Despot

Kısaca: Despot (Yunanca: δεσπότης, despotes, dişi adı δέσποινα, despoina, Bulgarca ve Sırpça деспот, despot, dişi adı деспотица, despotitsa), Bizans sarayına ait olmakla birlikte Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon İmparatorluğunda kullanılmış olan bir soyluluk unvanı. ...devamı ☟

Despot (Yunanca: δεσπότης, despotes, dişi adı δέσποινα, despoina, Bulgarca ve Sırpça деспот, despot, dişi adı деспотица, despotitsa), Bizans sarayına ait olmakla birlikte Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon Krallığında kullanılmış olan bir soyluluk unvanı.

Köken ve tanım

Kelimenin orijinali olan Yunanca despotÄ“s, kabaca "Efendi" anlamına gelir ve kyrios kelimesi ile eş anlamlıdır. Yunaca terimin Latince karşılığı dominus'tur ve despotÄ“s zaman zaman sikke basımında olduğu gibi bazı resmi durumlarda Roma İmparatoruna atıf yapmak için kullanılmıştır.

Despot unvanı, 1163 yılında Bizans İmparatoru Manuel I Komnenos tarafından damadı ve geleceğin Macar kralı III. Bíéla'dan başlamak üzere Bizans sarayına mensup kişiler arasındaki en yüksek makam olarak kabul edildi. Despot unvanı taşıyanların çoğunluğunu, Bizans İmparatorluğunun küçük oğlulları ya da damatları oluşturur ve tahtın varisi olan büyük oğulları symbasileus olarak adlandırılırdı. DespotÄ“s unvanı taşıyan kişinin her hangi bir askeri ya da yönetimsel yetkisi ya da gücü olmamakla beraber sarayda, İmparatordan sonra gelen en önemli kişi olma onurunun keyfini sürerdi.

Despot unvanı Dördüncü Haçlı seferindan sonra Bizansın ardılı devletlerde de kullanım alanı buldu ve imparatorluk unvanını elinde tutan her hangi bir hükümdarı tanımlamak için özellikle Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon Krallığında kullanıldı.

Despot kavramının olumsuz bir çağrışım yapmaya başlaması son iki yüzyılda ortaya çıkmış bir durumdur.

Kaynak

  • {{Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Despotes |tarih=03 Mart 2008 |dil=İngilizce |madde=Despotes }}

Kaynaklar

Vikipedi

Despot

1. anlamı Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran. Ortodoks Rumların din başkanlarına verilen ad.
2. anlamı despot. zorba. acımasız.
3. anlamı despot. zorba.
4. despot. zorba. zalim. gaddar. kıyıcı (kışı).

Despot

Despot İngilizce anlamı ve tanımı

Despot anlamları

  1. (noun) A master; a lord; especially, an absolute or irresponsible ruler or sovereign.
  2. (noun) One who rules regardless of a constitution or laws; a tyrant.

Despot tanım:

Kelime: des·pot
Söyleniş: 'des-p&t, -"pät
İşlev: noun
Kökeni: Middle French despote, from Greek despotEs master, lord, autocrat, from des- (akin to domos house) -potEs (akin to posis husband); akin to Sanskrit dampati lord of the house -- more at DOME, POTENT
1 a : a Byzantine emperor or prince b : a bishop or patriarch of the Eastern Orthodox Church c : an Italian hereditary prince or military leader during the Renaissance
2 a : a ruler with absolute power and authority b : a person exercising power tyrannically

Despot ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Autocrat, Tyrant,

Despot

İngilizce Despot kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Despot, Tyrann, Diktator; (Geschichte) byzantinischer oder römischer Kaiser oder Prinz

Despot

İngilizce Despot kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. despota, tiranno; (stor.) imperatore o principe romano o bizantino

Despot

i. despot, zorba, acımasız

Despot

İngilizce Despot kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. dictator, onderdrukker, tiran; (Geschiedenis) Byzantijns of Romeins heerser of prins

Despot

n. tyrant, oppressor, dictator; (History) Byzantine or Roman emperor or prince
n. despot, tyrant, dictator, autocrat
adj. autocratic, despotic, autocratical, despotical, fascist

Despot

Almanca Despot kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. déspota (mf), tirano (m), tanque (m)

Despot

Türkçe Despot kelimesinin Fransızca karşılığı.
despote [le], potentat [le]

Despot

İngilizce Despot kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. déspota, dictador, tirano; (Historia) emperador o príncipe romano o bizantino

Despot

İngilizce Despot kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. despote, tyran, oppresseur, dictateur; empereur byzantin ou romain

Despot

İngilizce Despot kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. ditador, tirano; (História) imperador ou príncipe romano ou bizantino

Despot

Almanca Despot kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tyrant, oppressor, dictator; (History) Byzantine or Roman emperor or prince

Despot

Türkçe Despot kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tyrant, oppressor, dictator; (History) Byzantine or Roman emperor or prince n. despot, tyrant, dictator, autocrat adj. autocratic, despotic, autocratical, despotical, fascist

Despot

Almanca Despot kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. despote (m)

Despot

Almanca Despot kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. despota (m)

Despot

Almanca Despot kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. despot (m), delibalta (m), düşkünezen (m)

Despot

Türkçe Despot kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Despot, Zwingherr

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Despot Dönem
6 yıl önce

Despot Dönem, ipnoz (hipnoz) ve telkine dayalı bir trans biçimini kapsayan dönemdir. Bu dönemdeki posesyonlarda (bir nevi ayinlerde) şartlandırmalar davul...

Despot Dönem, Eski Yunan, Posesyon, Roma, Trans, Vudu, Yunan
Despotizm
3 yıl önce

biçimidir. Klasik biçiminde despotizm, bir şahsın idaresinin olduğu devlet, despot ise bütün siyasi gücü kullanan ve bütün devleti temsil eden diğer herkesin...

Sırp Despotluğu
3 yıl önce

son devlet. 1403 yılında Sırbistan Prensi Stefan Lazareviç'in kendisini despot ilan etmesiyle kurulmuş devlettir. Başkenti Belgrad'dır. 1459 yılında Osmanlı...

Mistra
3 yıl önce

kalanı ile karşılaştırıldığında 1261'den sonra görece zenginleşmiştir. Mora Despotu I. Teodore Paleologos yönetiminde Konstantinopolis'ten sonra İmparatorluğun...

Turahan Bey
3 yıl önce

Mora despotları yıllık tazminat vermek suretiyle Osmanlı Devleti tâbi ve Teselya Sancakbeyi Turahan Bey'e bağlı olmaya devam ettiler. Mora despotları olarak...

Turahan Bey, Akkoyunlu, Farsça, Haçlı, II. Bayezit, II. Mehmet, II. Murat, Kasım Paşa, Leyla ile Mecnun, Macar, Malkara
Epir Despotluğu
3 yıl önce

(1359–1366), Sırpların ve Rumların imparatoru. Thomas Preljubović (1367–1384), despot Maria Angelina Doukaina Palaiologina (1384–1385), basilissa Esau de' Buondelmonti...

Despotovac
3 yıl önce

ilçesinde bulunan bir kasaba ve belediyedir. Şehir, adını Stefan Lazareviç'in despot unvanından almaktadır. Yüzölçümü 623 km² olan belediyenin nüfusu 2011 yılı...