Dehidrasyon

Kimyada bir dehidrasyon tepkimesi, tepkiyen moleküllerden su kaybının meydana geldiği bir kimyasal tepkimedir. Dehidrasyon tepkimeleri eliminasyon tepkimelerinin bir alt grubudur. Hidroksil grubu (-OH) kolay ayrılan bir grup olmadığı için bir Bronsted asit katalizörü hidroksil grubunu protonlaştırıp daha kolay ayrılan bir -OH2+ grubu oluşturur.

Organik sentezde dehidrasyon tepkimelerinin pek çok örneği vardır:

2 R-OH a†’ R-O-R + H2O
R-CH2-CHOH-R a†’ R-CH=CH-R + H2O
2 RCO2H a†’ (RCO)2O + H2O
RCONH2 a†’ R-CN + H2O


Bazı dehidrasyon reaksiyonlarının mekanizmaları karmaşık olabilir, örneğin bir şekerin konsantre sülfürik asitle tepkimesi sonucu karbon oluşumu sırasında karbon çift bağları meydana gelir.http://www.exo.net/~pauld/activities/astronomy/transitvenus/sugarsulfuricacid.htm

C12H22O11 + 98% Sülfürik asit a†’ 12 C (grafit köpük) + H2O buhar + Sülfürik asit/su karışımı


Bu reaksiyon sülfürik asidin suyla olan ekzotermik tepkimesiyle ilerler. (Bu tepkime sülfürük asitli buhar oluşturur, iyi havalandırılmış bir yerde yapılmalıdır.)

NotlarAyrıca bakınız

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dehidratasyon
2 ay önce

sonuçlarına göre öğünler arasında alınmayan içecekler olduğunu göstermiştir. Dehidrasyon için risk faktörleri arasında burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere:...

Karbonhidrat
2 ay önce

geçebilir. Besinler ile alındıklarında sindirilmeden kana geçerler. Dehidrasyon ile disakkarit veya polisakkarit olabilirler. Monosakkaritler içerisindeki...

Karbonhidrat, Selüloz, Polimer, Fotosentez, Sakkaroz, Okaliptüs, Alfa, Bileşik, Molekül, Glikoz, Fruktoz
Disülfit
2 ay önce

(HSO3−)nun bir dimeridir. Bu iyon aşağıdaki reaksiyonlarla meydana gelebilir: Dehidrasyon Bir sulu çözeltide, disülfit iyonu bisülfit iyonunun susuzlandırılmasıyla...

A-DNA
2 ay önce

ve majör olukları birbirine eşittir. DNA'nın su miktarının azaldığı (dehidrasyon) durumlarda ya da yüksek tuz koşullarındaki halidir. Çapı 23 Å'dır ve...

A-DNA, B-DNA, Baz, DNA, Genetik
Eter
2 ay önce

yöntemini gösterir. Birincil alkoller, dehidrasyonla eter oluşturur. Dehidrasyon, alken oluşumu için uygulanan dehidrasyondan daha düşük sıcaklıklarda yapılır...

Baş ağrısı
2 ay önce

kendiliğinden geçer. Ortak sebepler; stres, migren, göz yorgunluğu, dehidrasyon, düşük kan şekeri ve sinüzittir. Daha ender sebepler; menenjit, ensefalit...

Sülfürik asit
2 ay önce

denli korozif(aşındırıcı) olmasındaki sebepleri güçlü asidik yapısına ve dehidrasyon özelliğine borçludur. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit...

Deoksiribonükleotit
2 ay önce

karbon grubuna bağlanır ve bir fosfodiester bağı meydana getirir. Bu bir dehidrasyon sentezidir, bağın oluşması sırasında bir su molekülü açığa çıkar. Yeni...