Halvetiyye

Kısaca: Gizli zikir yöntemini kullanan Sünni bir tarikat... XIV. yüzyılda şey Ebu Abdullah Siraceddin Ömer bin Ekmelüdd-i Lahici tarafından kurulmuştur. ...devamı ☟

Halvetiyye
Halvetiyye

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halvetilik
3 yıl önce

Halvetilik, cehri zikir adı verilen ve ilahi isimlerin yüksek sesle tekrar edilmesi anlamına gelen zikir yöntemini kullanan ve aslı Alevî-Bektaşî ittikadiyle...

Celvetilik
6 yıl önce

Celvetîlik ya da Celvet’îyye — Halvetiyye'nin bir alt sınıfına ait olan ve Halvetiyye İslâm Tarikâtı ile karıştırılmaması gereken bu Sufi tarikât, Bayramiyye'nin...

Bayramilik
3 yıl önce

olarak kabul edilir. Bayramiyye tarikatı; Hacı Bayram-ı Veli tarafından Halvetiyye ve Nakşibendiye'nin Ekberî sufi düşünce tarzı altında harmanlanarak birleştirilmesi...

Mahmud Hüdayi
3 yıl önce

Şereflikoçhisar - 1628 İstanbul), Anadolu’da yetişen büyük velîlerden olup, Halvetiyye tarikatının kolu Celvetiyye tarikatının kurucusudur. 1541 (H.948) yılında...

Halvet
3 yıl önce

Mescid, Zikirhâne, Semahhâne, Çilehâne) Alevî-Câferîlik Alevî-Nusayrîlik Halvetiyye ^ a b Horasanlı Alevî Türkmen Pîr ve Şeyhi olan Pîr Abdal Musa ve Pîr...

Zahid Gilani
3 yıl önce

İbrahim Zahid el-Geylânî Ahî Muhammed el-Halvetî Pîr Ali el-Halvetî (Halvetiyye Tarikâtı Şeyh Ebû Abdullah Sirac’ed-Dîn Ömer bin Ekmel’ûd-Dîn-î Lahicî...

1535
3 yıl önce

Bihzâd, İranlı minyatür sanatçısı (d. 1450 - 1455) Hayreddin-i Tokadi, Halvetiyye tarikatı şeyhi, mutasavvıf ve veli Kurdoğlu Muslihiddin Reis, Osmanlı...

1535, 15. yüzyıl, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1538, 1539
Bursalı Abdüllatif Efendi
6 yıl önce

Efendi (1776, Bursa - 1831, a.y.), Osmanlı dönemi din alimi ve mutasavvıf. Halvetiyye-i Mısriyye'ye ait 'Gazzi dergâhı' şeyhi olduğu için 'Gâzizâde' olarak...