Toluen

Kısaca: Toluen, Toluol, Fenil Metan veya Metil Benzen, renksiz, hoş kokulu bir sıvıdır. ...devamı ☟

Toluen
Toluen

Toluen, Toluol, Fenil Metan veya Metil Benzen, renksiz, hoş kokulu bir sıvıdır.

Sudaki çözünürlüğü doğal olarak azdır (100 ml suda 0.05 gr). Petrokimyasal maddelerin üretim proseslerinde hammadde olarak kullanılır. Birçok organik madde için çok iyi bir çözücüdür.

Kullanım alanları: Bazı ilaç ve parfümlerin sentez yoluyla eldesinde, patlayıcı madde (TNT) üretiminde, boya ve petrokimya sanayisinde olmak üzere birçok kullanım alanı vardır.

kimya-taslak

Толуен தொலுயீன்

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Çözücü (kimya)
2 yıl önce

çözücüler, kuru temizleme ilacı (tetrakloroetilen gibi), boya inceltici (toluen, terebent gibi), oje sökücü ve yapıştırıcı çözücüsü (aseton, etil asetat...

Tiner
2 yıl önce

kullanılır. Solunarak akciğerlere çekilmek suretiyle uyuşturucu olarak kullanımı ve bu amaçla satımı suçtur. Aseton Ksilen Neft Terebentin Toluen White sprit...

Tiner, Akciğer, Aseton, Boya, Kozmetik, Ksilen, Organik kimya, Taslak, Toluen, Uyuşturucu, Yağ
Benzen
2 yıl önce

Dünya Savaşı sırasında benzen ve bununla ilgili aromatik hidrokarbonlara (toluen, ksilen vb.) duyulan büyük ihtiyaç sebebiyle başka kaynaklar aranmaya başlandı...

Benzen, Anilin, Asetilen, Deterjan, Hidrojen, Hidrokarbonlar, Kanser, Karbon, Katalizör, Michael Faraday, Oksidasyon
Trinitrotoluen
2 yıl önce

günümüzde yaygın şekilde kullanılır. TNT, üç adımda sentezlenir. İlk adımda toluen, sülfürik ve nitrik asit karışımı bir çözeltide nitrolanarak MNT (mononitrotoluen)...

Trinitrotoluen, Alkol, Aseton, Benzin, Bomba, Mayın, Patlayıcı madde, Reaksiyon, Torpido, Toluen
Ksilen
2 yıl önce

benzerdir. Orto ksilen, meta ksilen ve para ksilen olmak üzere üç çeşittir. Toluenle akraba sayılır. Uçucu organik bileşiklerdendir. Zehirli, kanserojen bir...

Fosgen
2 yıl önce

hâlde saklanır. Sıkıştırıldığında açık sarı bir sıvıya dönüşür. Benzen, toluen, karbon tetraklorür, asetik asit ve kloroformda çözünür. Maruz kalma sınırı...

Pseudomonas putida
6 yıl önce

putida grubuna dahil edilmiştir. Çok farklı metabolizma örnekleri gösterir; toluen gibi organik çözgenleri degrade edebilmek gibi. Bu özellik biyoremediyasyonda*...

Hidrokarbon
2 yıl önce

formülüdür. Benzen halkasına çeşitli grupların girdirilmesi ile çeşitli bileşikler elde edilir. Toluen, ksilen, naftalin gibi misaller vermek mümkündür....

Hidrokarbon, Alkanlar, Asetilen, Benzen, Benzin, Bütan, Halojen, Hidrojen, Karbon, Kimya, Latince