Cerrahilik

Kısaca: Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca: جراحية ‎) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi. Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır. ...devamı ☟

cerrahilik
Cerrahilik

Cerrahilik (Cerrahiyye, Osmanlıca: ﻰﺣﺍﺮﺟ), bir sufi tarikatı, Halvetiliğin kolu olan Ramazaniliğin şubesi. Cerrahilik adını kurucusu olan Nureddin Muhammed ibni Abdullah er-Rumi el İstanbuli el Cerrahi`den alır. 17. yy`ın sonlarında kurulmuş olan Cerrahilik, eski İstanbul`un en yaygın tarikatlarından biriydi.

Cerrahilik kuruluşundan itibaren İstanbul`da büyük ilgi toplamıştır. Pek çok ilerigelen bu tarikata katıldığı gibi, ilk tekkeyi bizzat padişah III. Ahmet kendi parasıyla yaptırmıştır. Padişahlar III. Ahmet, III. Mustafa, II. Mahmut ve Abdülmecit Cerrahilik tarikatine mensuptu.

Eski Cerrahi tekkeleri

30 Kasım 1925 tarihli Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdiğinde, İstanbul`da bulunan Cerrahi tekkeleri şunlardı:Cerrahi şeyhleriCerrahi tarikatının postnişinleri şunlardır:
 1. Nureddin el Cerrahi
 2. Mehmed Husameddin Efendi
 3. Abdurrahman Hilmi Efendi
 4. Abdülaziz Efendi
 5. Yahya Galib Hayati Efendi
 6. Mehmed Rızaeddin Yaşar Efendi
 7. Fahreddin Efendi
 8. Muzaffer Ozak


Tarikat günümüzde varlığını Türkiye`de, ABD`de, Kanada`da, Güney Amerika`da, Avustralya`da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde sürdürmektedir.

Dış bağlantılarKaynakça

 • ``İslam`da Mezhepler ve İnanç Yolları Ansiklopedisi``, Güneş Gazetesi Yayınları
 • ``İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi``, Tercüman Gazetesi Kültür Yayını, 1983
 • ``İngilizce Vikipedi``


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.