Dietil Eter

Kısaca: ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. --> ...devamı ☟

Dietil eter
Dietil Eter

ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. -->
PAGENAME Maddenin başlığı değilse değiştirin -->
replace if not identical with the pagename -->
Kimyasal adı etoksietan
3-oksapentan
Diğer adları dietil eter
etil eter
etil oksit
Kimyasal formül C4H10O
C2H5OC2H5
Molekül ağırlığı 74.12 g/mol
Görünüm berrak, renksiz sıvı
CAS numarası [1]
Yoğunluk 0.7134 g/cm³, sıvı
Çözünürlük 6.9 g/100 mL (20 °C)
Ergime noktası 116.3 °C (156.85 K)
Kaynama noktası 34.6 °C (307.75 K)
Viskozite 0.224 cP 25 °C`de
SMILES CCOCC


Dietil eter, kısaca eter ya da etoksietan olarak da bilinen berrak, renksiz, uçucu, kolay yanan ve parlayabilen bir bileşiktir. Kaynama noktası düşük olup karakteristik bir kokusu vardır. Eterler olarak bilinen kimyasal bileşik sınıfının en genel üyesidir. Bütanolün izomeridir. Formülü CH3-CH2-O-CH2-CH3 şeklindedir. Genel anestetik olarak çok kullanıldığı gibi aynı zamanda genel bir çözücüdür. Suda 6.9 g/100 mL oranında çözünür. İlk defa 1540 yılında Valerus Cordus tarafından elde edilmiştir.

Fabrikasyonu iki şekilde yapılmaktadır:

  1. Etil alkolün sülfürik asit (H2SO4) ile dehidrasyonu
  2. Etilenden eter fabrikasyonu


Genel anestezikler

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eter
3 yıl önce

R kısmı da alkan olarak adlandırılır. Örneğin dietil eter, diğer bir deyişle etoksietan, dimetil eter, yani metoksi metan şeklinde adlandırılır. Yan...

Eter (anlam ayrımı)
6 yıl önce

olarak belirtilen fonksiyonel gruptur Çoğu zaman eter olarak adlandırılan çözücü: Dietil eter Eter (fizik), varsayımlı bir ortam olup ışığın vakumda...

Vinil eter
6 yıl önce

Vinil eter (CH2=CHOCH=CH2), dietil eterden daha etkin bir genel anesteziktir. Kaynama noktası 35 oC'dir. Kanda %20 oranında bulunması narkoz etkisi için...

Vinil eter, İlaç, Ameliyat, Anestezik, Anestezikler, Antioksidan, Atılma, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Cerrahi, Dietil eter
Anestezik
2 yıl önce

zaman hücreler normal fonksiyonlarına tekrar başlar. Bu konsantrasyon dietil eter için 100 mL kanda 150 mg iken kloroform için 100 mL kanda 30 mg'dır....

Anestezi, ABD, Afyon, Alkol, Avrupa, Ağrı, Boston, Böbrek, Kalp, Kloroform, Kokain
Tetrahidrofuran
3 yıl önce

katalizörlüğünde 1,4-bütandiolün dehidrasyonu ile üretilir, bu yöntem etanolden dietil eter üretimiyle aynı yöntemdir. Bütandiol, asetilen ile formaldehitin birleşiminin...

Trikloroetilen
2 yıl önce

karıştırılmaması için maviye boyanarak satılmıştır. TCE, 1940'larda kloroform ve dietil eter gibi ilk dönem anesteziklerinin yerini almıştır, kendisinin yeri 1960'larda...

Soxhlet Ekstraktörü
2 yıl önce

ekstraksiyon tüpüne konur. Ekstraktöre, çözücüyü (genellikle dietil eter ya da petrol eteri) içeren şilifli bir cam balon ve yoğunlaştırıcı takılır. Çözücü...

Soxhlet Ekstraktörü, Franz von Soxhlet
Dihidroksiaseton
6 yıl önce

monomer haline geri döner. DHA molekülü, monomer halde suda, etanolde, dietil eterde ve asetonda çok rahat çözünebilir. DHA, gliseraldehit ile beraber, gliserol...