Friedrich Engels

Kısaca: Karl Marx’ın çalışma arkadaşı olmuş olan düşünür. Mark­sist öğretiye önemli ölçüde katkı yapmış ve ortak öğretilerinde, doğa bilimi, milletler sorunu, askerlik ve uluslararası ilişkileri uz­manlık konuları olarak üstlenmiş olan Engels’in temel eserleri, Marx’la birlikte yazmış olduğu Die Heilige Familie [Kutsal Aile]... ...devamı ☟

Friedrich Engels
Friedrich Engels

Friedrich Engels, 28 Kasım 1820 Barmen'de (Wuppertal) doğdu - 5 Ağustos 1895 Londra'da öldü. Sosyalist bir Alman düşünürüdür. Yakın arkadaşı Karl Marx ile modern komünist kuramın kurucularındandır. Marx ve Engels 1848 yılında "Komünist Manifesto"yu birlikte yayınladılar.

Fabrikatör bir ailenin çocuğu olan Engels, liseyi bitiremeden bir ticarethanede çalışmaya başladı ve aynı süreçte bilimsel, politik eğitimine devam etti. Hegel doktrininden etkilenmesine rağmen, onun idealizmini reddetti ve materyalist oldu. Engels'in İngiltere Manchester işçilerini yakından tanıması, sosyalizmin eyleme aktarılması düşüncesinin onda olgunlaşmasına temel oldu. Buradan hareketle "İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu" adlı eserini yazdı. Engels ve Marx, birlikte, "Komünist Manifesto"'yu yazdılar. Manifesto, bütün dünya işçilerini birleşmeye ve mücadeleye çağırır. Engels, sosyalizmin kurucularından biri olmanın yanısıra kararlı bir militandır da. İşçilerin örgütlenmesi mücadelesi ve taktikleriyle yakından ilgilenmiştir. Yine "Alienin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni", "Doğanın Diyalektiği" vb. eserlerle doğa ve toplumun gelişimine ait materyalist görüşler ileri sürmüştür. 1895 yılında öldü.

Yapıtlarından Bazıları:
 • İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu 1845
 • Kutsal Aile (Marx ile birlikte) 1845
 • Alman İdeolojisi (Marx ile birlikte) 1845-1846
 • Almanya'da Köylü Savaşı 1850
 • Almanya'da Devrim ve Karşıdevrim 1851
 • Konut Sorunu 1872
 • Doğanın Diyalektiği 1873-1886
 • Anti-Dühring (Bay Eugen Dühring Bilimi Altüstediyor) 1876-1878
 • Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni 1884
 • Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu 1886
 • Erfurt Programının Eleştirisi 1891


Engels, Marx'ın ölümünden sonra elde kalan elyazmalarından yola çıkarak Kapital'in 2. ve 3. ciltlerini yayıma hazırladı ve yayınladı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Komünist Birlik
6 yıl önce

"Marksist Birlik" diye anılacaktır. Haziran 1847 tarihinde Londra'da Friedrich Engels öncülüğünde kurularak Birlik'in ilk kongresi gerçekleştirilmiştir....

Komünist Birlik, 1847, 1852, Anarşist komünizm, Anti-komünizm, Avrupa komünizmi, Bruno Bauer, Dördüncü Enternasyonal, Friedrich Engels, Haziran, Karl Marx
Engels (şehir)
3 yıl önce

haline geldi. 1931 yılında ise şehrin adı Friedrich Engels'in anısına Engels olarak değiştirilmiştir. Engels, önemli bir sanayi şehri olup şehirde troleybüs...

Komünist Manifesto
2 yıl önce

Manifestosu (Almanca: Das Manifest der Kommunistischen Partei), Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ilk olarak 21 Şubat 1848'de yayımlanan yazı, komünizmin...

Doğanın Diyalektiği
6 yıl önce

Dialektik der Natur), Alman devrimci ve filozof Friedrich Engels tarafından yazılan tamamlanmamış eserdir. Engels bu eserinde marksizmin temel prensiplerinden...

Doğanın Diyalektiği, Engels, Leninizm, Marksizm, Sovyetler Birliği
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
6 yıl önce

adı: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats) Friedrich Engels'in 1884 yılında yazdığı ve devletin kökenini ve insanlık tarihinin ilk...

Ailenin, í–zel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, 1884, Friedrich Engels, Lewis Henry Morgan
Öner Ünalan
6 yıl önce

Evrimi". Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin, "Marksizm, Kadın ve Aile". Karl Marx, "Matematiksel Elyazmaları". Friedrich Engels, "Ütopik Sosyalizm...

í–ner Ünalan, 1935, 1965, 1970, 1980, 1981, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999
Laura Marx
2 yıl önce

yaymak gibi. Bu çalışmalar sırasında Friedrich Engels tarafından finansal olarak desteklendiler. 1895 yılında Engels öldüğünde ise yüklü bir mirasa sahip...