Despot (Yunanca: δεσπότης, despotes, dişi adı δέσποινα, despoina, Bulgarca ve Sırpça деспот, despot, dişi adı деспотица, despotitsa), Bizans sarayına ait olmakla birlikte Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon İmparatorluğunda kullanılmış olan bir soyluluk unvanı.

DESPOT (almanca) türkçe anlamı
1. i. despot (m)
2. delibalta (m)
3. düşkünezen (m)
DESPOT (inglizce) türkçe anlamı
4. i. despot
5. zorba
6. acımasız
DESPOT (türkçe) anlamı
7. Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse
8. müstebit. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse
9. tiran. Ortodoks Rumların din başkanlarına verilen ad.
10. 2. anlamı despot. zorba. acımasız.
11. 3. anlamı despot. zorba.
12. 4. despot. zorba. zalim. gaddar. kıyıcı (kışı).
DESPOT (türkçe) ingilizcesi
1. n. tyrant
2. oppressor
3. dictator
4. (History) Byzantine or Roman emperor or princen. despot
5. tyrant
6. dictator
7. autocratadj. autocratic
8. despotic
9. autocratical
10. despotical
fascist,
Despot (almanca) ingilizcesi
11. n. tyrant
12. oppressor
13. dictator
14. (History) Byzantine or Roman emperor or prince,n. tyrant
15. oppressor
16. dictator
17. (History) Byzantine or Roman emperor or prince
18. n. despot
19. tyrant
20. dictator
21. autocrat
22. adj. autocratic
23. despotic
24. autocratical
25. despotical
26. fascist,

Despot İngilizce anlamı ve tanımı

Despot anlamları
    (noun) A master
27. a lord
28. especially
29. an absolute or irresponsible ruler or sovereign.(noun) One who rules regardless of a constitution or laws
30. a tyrant.
Despot tanım:
Kelime: des·pot
31. Söyleniş: 'des-p&
32. t
33. -pä
34. t
35. İşlev: noun
36. Kökeni: Middle French despote
37. from Greek despotEs master
38. lord
39. autocrat
40. from des- (akin to domos house) -potEs (akin to posis husband)
41. akin to Sanskrit dampati lord of the house -- more at DOME
42. POTENT
43. 1 a : a Byzantine emperor or prince b : a bishop or patriarch of the Eastern Orthodox Church c : an Italian hereditary prince or military leader during the Renaissance
44. 2 a : a ruler with absolute power and authority b : a person exercising power tyrannically
45.
Despot ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Autocrat
46. Tyrant
47.
Despot (almanca) fransızcası
1. n. despote (m)
DESPOT (türkçe) almancası
1. n. Despot
2. Zwingherr
Despot (ingilizce) italyancası
1. s. despota
2. tiranno
3. (stor.) imperatore o principe romano o bizantino
Despot (ingilizce) ispanyolcası
1. s. déspota
2. dictador
3. tirano
4. (Historia) emperador o príncipe romano o bizantino
Despot (ingilizce) portekizcesi
1. s. ditador
2. tirano
3. (História) imperador ou príncipe romano ou bizantino
Despot (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. dictator
2. onderdrukker
3. tiran
4. (Geschiedenis) Byzantijns of Romeins heerser of prins

Despot hakkında detaylı bilgi

Despot (Yunanca: δεσπότης, despotes, dişi adı δέσποινα, despoina, Bulgarca ve Sırpça деспот, despot, dişi adı деспотица, despotitsa), Bizans sarayına ait olmakla birlikte Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon Krallığında kullanılmış olan bir soyluluk unvanı.

Köken ve tanım

Kelimenin orijinali olan Yunanca despotÄ“s, kabaca "Efendi" anlamına gelir ve kyrios kelimesi ile eş anlamlıdır. Yunaca terimin Latince karşılığı dominus'tur ve despotÄ“s zaman zaman sikke basımında olduğu gibi bazı resmi durumlarda Roma İmparatoruna atıf yapmak için kullanılmıştır.

Despot unvanı, 1163 yılında Bizans İmparatoru Manuel I Komnenos tarafından damadı ve geleceğin Macar kralı III. Bíéla'dan başlamak üzere Bizans sarayına mensup kişiler arasındaki en yüksek makam olarak kabul edildi. Despot unvanı taşıyanların çoğunluğunu, Bizans İmparatorluğunun küçük oğlulları ya da damatları oluşturur ve tahtın varisi olan büyük oğulları symbasileus olarak adlandırılırdı. DespotÄ“s unvanı taşıyan kişinin her hangi bir askeri ya da yönetimsel yetkisi ya da gücü olmamakla beraber sarayda, İmparatordan sonra gelen en önemli kişi olma onurunun keyfini sürerdi.

Despot unvanı Dördüncü Haçlı seferindan sonra Bizansın ardılı devletlerde de kullanım alanı buldu ve imparatorluk unvanını elinde tutan her hangi bir hükümdarı tanımlamak için özellikle Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon Krallığında kullanıldı.

Despot kavramının olumsuz bir çağrışım yapmaya başlaması son iki yüzyılda ortaya çıkmış bir durumdur.

Kaynak

  • {{Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Despotes |tarih=03 Mart 2008 |dil=İngilizce |madde=Despotes }}Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Despot maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Windir tarafından söylenen Despot adlı şarkının sözleri.


seduced by the fire of power
blessed with the gift of deception
i will become the reigning master
fullfilling my desires for perfection

my strength is your comfort, your shield and protection
your godly awe is my injection

so easy to tell you what you want to hear
even easier to hide my actions
using the gift of rhetoric
i drown you with my complications

through a perversion of liberty i offer you monarchy
in the name of reality i give you tyranny

by the filth i reign, conquer and deceit
building my empire on your defeat
a mission, a vision of a dark desire
using your fear as fuel for my fire

bow! i am the master, you are the puppet in my game
die! i control your laughter, you worship my name
clever as the fox, strong as a beast
i am the puppeteer reigning on fear

i create the fear i produce the enemy
you give me pleasure and sovereignty
there are many truths, i chose narcissistic one
by the time you see my nature,
i am long gone
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Despot Dönem

Despot Dönem, ipnoz (hipnoz) ve telkine dayalı bir trans biçimini kapsayan dönemdir.

Satrap

Satraplık, İran medeniyetinde ülke topraklarının ayrıldığı idari birimlere (eyaletlere) verilen ad veya Persler'in valilik atamaları olarak da adlandırabileceğimiz sistemdir. Pers imparatorluğu mutlakiyetle yönetilmiştir.