Belirli Integral

Kısaca: f : R → R ye tanımlı ve her noktada sürekli ve türevli bir fonksiyon olsun. ...devamı ☟

belirli integral
Belirli Integralf : R a†’ R ye tanımlı ve her noktada sürekli ve türevli birfonksiyon olsun.

f`(x) = F(x) ise

f(x) = \int F(x)\,dx + C


olur.

Belirli integral ise alt ve üst sınırlarla belirlendiğinden integral alma işleminden sonra sınırlar ilkel fonksiyona konularak birbirinden çıkarılır ve değer yani fonksiyonun o sınırlar arasında belirttiği alan bulunmuş olur.

Örneğin ; a`dan b`ye kadar F(x) fonksiyonun belirttiği alan (S) ya da alt sınırı : a , üst sınırı : b olan integralin değeri istenirse :

1 - İntegralin önündeki fonksiyonun integrali alınır.
f(x) = \int F(x)\,dx + C
olarak bulunur.

2 - Bulunan f(x) fonksiyonuna önce üst sınır (b) verilerek f(b) bulunur.Sonra da alt sınır olan (a) verilir ve f(a) bulunur.

3 - Son aşamada f(b)-f(a) işlemi yapılarak istenen değer ((a,b) arasında F(x)`in belirttiği alan (S)) bulunur.

S = \int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)


matematik-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Belirli integral
3 ay önce

{\displaystyle f(x)=\int F(x)\,dx+C} olur. Belirli integral ise alt ve üst sınırlarla belirlendiğinden integral alma işleminden sonra sınırlar ilkel fonksiyona...

Belirli integral, Fonksiyon, Matematik, Taslak, Türev, İntegral
İntegral
4 ay önce

şekildeki integral belirli sınırlar arasında hesaplandığı için, belirli İntegral olarak isimlendirilir. Sınırlar göz önüne alınmadan hesaplanan integrale ise...

Belirsiz integral
3 ay önce

Belirli integral herhangi bir Xo noktasından Xı noktasına kadar F(x) fonksiyonun grafiğinin gösterdiği alanı anlatır. Belirsiz integralde ise sınırlar...

Belirsiz integral, Belirli integral, Fonksiyon, Matematik, Taslak
Gauss integrali
3 ay önce

fakat aşağıdaki belirli integrali hesaplanabilir: ∫ − ∞ ∞ e − x 2 d x {\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }e^{-x^{2}}\,dx} Gauss integrali ile, fizikte...

Matematiksel fonksiyonların listesi
3 ay önce

Logaritmik integral fonksiyonu: logaritmanın karşılığı İntegral, asal sayı teoreminde önemlidir. Üstel integral Trigonometrik integral: Sinüs İntegrali ve Kosinüs...

Gauss yasası
3 ay önce

Matematiksel olarak integral ve diferansiyel form diverjans teoremi vasıtasıyla birbirine eşitlenebilir. İspat: Gauss yasasının integral formu: ∮ A E ⋅ d...

Gauss yasası, Carl Friedrich Gauss, Coulomb yasası, Direnç (elektrik), Elektrik, Elektrik akımı, Elektriksel alan, Elektriksel gerilim, Elektriksel iletkenlik, Elektriksel yük, Elektromanyetizm
Diferansiyel kalkülüs
3 yıl önce

diferansiyasyon) denir. Kalkülüsün temel teoremi gereğince, türev alma işlemi integral alma işleminin tersidir. Türevin ve doğal olarak diferansiyel kalkülüsün...

Ampère Yasası
3 ay önce

André-Marie Ampere tarafından bulunmuştur) kapalı bir eğri üzerinden integrali alınmış manyetik alanla o eğri üzerindeki elektrik akımı arasındaki ilişkiyi...