Bazal Lamina

Kısaca: Bazal lamina ya da bazal zar (membran) epitel hücrelerinin bazal kısımlarını döşeyerek epiteli altındaki bağ dokudan ayıran, düz kas, iskelet kası, kalp kası, sinir hücreleri ve yağ hücrelerinin etrafını kaplayan, çeşitli fibrillerden ve aramaddeden oluşan ince tabakaya denir. ...devamı ☟

Bazal lamina
Bazal Lamina

Bazal lamina ya da bazal zar (membran) epitel hücrelerinin bazal kısımlarını döşeyerek epiteli altındaki bağ dokudan ayıran, düz kas, iskelet kası, kalp kası, sinir hücreleri ve yağ hücrelerinin etrafını kaplayan, çeşitli fibrillerden ve aramaddeden oluşan ince tabakaya denir. Bazal lamina ait olduğu hücreler tarafından sentezlenir. Epitel hücrelerinin bağ dokusuna bakan yüzeylerindeki hücre zarlarının altında uzanır. Kalınlığı 400-700 Ao arasında değişir. Glikoprotein yapısındadır. Alttaki retiküler lifler ile süreklilik gösterir. Burada retiküler lifler yoğunlaşıp retiküler laminayı oluşturur. Bazal lamina ile alttaki retikulum telcikleri ağının oluşturduğu tabakaya bazal memran denilir. Işık mikroskopik düzeyde PAS (Periyodik Asit Schiff) ile boyanmış veya gümüşleme uygulanmış preparatlarda iyi gözlemek mümkündür. İki katmandan oluştuğu gözlemlenmiştir. Daha az yoğunlukta ve hücre zarına yakın olan katmana, lamina rara (lamina lucida); fazla yoğun ve bağ dokusu tarafında yer alan katmana ise, lamina densa denilmektedir. Her iki tabaknın kalınlığı 400-600 Ao kadardır. Bazı dokularda bağ dokusu tarafında bulunan üçüncü katmana lamina reticularis denilir. Çok katlı epitelin altında iyi gelişmiş olarak bulunur.

Ayrıca bakınız : *Epitel *Epitel doku *Dokular

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bazal lamina Resimleri

Bazal membran
6 ay önce

hücrelerarası maddeden oluşan ince tabaka. Bazal lamina ve retiküler lamina olmak üzere iki katmanı vardır. Bazal zar ait olduğu hücreler tarafından sentezlenir...

Bazal zar, Arter, Bazal, Bağ doku, Doku, Epitel, Epitel doku, Epitel hücreleri, Fibril, Glikoprotein, Hücre zarı
Örtü epiteli
5 ay önce

bağdokusu içindeki damarlardan bazal lamina aracılığıyla, difüzyon yoluyla beslenir. Böylece bir dışa bakan yüzü bir de bazal laminaya oturan karşı yüzü ile bu...

í–rtü epiteli, Bazal lamina, Bağdoku, Bez epiteli, Difüzyon, Duyu epiteli, Epitel doku, Epitel hücreleri, Hemidesmozom, Hücre duvarı, Kassal epitel
Membran
6 ay önce

yalıtma işlemlerinde kullanılan bir membran Bazal membran, bazal zar veya bazal lamina, epitel hücrelerinin bazal kısımlarını döşeyerek epiteli altındaki...

Yapay membran, Membran, Basınç, Beton, Cam, Elektrik, Kimya, Metal, Polimer, Seramik, Taslak
Epitel doku
5 ay önce

örten, araları çok sıkı olan epitel hücrelerinden oluşmuş, altlarında bazal lamina denilen bir tabaka bulunduran, özelleşmiş bir dokudur. Epitel doku birbirine...

Epitel doku, Bazal lamina, Bez epiteli, Doku, Duyu epiteli, Epitel hücreleri, Kassal epitel, Tek katlı kübik epitel, Tek katlı prizmatik epitel, Tek katlı yassı epitel, Yalancı çok katlı epitel
Retiküler Fibril
5 ay önce

sarkolemmasının ve sinirlerin etrafını sararlar. Bezlerin stromasında yer alıp, bazal lamina ile yakın ilişkilidirler. Kan ve lenf hücrelerini oluşturan organların...

Retiküler Fibril, Bazal lamina, Bezler, Doku, Elastik fibriller, Embriyo, Fibril, Fibroblast, Hepatosit, Kan, Kollajen fibril
Çok katlı yassı epitel
6 ay önce

oluşan epitel türü. Bazal lamina üzerine oturan hücreler kübik, prizmatik olabilirken, sadece yüzeydeki hücreler yassıdır. Bazaldaki hücreler hücre üretiminden...

Çok katlı yassı epitel, Anüs, Bazal, Bazal lamina, Doku, Epidermis, Epitel doku, Hücre, Keratin, Kornea, Mikroorganizma
Kassal epitel
2 yıl önce

hücreler, salgı hücrelerinin ve salgı kanallarındaki hücrelerin bazal kutupları ile bazal lamina arasında yerleşim gösterirler. Birbirleriyle ve salgı hücreleriyle...

Kassal epitel, Aktin, Bazal, Bazal lamina, Bez epiteli, Bezler, Desmosom, Duyu epiteli, Düz kas, Ektoderm, Epitel doku
Kollajen Fibril
6 ay önce

ergin dönemde kan damarları ve bağırsak duvarlarında bulunur. Tip 4, bazal lamina yapı elemanıdır ve epitel ve endotel hücreleri tarafından üretilir. Tip...

Kollajen Fibril, Bağ doku, Deri, Dericilik, Diş, Elastik fibril, Fibril, Fibroblast, Kemik, Kollajen, Osteoblast