Demokratik Parti (Abd)

Kısaca: Demokratik Parti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük partiden biri. Diğeri Cumhuriyetçi Parti'dir. ...devamı ☟

Demokratik Parti (ABD)
Demokratik Parti (ABD)

Amerika Birleşik Devletleri`ndeki iki büyük partiden biri. Diğeri Cumhuriyetçi Parti`dir. Genelde izlediği siyaset ortanın solu olarak tanımlanabilir. Fakat siyasi çizgisi Sosyalist Enternasyonal kuruluşunca tanımlanan Sosyal Demokrat çizgisine göre oldukça sağda kalır.

Demokratik Parti son 50 yıl içinde genel olarak Cumhuriyetçi Parti`ye göre başkanlık seçimlerinde daha az bir başarı gösterdi. Fakat aynı dönemde, özellikle(1950-1990) yılları arasında, Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti`ye göre çok daha başarılı oldu. Ancak 1994 yılında bu üstünlüğünü kaybeden Demokratik Parti 2001 yılında George W. Bush`un başkan seçilmesinden sonra 6 yıl süreyle devletin hem yasama hem de yürütme kanatlarında muhalefet rolüyle yetindi. 7 Kasım 2006 ara seçimlerinde bu koşullar tekrar değişti. Demokratik Parti 12 yıldan sonra ilk defa hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirdi.

Tarihçesi

Demokratik Parti 1828 yılında kuruldu. 1860`lı yıllarda İç Savaş sırasında ikiye ayrıldı. Güneyli demokratlar kölelik yanlısıydılar. Kuzeyli demokratlar köleliğe karşı çıkıyorlardı. Cumhuriyetçi Parti bu ortam içinde köleliğe karşı olarak kuruldu ve Cumhuriyetçi aday Abraham Lincoln başkan seçildi. Güneyliler savaşı kaybettikten sonra uzun bir süre kuzeyin baskısı altında yaşadılar. Bu döneme "Yeniden Yapılanma" denir. Baskı ortamı güneyde büyük bir tepki yarattı ve bu tepkiyi kendi çıkarına kullanan Demokratik Parti güneyde özellikle beyazlar arasında büyük bir destek buldu. 1929 yılında New York Borsası`nda meydana gelen ani bir çöküntü Amerika`da 10 yıl süren bir ekonomik gerileme ve sıkıntı dönemini başlattı. Bu döneme "Büyük Gerileme" (The Great Depression) adı verilir. Demokratik Parti`nin adayı Franklin D. Roosevelt bu dönemde başkanlığa seçildi ve ekonomik gerilemenin etkisini azaltmak için sosyal sigorta, işsizlik sigortası gibi alanlarda birçok reformlar yaptı. İşte bu dönemde Demokratik Parti`nin ortanın solu çizgisi belirginleşmeye başladı. İç savaş beri Cumhuriyetçi Parti`ye oy veren siyah Amerikalılar Demokratik Parti`ye yönelmeğe başladılar. İşçi sendikaları da Demokratik Parti`nin çalışanlara kazandırdığı hakların etkisiyle üyelerini Demokratik Parti`ye yönelttiler. Amerika`nın güneyinde Demokratik Parti`nin sahip olduğu destek yavaş yavaş kaybolmağa başladı. Bunun yerine büyük şehir merkezlerinin yoğunlaştığı kuzeydoğu, ortabatı eyaletleri ve Kaliforniya gibi batı bölgeleri Demokratik Parti`nin kuvvet merkezleri haline geldi.

Partinin İzlediği Çizgi

Genelde günümüzde Demokratik Parti siyah Amerikalılar, Katolikler, Yahudiler, göçmenler, kadınlar ve yüksek eğitimli kişiler arasında destek bulmaktadır. İşverenlerin ve büyük firmaların karşısında işçilerin ve çalışan kesimin yanında yer alır. Kürtaj haklarının kısıtlanmasına karşı kesin bir tavır almıştır. Eşcinsellerin ve diğer azınlıkların haklarını savunan bir siyaset izler. Devletin gerektikçe vergileri arttırarak, az gelirli yurttaşlara daha geniş olanaklar sağlaması yanlısıdır. Çevre kirliliğini önleme konusunda titizlik gösterir. Dış siyaset konusunda Cumhuriyetçi Parti`ye göre daha ılımlı bir tutum sergiler.

Partinin Günümüzdeki Durumu

Demokratik Parti`den seçilen başkan Bill Clinton 1990 yıllarında çok başarılı bir başkanlık dönemi yaşadı. Kalkınma oranı yükseldi. İşsizlik oranı düştü. Bütçe açığı kapatıldı. Amerikan ordusu dünya çapında sadece insancıl amaçlarla Bosna, Kosova gibi yerlerde müdahelelerde bulunmakla kaldı, Filistin-İsrail çatışmasında daha tarafsız bir tutum izledi. 2000`li yıllarda Demokratik Parti başkan adayları Al Gore (2000) ve John Kerry (2004) seçimleri kaybettiler. 11 Eylül 2001 Saldırısı`nın toplumda yarattığı olumsuz tepkinin de etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi başkan George W. Bush`un önderliği altında daha saldırgan bir dış siyaset izlemeğe başladı. Fakat 2005 yılından sonra Amerikan toplumunda George W. Bush`un Irak siyasetine karşı hoşnutsuzluk düzeyi artmağa başladı. 7 Kasım 2006 tarihindeki ara seçimlerde büyük bir zafer kazanan Demokratik Parti 12 yıldan sonra tekrar hem Senato, hem de Temsilciler Meclisi`nin çoğunluğunu ele geçirmeyi başardı.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sosyalist Parti ABD
6 yıl önce

Sosyalist Parti ABD (İngilizce: Socialist Party USA), ABD'deki siyasi partilerden biridir. Demokratik Sosyalist çizgideki parti 1972-1973 yıllarında Amerika...

Demokrat Parti
3 yıl önce

DİKO, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bir siyasi parti. Demokrat Parti (Amerika Birleşik Devletleri), ABD'deki iki büyük siyasi partiden biri. Demokratik Parti...

Demokrat Parti (Türkiye), 1946, 1950, 1952, 1954, 1960, 2.Dünya Savaşı, 7 Ocak, Adnan Menderes, Ankara, Bergama
Siyasi parti
3 yıl önce

sürdürebilmiş en eski partiler arasında 1830'larda İngiltere'de kurulmuş Muhafazakâr Parti ile aynı dönemlerde ABD'de kurulmuş Demokratik Parti gösterilebilir...

Siyasi Parti, 1830, 1889, 18 Ekim, 1908, 21 Mayıs, 8 Kasım, ABD, Anarşist, Avrupa, Demokrasi
Demokratik Sosyalizm
3 yıl önce

ve ütopik sosyalizmdir. Dünyada demokratik sosyalist partilerden bazıları DSA, Die Linke, Podemos ve Syriza'dır. ABD'de yükselen akımın öncüleri Bernie...

Demokratik sosyalizm, Akım, Anarşizm, Artı değer, Avrupa, Burjuvazi, Demokrasi, Demokratik, Enternasyonalizm, Hugo Chavez, Komünist
Tek Parti Rejimi
3 yıl önce

Partisi'nin dışında başka partilerin kurulmasına izin verilmiştir. Ancak bunlar çoğulcu/demokratik sistemlerdeki muhalefet partilerinden farklıdırlar. Çünkü...

Tek parti rejimi, 1945, 1946, 1946 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri, 1950, Atatürk, Baas Partisi, Birinci Meclis, Bolşevik Parti, Demokrat Parti, Devlet
Barack Obama
3 yıl önce

Barack Obama Demokratik Parti'nin 2008 ABD başkanlık seçimlerindeki adayı olarak ilan edildi. Böylece Obama ABD tarihinde iki büyük partinin birinden aday...

Barack Obama, 10 Şubat, 1961, 1997, 2004, 2007, 4 Ağustos, ABD, ABD Başkanlık seçimleri 2008, ABD Senatosu, Demokratik Parti (ABD)
Almanya Sosyalist Birlik Partisi
3 yıl önce

Deutschlands, SED), Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulduğu 7 Ekim 1949 tarihinden Mart 1990 seçimlerine kadar iktidarda bulunan partidir. SED, geleneksel Marksist-Leninist...