Caucus

Kısaca: ''Caucus'' (Türkçe "kokus" okunur), özellikle ABD ve Kanada'da da bir siyasi partinin üyeleri veya bir siyasi hareketin destekçilerinin müzakere toplantısıdır. Genel anlamıyla, belli bir siyasi temayül ve siyasi fikir birliği tarafından yapılan bir toplantı veya kongredir. Bu terim, zaman içinde farklı ülke ve kurumlarda farklı anlamlar kazanmıştır. ...devamı ☟

Caucus (Türkçe "kokus" okunur), özellikle

ABD

ve Kanada'da da bir siyasi partinin üyeleri veya bir siyasi hareketin destekçilerinin müzakere toplantısıdır. Genel anlamıyla, belli bir siyasi temayül ve siyasi fikir birliği tarafından yapılan bir toplantı veya kongredir. Bu terim, zaman içinde farklı ülke ve kurumlarda farklı anlamlar kazanmıştır. Terimin kökeni Caucus terimini kökeni tartışmalıdır, ama İngiltere'nin Kuzey Amerika'daki sömürgelerinde ortaya çıktığı konusunda fikir birliği oluşmuştur. *Bazı kaynaklara göre Amerikan yerli kabilesi Algonkinlerin dilinde Ka-kava-as'u, "yol gösteren" anlamına gelir. Jamestown'lu John Smith'in 1624'te yayımladığı The General History of Virginia, New England and the Summer Isles (Virjinya, Yeni İngiltere ve Yaz Adaları'nın Genel Tarihi) adlı eserde bahsi geçen bu terim, daha sonra New York'taki Demokratik Parti teşkilatı içinde yayılmıştır. * Başka kaynaklar, bu terimin Latince kadeh anlamına gelen caucustan geldiğini öne sürer. * Daha muhtemel sayılan bir diğer kaynak, "Caulker's Club" da geçen, "caulker" (macuncu) kelimesinin iyelik halinden türemiş olduğudur. Bu deyim fonetik olarak değişime uğrayıp Caucus Club (\ˈkȯ-kəs ˈkləb\) olmuştur. Caulker's Club (macuncular klubü)

ABD

'de tanınan ilk işçi sendikası idi, Boston limanındaki işçilerin haklarını korumayı amaçlıyor ve Samuel Adams tarafında idare ediliyordu. Samuel Adams,

ABD

'nin kurucu babalarından biri ve

ABD

'nin ikinci başkanı John Adams'ın kardeşidir. Bu işçi yönetim teşkilatı, şeffaf sayılmasa da etkili idi. Terimin kaynağı ne olduğu kesin bilinmese de, 1760'lı yıllarda kullanımı yayılmış, 1850'den sonra fiil olarak da kullanılır hale gelmiştir. 1760'larda

ABD

Başkan adaylarını parti kurultayında seçecek yerel parti delegelerinin caucuslarda tespit edildiğinden bahsedilirken bu toplantıların sigara dumanı dolu odalarda, kapalı kapılar arkasında gerçekleştiği belirtilirdi. ABD Orijinal anlamıyla caucus, politik bir değişiklik elde etmek için yapılan bir toplantı idi. Günümüz İngilizcesinde hem isim (bu tip bir toplantı) hem fiil (toplanıp siyasi müzakere etmek) olarak kullanılır; birbiriyle ilişkili ama farklı birkaç anlamı vardır. Bir anlamıyla caucus, bir siyasi partinin veya onun bir alt grubunun üyelerinin toplantısıdır, amaç, grup politikasını belirlemek, çeşitli mevkilere aday göstermek, üyelerin faaliyetlerini koordine etmektir. Bazı eyalet,

ABD

başkanlık seçimi
için parti adaylarının belirlenmesi amacıyla yapılan yerel kongreler Caucus olarak adlandırılır.

Meclis altgrubu

Caucus teriminin bir diğer anlamı, birbirine yakın görüşlere veya ortak etnik kökene sahip siyasetçileri biraraya getiren topluluktur, bu topluluk çoğu zaman beraber oy vermek, siyasi baskı yapmak, bir fikre destek olmayı amaçlar. En üst düzeyde,

ABD

Kongresi
'nde ve ayrıca çoğu eyalet yasama organında, Demokratik ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri birer caucus olarak örgütlenirler (bazen caucus yerine "conference" adı altında da örgütlendikleri olur). Bazen bir yasam organında daha küçük caucuslar da olabilir, bunların bazıları birden çok partinin ve hatta iki meclisin üyelerini dahi kapsayabilir. Kongredeki caucuslardan en iyi bilineni Kongre Siyah Caucus'udur (Congressional Black Caucus), bu topluluk Afroamerikan Kongre üyelerinden oluşur. Bir diğer önemli örnek, Kongre Hispanik Caucus'udur (Congressional Hispanic Caucus), bu topluluğun üyeleri

ABD

'deki Hispaniklerin sesini duyurmayı ve onların çıkarlarını korumayı amaçlar. Buna karşın, Kongre İnternet Caucus'u, İnternet'in gelişmesi ve ilerlemesini amaçlıyan yasama üyelerinden oluşur, bunun üyeler her iki partiden de olabilirler. Başka caucuslar belli bir siyasi amaç etrafında örgütlenmiş eğilimler veya politik faksiyonlardır (örneğin Out of Iraq Caucus, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratik Parti Caucusu içinde oluşmuştu,

ABD

'nin Irak'tan çekilmesi amacını güdüyordu). Bu tür caucuslar, Avrupa'daki siyasi "platform" kavramından farklı olarak, tek bir amaç etrafında toplanırlar.

Parti fraksiyonu

Caucus, bazı Amerikan sol görüşlü gruplar (Amerika Sosyalist Partisi) durumunda, grup içinde açık şekilde teşkilatlanmış bir siyasi eğilim veya fraksiyonu anlamına da gelir.

Önseçimlerde

ABD

başkanlık seçimleri
dört yılda bir kasım ayında yapılır. Partilerin Başkan adayları, eyaletlerde ocak ila haziran ayları arasında yapılan önseçimler (İngilizce "primary election") sonucunda belirlenir. Bu önseçimlerin biçimi eyaletten eyalete farkeder, bazılarında caucus, bazılarında primary yöntemi kullanılır. İlk önseçim ocak ayında Iowa'da yapılır ve her iki partinin bu eyalet için aday adayı, caucus yöntemi ile belirlenir. Caucuslarda parti üyeleri grup tartışmaları ile birbirine ikna etmeye çalışır ve nihayet el kaldırma yoluyla seçimlerini belirtirler. Buna karşın diğer eyaletlerin çoğundaki önseçim (primary), oy pusulasıyla ve gizli oylamayla yapılır. Iowa caucus'ları ön seçimlerin ilki olduğu için Başkan aday adayları için büyük öneme sahiptir. Diğer anglosakson ülkelerde Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da da Caucus terimi kullanılır. Avustralya'da bu terim sadece Avustralya İşçi Partisi tarafından kullanılır, bu partiye çoğu zaman "Labor Caucus" olarak değinilir. Bu kelime Avustralya'ya Amerika doğumlu İşçi Partisi üyesi King O'Malley tarafından 1901 yılı civarında getirilmiştir. Yeni Zelanda politik söylemine de yaklaşık aynı zamanda girmiştir. Yeni Zelanda'da caucus terimi tüm partiler tarafından kullanılır ama Avustralya'da sadece Emek Partisi tarafından kullanılır; Avustralya'nın diğer partileri, Birleşik Krallık'ın tüm partileri ve İrlanda Cumhuriyeti'ndeki partilerde kullanılan terim "parlementer parti"dir. Kanada ve Yeni Zelanda'da Caucus terimi , bir partinin üyeleri topunu kastetmek için kullanılır,

ABD

'de olduğu gibi bir milletvekillerinin düzenli toplantılarından biri anlamına gelmez. Kanada'da, caucus, Parlemento'daki bir partinin tüm üyelerini (senatörler ve eylate yasama organlarının üyeleri de) kastetmek için kullanılır. By üyeler, toplantılarına başkanlık yapacak bir "caucus chair" (caucus başkanı) seçerler. Bu kişi parti muhalefetteyden parti için önemli bir role sahiptir, parti iktidardayken de, kabine ile kıdemsiz parlemento üyeleri arasında önemli bir bağlantı kişisidir. Britanya'daki Westminster sisteminde, parti caucusu çok güçlü olabilir. Caucus, partinin parlemento liderini seçebilir veya görevden alabilir. Caucus, ayrıca parti politikası, parlementer taktik, ve parti kurallarına uymayan temsilcilere karşı alınacak disiplin eylemlerini belirler. Bazı durumlarda, parti iktidarda olduğu zaman, caucus, parlemento üyelerini Kabine'ye atama gücüne sahip olabilir. Örneğin, Avustralya İşçi Partisi ve Yeni Zelanda İşçi Partisi'nde bu şekilde çalışır. İsviçre

İsviçre

'nin bazı Frankofon kanton, örneğin Cenevre'de, bir partiden veya siyasi bir gruptan seçilenlerin toplantısına caucus denir. Caucus, yasama organının bir sonraki toplantısında bu grubun ortak görüşünü belirlemeyi amaçlar. Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Caucus

İngilizce Caucus kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. consejo político, comisión electoral, reunión electoral, reunión política v. reunión electoral, reunión de los dirigentes de un partido

Caucus

İngilizce Caucus kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. comité électoral (pour désigner des membres d'un parti); comité local (d'un parti politique); clique politique (membres d'un parti politiue dont la stratégie est établie) v. réunir un comité politique, rencontrer la clique politique

Caucus

İngilizce Caucus kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Parteiausschuß, Fraktionssitzung v. Fraktionssitzung berufen

Caucus

İngilizce Caucus kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. riunione del comitato organizzativo di un partito; cricca politica v. (am) tenere una riunione ad alto livello

Caucus

İngilizce Caucus kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. convenção partidária v. reunir ou convocar uma convenção para a escolha de candidatos de um partido; reunir a cúpula de um partido ou o grupo de representantes de um partido no parlamento para tomada de decisões

Caucus

i. parti toplantısı, parti yönetim kurulu, klik

Caucus

İngilizce Caucus kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. pol; (besloten) verkiezingsbijeenkomst van partijleden ww. partijvergadering bijeenroepen

Caucus

n. meeting where party leaders are elected and strategy is determined v. hold a party meeting, meet in a caucus n. caucus, meeting where party leaders are elected and strategy is determined

Caucus

İtalyanca Caucus kelimesinin Fransızca karşılığı.
(politica) comité électoral; clique politique; réunion du comité électoral

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.