Şiirlerin her bir satırına verilen isimdir. ``Mısra`` olarak da bilinir. Genelde belli bir ölçüye göre düzenlenir fakat ölçüsü olmak zorunda değildir. ...

DIZE (türkçe) anlamı
1. şiirde birtakım kurallara uyularak oluşturulmuş sözcükler bütünü
mısra.
DIZE (türkçe) anlamı
2. Şiirin satırlarından her biri
3. mısra
4. İkinci dizenin sonunda
5. 'gözlerinin renginden'i okurken
6. Belkıs kesti.- N. Cumalı.
DIZE (türkçe) ingilizcesi
1. [dizer] v. say
2. utter
3. report
4. account
5. blurt
6. converse
7. tell
8. inform
9. recite
10. speak
11. state
12. n. knee
13. n. line
14. verse
DIZE (türkçe) fransızcası
1. vers [le]
DIZE (türkçe) almancası
1. n. Vers

Dize hakkında detaylı bilgi

Şiirlerin her bir satırına verilen isimdir. ``Mısra`` olarak da bilinir. Genelde belli bir ölçüye göre düzenlenir fakat ölçüsü olmak zorunda değildir.

şiir-taslak

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mısra (dize)

Mısra yada Dize, edebiyat yapıtlarının her bir satırına verilen isimdir. Bir ölçüye uygun olarak söylenmiş beyitin yarısına da mısra denir. En küçük anlamlı nazım birimi olan mısra, bir şiirin parçası

Gazel

Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Kelime olarak kadınlarla aşıkane sohbet etmek, konuşmak anlamına gelir. Terim olarak aşk, şarap, tabiat ve kadın konularını işleyen şiirlere denir. Kendi başına bir nazım şekli olarak, İran ve Türk Edebiyatı'nda ortaya çıkan gazel, ...