Bireycilik

Kısaca: Genel olarak, bireylere. bireysel insan varlıklarına ontolo­jik, mantıksal, metodolojik ve aksiyolojik bir öncelik veren, somut olan gerçekliğini vurgulayan görüş ya da anlayış. ...devamı ☟

bireycilik
Bireycilik

Genel olarak, bireylere. bireysel insan varlıklarına ontolo­jik, mantıksal, metodolojik ve aksiyolojik bir öncelik veren, somut olan gerçekliğini vurgulayan görüş ya da anlayış.

Siyaset felsefesinde, devletin birey için varolduğunu iddia eden, bireyin özgürlüğüne büyük önem veren ve kendisine yeten, kendi kendisini yönlendirebilen bireyi, toplum ve devlet karşısında ön plana çıkartan akım; tüm siyasi örgüt ve toplumsal oluşumların temel ve en yüksek amacının bireyin, kişinin haklarını korumak, bağımsızlığını güvence altına almak ve gelişimini hızlandırmak ol­duğunu savunan anlayış.

Esasen 18. yüzyılda, klasik ekonomi poli­tiğin yükselişiyle anlam ve önem kazanan bir öğreti olarak bireycilik, bireylerinin dı­şındaki bir gerçeklik olarak toplumun varoluşunu yadsıyan, Özgür bireylerin ekonomik alandaki rekabetlerinin yararlı sonuçlarını vurgulayan, işbölümünün gelişimiyle birlik­te, rollerde söz konusu olan çeşitlenmeyle, bi­reysel farklılıklara özel bir önem atfeden görüştür. Bireyciliğe göre devlet, bireylerin kendi amaçlarına ulaşmak için kullanmak du­rumunda oldukları bir araçtır ve hiçbir zaman kendi içinde bir amaç olamaz. Toplum bireysel üyeleri için var olur.

Ekonomi alanında, serbest rekabeti, teşebbüs özgürlüğünü temel alan liberal anlayış.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bireycilik
2 yıl önce

Bireycilik, bireyin özgürlüğüne büyük ağırlık veren ve genellikle kendine yeterli, kendi kendini yönlendiren, görece özgür bireyi ya da benliği vurgulayan...

Birey
2 yıl önce

önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur. Bireycilik Atom Kültürel kimlik Kimlik Kişi Ben ^ TDK Güncel Türkçe Sözlük - birey[ölü/kırık...

Birey, Atom, Ben, Değer, Doktrin, Ekonomik, Felsefi, Kimlik, Kişi, Obje, Sözcük
Liberalizm
2 yıl önce

görüşlerinin genel hatlarını yansıtmaktaydı. Liberaller bu dönemlerde bireycilik, özgürlük ve eşit haklara yoğunlaşmaktaydı. Ancak 19. yüzyılın sonunda...

Liberalizm, Adam Smith, Ayn Rand, Açık toplum, Benjamin Franklin, Birey, Cumhuriyet, David Ricardo, Devlet, Din, Floransa
Transandantalizm
2 yıl önce

dünyanın birebir bir mikrokozmozu olduğu düşünülüyordu. Kendine güven ve bireycilik doktrini, bireysel ruhun Tanrı ile kendini özdeşleştirmesine olan inançla...

Transandantalizm, Agnostisizm, Amerika Birleşik Devletleri, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Edebiyat, Ezoterizm, Felsefe
Marshall Berman
2 yıl önce

Şey Buharlaşıyor, Marksizmle Maceram ve Özgünlüğün Politikası (Radikal Bireycilik ve Modern Toplumun Ortaya Çıkışı) adlı kitapları yayımlanmıştır. Katı...

Marshall Berman, Karl Marx, Komünist Manifesto, Modernite, Modernizm, Postmodernizm, Modernlik, Katı Olan Her ޞey Buharlaşıyor, Marksizmle Maceram, Siyaset teorisi, ޞehir sosyolojisi
Fransa Bayrağı
2 yıl önce

görüşüdür. Devrimin Hürriyet sloganını temsil eder. Bunun yanı sıra adalet, bireycilik ve liberalizm (serbest teşebbüs) de bağdaştırıldığı anlamlar arasındadır...

Vaja Pşavela
4 yıl önce

gösterisini kabul etmez ve bireycilik ve toplum arasındaki çatışmalar trajik bir yoğunluk kazanır. Vaja Pşavela bu bireycilik ve toplum arasındaki çatışmayı...

Vaja Pşavela, Gürcüce, Tengiz Abuladze, Akaki Tsereteli, İlia Çavçavadze, Gürcü edebiyatı
Gençlik
2 yıl önce

şiddet, bağımlılıklar, eğitimsizlik, işsizlik, cinsellik, nihilizm, bireycilik, rekabet, tüketim kültürü gibi faktörlerde ortaya çıkmaktadır. Devletle...