Destilasyon

Kısaca: Damıtma, iki veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp, buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir. Distilasyon işlemi sırasında, buhar faz daha uçucu olan A bileşeni tarafından zenginleşirken, sıvı faz ise kaynama sıcaklığı daha yüksek olan B bileşenince zenginleşir. ...devamı ☟

destilasyon
Destilasyon

Destilasyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Damıtma

destilasyon

Türkçe destilasyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Destillation

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Damıtma
7 ay önce

kaynıyorsa ve kaynama noktasına yakın sıcaklıklarda bozunuyorsa su buharı destilasyonu kullanılır. Kaynama sıcaklıklarının altında bozunabilen maddeler için...

Yakıt
8 ay önce

yakıtlar. 3. Gaz Yakıtlar: Fosil kömürlerinin destilasyon ürünü olan havagazı ve jeneratör gazı, petrol destilasyon ürünü olan küçük moleküllü hidrokarbon karışımı...

Toluen
8 ay önce

toluen eldesinin yerini, gazyağının katalitik bozunması ve buhar ayrımı (destilasyon )sayesinde sıvı (ham) maddelerin piroliz benzinden eldesi, almıştır....

Toluen, Boya, Kimya, Organik, Parfüm, Sentez, TNT, Taslak, Çözücü
Amil Alkol
7 ay önce

yağı içinde de amil alkol mevcuttur. Çeşitli işlemlerle (ekstraksiyon, destilasyon ve kurutma gibi) fuzel yağından alınır. Ayrıca kimyasal metodlarla sentezleri...

Amil alkol, Alkol, Fermentasyon, IUPAC, Patates, Tahıl, Fuzel yağı, Ekstraksiyon, Destilasyon, Sentez, Pentanol
Saybolt evrensel birimi
4 yıl önce

akmasıyla ölçülür. Örneğin: 100 °F sıcaklıktaki yakıtın kaptaki akış zamanı 40 saniye ise viskozite 40SSU/100 °F olur. Yakıtlar ve Destilasyon Yöntemleri...

Silisyum
8 ay önce

oluşur. SiO2 + 2C → Si + 2CO Silisyum klorür (SiCl4) önce fraksiyonlu destilasyon yöntemi ile saflaştırılır. Daha sonra hidrojen ile indirgenir. Bu şekilde...

Silisyum, Bilgisayar, Diyot, Element, Hafıza, Kimya, Silikon Vadisi, Taslak, Transistör, Yarıiletken, Entegre devre
Stearik asit
8 ay önce

diğer yağ asitlerinin bir karışımıdır. Saf madde olarak fraksiyonlu destilasyonla ayrılabilir. Ayrıca soya yağı veya diğer bitki yağlarının hidrojenasyonuyla...

Stearik asit, Alkali metal, Alkol, Boya, Eczacılık, Erime noktası, Ester, Hidrojenasyon, Hidroliz, Kaynama noktası, Kozmetik
Metanol
8 ay önce

yükselmesi halinde n-propanol ve izobütanol teşekkül edebilir. Fraksiyonlu destilasyonla sulu çözeltisinden % 99’luk bir saflıkta elde edilir. Susuz (mutlak)...

Metanol, 1661, Anilin, Formaldehit, Propanol, Nobel Prize, George Andrew Olah, National Public Radio, İzobutanol