demir cevheri

Demir cevheri ekonomik anlamda demir çıkarılabilen tüm kaya ve taş parçalarına denir.

Demir cevheri

Demir cevheri ekonomik anlamda demir çıkarılabilen tüm kaya ve taş parçalarına denir.

İzabeye uygun hale getirme

Demir madenlerinden çıkarılan demir cevherlerini izabeye uygun hale getirmek için yüksek tenörlü ve düşük tenörlü cevherler için yapıan işlemler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Yüksek tenörlü cevherler için sadece boyut küçültme işlemine prosesine tabi tutulurlar. Düşük tenörlü cevherler ise gravite ayırma, manyetik ayırma, flotasyon, elektrostatik ayırma, yıkama, kalsinasyon, liç, seçimli salkımlaştırma gibi yöntemler kullanılarak hazırlanırlar.

Üretim

Demir cevherinden demir üretimi, 3 yolla elde edilir: Bağlı demir formasyon yöntemi, direk hermatitleme, mağma magnetitleme. * *

Yanıtlar