--}}

Dehidrasyon

Kimyada bir dehidrasyon tepkimesi, tepkiyen moleküllerden su kaybının meydana geldiği bir kimyasal tepkimedir. Dehidrasyon tepkimeleri eliminasyon tepkimelerinin bir alt grubudur. Hidroksil grubu (-OH) kolay ayrılan bir grup olmadığı için bir Bronsted asit katalizörü hidroksil grubunu protonlaştırıp daha kolay ayrılan bir -OH2+ grubu oluşturur.

Organik sentezde dehidrasyon tepkimelerinin pek çok örneği vardır:

2 R-OH a†’ R-O-R + H2O
R-CH2-CHOH-R a†’ R-CH=CH-R + H2O
2 RCO2H a†’ (RCO)2O + H2O
RCONH2 a†’ R-CN + H2O


Bazı dehidrasyon reaksiyonlarının mekanizmaları karmaşık olabilir, örneğin bir şekerin konsantre sülfürik asitle tepkimesi sonucu karbon oluşumu sırasında karbon çift bağları meydana gelir.http://www.exo.net/~pauld/activities/astronomy/transitvenus/sugarsulfuricacid.htm

C12H22O11 + 98% Sülfürik asit a†’ 12 C (grafit köpük) + H2O buhar + Sülfürik asit/su karışımı


Bu reaksiyon sülfürik asidin suyla olan ekzotermik tepkimesiyle ilerler. (Bu tepkime sülfürük asitli buhar oluşturur, iyi havalandırılmış bir yerde yapılmalıdır.)

NotlarAyrıca bakınız

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.