Derleyici

Derleyici Programcılıkta, bir programlama dilde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makina koduna) çeviren yazılım.

Derleyici Programcılıkta, bir programlama dilde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makina koduna) çeviren yazılım.

Örneğin, şu satırı bir programın kaynak kodunda (programın okunabilir hali) düşünelim:

x = 2 + y

Alttaki assembly'de yazılmış satırlar, aynı programın derlenmiş halidir:

LOAD A [1]    ;; belleğin 0 adresindeki veriyi A siciline yükle

ADD A BX     ;; A siciline BX sicilindeki adreste bulunan veriyi ekle
STOR A [2]   ;; sonucu 100 adresine yaz


Bu örnekte çevirinin hedefi, programcının anladığı kaynak kodundan işlemcinin anladığı 0 ile 1 den oluşan makina dili kodunu üretmek (LOAD,ADD ve STOR komutları 0001, 0011 ve 0010 olarak yorumlanır)

 0001 01 00 00000000

0011 01 10 00000010
0010 01 00 00000100
---- -- -- ---------
 |  | |  |_________bellek adresi
 |  | |____________işaret  
 |  |______________sicil
 |_________________komutİlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.