Friedrich Engels

Karl Marx’ın çalışma arkadaşı olmuş olan düşünür. Mark­sist öğretiye önemli ölçüde katkı yapmış ve ortak öğretilerinde, doğa bilimi, milletler sorunu, askerlik ve uluslararası ilişkileri uz­manlık konuları olarak üstlenmiş olan Engels’in temel eserleri, Marx’la birlikte yazmış olduğu Die Heilige Familie [Kutsal Aile]...

Friedrich Engels, 28 Kasım 1820 Barmen'de (Wuppertal) doğdu - 5 Ağustos 1895 Londra'da öldü. Sosyalist bir Alman düşünürüdür. Yakın arkadaşı Karl Marx ile modern komünist kuramın kurucularındandır. Marx ve Engels 1848 yılında "Komünist Manifesto"yu birlikte yayınladılar.

Fabrikatör bir ailenin çocuğu olan Engels, liseyi bitiremeden bir ticarethanede çalışmaya başladı ve aynı süreçte bilimsel, politik eğitimine devam etti. Hegel doktrininden etkilenmesine rağmen, onun idealizmini reddetti ve materyalist oldu. Engels'in İngiltere Manchester işçilerini yakından tanıması, sosyalizmin eyleme aktarılması düşüncesinin onda olgunlaşmasına temel oldu. Buradan hareketle "İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu" adlı eserini yazdı. Engels ve Marx, birlikte, "Komünist Manifesto"'yu yazdılar. Manifesto, bütün dünya işçilerini birleşmeye ve mücadeleye çağırır. Engels, sosyalizmin kurucularından biri olmanın yanısıra kararlı bir militandır da. İşçilerin örgütlenmesi mücadelesi ve taktikleriyle yakından ilgilenmiştir. Yine "Alienin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni", "Doğanın Diyalektiği" vb. eserlerle doğa ve toplumun gelişimine ait materyalist görüşler ileri sürmüştür. 1895 yılında öldü.

Yapıtlarından Bazıları:
 • İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu 1845
 • Kutsal Aile (Marx ile birlikte) 1845
 • Alman İdeolojisi (Marx ile birlikte) 1845-1846
 • Almanya'da Köylü Savaşı 1850
 • Almanya'da Devrim ve Karşıdevrim 1851
 • Konut Sorunu 1872
 • Doğanın Diyalektiği 1873-1886
 • Anti-Dühring (Bay Eugen Dühring Bilimi Altüstediyor) 1876-1878
 • Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni 1884
 • Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu 1886
 • Erfurt Programının Eleştirisi 1891


Engels, Marx'ın ölümünden sonra elde kalan elyazmalarından yola çıkarak Kapital'in 2. ve 3. ciltlerini yayıma hazırladı ve yayınladı.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Friedrich Engels
Friedrich Engels