Derleyici

Kısaca: Derleyici Programcılıkta, bir programlama dilde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makina koduna) çeviren yazılım. ...devamı ☟

Derleyici Programcılıkta, bir programlama dilde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makina koduna) çeviren yazılım.

Örneğin, şu satırı bir programın kaynak kodunda (programın okunabilir hali) düşünelim:

x = 2 + y

Alttaki assembly'de yazılmış satırlar, aynı programın derlenmiş halidir:

LOAD A [1]    ;; belleğin 0 adresindeki veriyi A siciline yükle

ADD A BX     ;; A siciline BX sicilindeki adreste bulunan veriyi ekle
STOR A [2]   ;; sonucu 100 adresine yaz


Bu örnekte çevirinin hedefi, programcının anladığı kaynak kodundan işlemcinin anladığı 0 ile 1 den oluşan makina dili kodunu üretmek (LOAD,ADD ve STOR komutları 0001, 0011 ve 0010 olarak yorumlanır)

 0001 01 00 00000000

0011 01 10 00000010
0010 01 00 00000100
---- -- -- ---------
 |  | |  |_________bellek adresi
 |  | |____________işaret  
 |  |______________sicil
 |_________________komut


Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Derleyici
2 yıl önce

kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makine koduna) çeviren yazılım. Derleyiciye bunu yaptırmaktaki amaç genellikle çalışabilir bir yazılım elde etmektir...

Derleyici, Assembly, Bağlayıcı (bilgisayar), Kaynak kodu, Programlama, Programlama dilleri, Yazılım, Yorumlayıcı, İşlemci
Çapraz derleyici
6 yıl önce

Çapraz Derleyici üzerinde çalıştığı platformdan farklı olan platformlar için çalıştırılabilen kodlar üreten derleyicidir. Böyle bir araç, erişiminizde...

Çapraz derleyiciler, Bash, Bellek, Binutils, Configure, Derleyici, Emülatör, GNU Assembler, Gömülü sistemler, Mikrokontrolör, Programlama
GNU Compiler Collection
6 yıl önce

(GNU Derleyici Koleksiyonu, genelde GCC olarak kısaltılır), GNU Projesi tarafından üretilen ve çeşitli programlama dillerini destekleyen bir derleyici sistemidir...

KDevelop
2 yıl önce

G.O). KDevelop bir derleyici içermez. Çalıştırılabilir kod üretebilmek için GCC (GNU Compiler Collection, Türkçesi: GNU Derleyici Koleksiyonu) veya istenirse...

KDevelop, 2004, Derleyici, GPL, KDE, İşletim sistemi
CoffeeScript
6 yıl önce

yazılmış bir JavaScript derleyici sunar, bu derleyici Node.js veya başka bir JavaScript runtime ile çalıştırılabilir bir derleyicidir. Derlenmiş JavaScript...

Programlama
2 yıl önce

durumlarda makine dili de olabilir. Yazılan kaynak kodu genellikle bir derleyici ve bağlayıcı yardımıyla belirli bir sistemde çalıştırılabilir hale getirilir...

Programlama, Assembly, Bağlayıcı (bilgisayar), Bilgisayar, Derleyici, Kaynak kodu, Makine dili, Program, Programlama (hesaplama), Programlama dilleri
Yorumlayıcı
2 yıl önce

kaynak koddan, makine diline anlık olarak dönüşüm yaptıkları için, derleyicilere göre daha yavaş çalışırlar. Ayrıca kodu iyileştirme (optimizasyon) imkânı...

Yorumlayıcı, Bilgisayar, Derleyici, Kaynak kodu, Makine dili, Taslak, Yazılım, Yorumlanan programlama dili
Otomat teorisi
6 yıl önce

yakından ilgilidir. Özdevinirler derleyici tasarımı ve ayrıştırmasında önemli rol oynar. Otomatlar hesaplama teorisi, derleyici tasarımı ve çözümlemede (İngilizce: parsing)...