Etilen

Kısaca: Etilen Alm. Athylen n, Fr. Ethylene m, İng. Ethylene. Alken sınıfından renksiz bir gaz. Doymamış hidrokarbon olup, karbonlar arasında, çift bağ vardır. Formülü C2H4, kaynama noktası -69,4°C, erime noktası -103,3°C ve yoğunluğu 0,978 g/dm3 olan yanıcı bir gazdır. Etilen, suda orta derecede çözünür. Fakat alkol, eter, aseton ve benzende çok çözünür. Etilenin reaksiyon verme kabiliyeti oldukça yüksektir. Halojenlerle, sülfürik asit ve diğer çift bağ ile rea ...devamı ☟

Etilen
Etilen

Etilen Alm. Athylen n, Fr. Ethylene m, İng. Ethylene. Alken sınıfından renksiz bir gaz. Doymamış hidrokarbon olup, karbonlar arasında, çift bağ vardır. Formülü C2H4, kaynama noktası -69,4°C, erime noktası -103,3°C ve yoğunluğu 0,978 g/dm3 olan yanıcı bir gazdır. Etilen, suda orta derecede çözünür. Fakat alkol, eter, aseton ve benzende çok çözünür. Etilenin reaksiyon verme kabiliyeti oldukça yüksektir. Halojenlerle, sülfürik asit ve diğer çift bağ ile reaksiyon verebilen maddelerle hemen reaksiyon verdiği gibi polimerize polietileni meydana getirir. % 3 ile % 34 oranında etilen ihtiva eden hava karışımı patlayıcıdır. Zehir etkisi azdır. Fakat çok yüksek dozu şuursuzluk meydana getirir.

Etilen üretiminin takriben % 30,4’ü etil alkol, % 25’i etilen oksit, % 10’u stiren, % 10’u etilklorür ve % 15’i polietilen elde edilmesinde kullanılır. Etilenin başka maksatlar için kullanılan kısmı çok azdır. Etilen üretiminin büyük bir kısmı petrol ürünü gazların kraking fırınlarındaki pirolizi ile elde edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Etilen

Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi.

Etilen

Türkçe Etilen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ethylene, ethene

Etilen

yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen bileşimi.

Etilen

Türkçe Etilen kelimesinin Fransızca karşılığı.
éthylène [le]

Etilen

Türkçe Etilen kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Äthylen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Etilen Oksit
3 yıl önce

kullanılmaktadır. En basit siklik eterdir. Etilen oksit, asetaldehit ve vinil alkol ile izomerik olup endüstriyel olarak etilenin gümüş katalizör varlığında oksidasyonu...

Polietilen
3 yıl önce

ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır, etilen kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde...

Polietilen, Etilen, HDPE, Polimerizasyon, Termoplastik, Yoğunluk, PEX, HDXLPE, MDPE, LDPE, VLDPE
Propan
3 yıl önce

ve propan petro-kimya endüstrisinde etilen elde etmek için önemli bileşiklerdir. Propan sıcakta bozunarak etilen ve yine önemli bir madde olan propilene...

Propan, Aseton, Bütan, Doğal gaz, Erime noktası, Etilen, Gaz, Hidrojen, Hidrokarbonlar, Karbon, Kaynama noktası
Monomer
3 yıl önce

monomerler, ör. sırasıyla vinil asetat ve etilen halkasal veya doğrusal monomerler, ör. sırasıyla etilen oksit ve etilen glikol Tek tür monomerin polimerizasyonu...

Alkol
3 yıl önce

etilenglikol verir. Etilen glikol endüstriyel olarak etilenden aşağıdaki metotlarla elde edilir. Etilen, klorlu sudan geçirilir. Meydana gelen etilen klorohidrin...

Plastik terimleri
3 yıl önce

EAM Etilen-vinil asetat kauçuğu EC Etil selüloz ECO Epiklorhidrin etilen oksit kopolimeri EP Epoksi EPDM Etilen-propilen-dien kauçuğu EPM Etilen-propilen...

Antikoagülan
3 yıl önce

antikoagülan olduğu gibi klinik amaçla en çok Sodyum ve Potasyum sitrat, EDTA (Etilen di Amin Tetra Asetikasit), kumadin kullanılmaktadır. ^ "Canlılar Dünyası...

Antikoagülan, Farmakoloji, Kan
Vinil klorür
3 yıl önce

oksi klorlama klor alkali fabrikasından gelen klor gazı ile etilen fabrikasından gelen etilenin reaksiyonu ile oluşan etilendiklorür (EDC) pirolizi sonucu...