısı Yahova'ya taşındığı, Hammurabi kanunlarının da Yahudi şeriatının temelini oluşturduğu ifade edilmiştir...

Çoktanrıcılık, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Fransızca, Gnostisizm, Henoteizm
Marduk
2 yıl önce

Mardochaios), antik Mezopotamya'daki geç dönem tanrılarından birinin adıdır. Hammurabi zamanında Babil, Fırat vadisinin politik merkezi olduğunda, Babil panteonunun...

Marduk, Agasaya, Akadça, Annuna, Apsİ», Arap mitolojisi, Babil, Babil mitolojisi, Bel (tanrı), Elohim (tanrılar), Enlil