Bilimsel

Kısaca: Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü. Bilim; neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olmuştur. ...devamı ☟

bilimsel
Bilimsel

bilimsel

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

bilimsel

Türkçe bilimsel kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. scientific, scholarly, erudite, academic, academical

bilimsel

bilimle ilgili, bilime dayanan, bilime uygun, ilmi.

bilimsel

Türkçe bilimsel kelimesinin Fransızca karşılığı.
scientifique

bilimsel

Türkçe bilimsel kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. akademisch, wissenschaftlich

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bilim
3 yıl önce

sahiptir. Bilimsel yöntem, bilimsel bulgular ve bilimler içerisinde kullanılan kavramlar da bilim felsefinin konusu olmuştur. Örneğin bilimsel kanunların...

Bilimin tarih içindeki gelişimi, Bilim tarihi, Bilimsel yöntem, Ahlak, Arapça, Astronomi, Bilim Portalı, Bilimsel kuram, Dilbilgisi, Ekoloji, Fransızca, Mantık, Matematik, Deney
Bilimsel Sosyalizm
3 yıl önce

Bilimsel sosyalizm terimi Friedrich Engels tarafından kullanılan, Karl Marx'ın öncülük ettiği sosyal-politik-ekonomik teoriyi tanımlar. Ütopik sosyalizme...

Bilimsel yöntem
3 yıl önce

Fen bilimlerinde, bilimsel yöntem yeni bir bilgi edinmek için kullanılan deneyci yaklaşıma sahip bir yöntemdir. Bilim insanları bu yöntemle, zaman içinde...

Bilimsel yöntem, Bilgi, Bilim felsefesi, Felsefe Portalı, Fenomen, Hipotez, Kuram, Paul Feyerabend, Önerme, Akıl
Bilimsel sınıflandırma
3 yıl önce

Bilimsel sınıflandırma veya biyolojik sınıflandırma, biyologların yaşayan veya soyu tükenmiş canlılara ait türleri nasıl gruplandıracaklarına veya kategorize...

Biyoloji, Bilim, Taksonomi, Canlılar
Bilimsel Konsensüs
3 yıl önce

Bilimsel konsensüs, bilimsel bir konuda, bilim insanlarının kolektif görüşü, fikri ve yargısı. Ayrıca bilimsel görüş birliği ya da uzlaşı olarak da bilinir...

Bilimsel Konsensüs, Taslak şablonları, Taslak madde
Bilimsel teori
6 yıl önce

Bilimsel kuram; iyi kanıtlanmış, sürekli olarak test edilen ve doğrulanan deney ve gözlem ile bilimsel metot aracılığıyla elde edilen, doğanın bazı yönlerinin...

Bilimsel Devrimlerin Yapısı
6 yıl önce

Bilimsel Devrimlerin Yapısı (1962), Thomas S. Kuhn'un bilim tarihi üzerine bir analizidir. Yayınlanması bilimsel bilginin sosyolojisi alanında bir kilometre...

Bilimsel Devrimlerin Yapısı, 1962, 2006, Bilim felsefesi, Bilim kitapları, ISBN, Kitap, Monografi, Paradigma, Tarih, Taslak
Bilimsel Gösterim
3 yıl önce

Bilimsel gösterim, çok büyük ve çok küçük sayıları göstermek için kullanılan bir standarttır. Bilim adamlarının ilgilendikleri pek çok nicelik ya çok büyük...

Bilimsel gösterim, Sayı, Nicelik