Dx

Kısaca: DX, şu anlamlara gelebilir: ...devamı ☟

Dx ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: DirectX

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dx
3 yıl önce

DX, şu anlamlara gelebilir: Dx, Tıpta "teşhis", "tanı" anlamına delen İngilizce "diagnosis" sözcüğünün kısaltılmışı. Dx veya Dx şeklinde yazılır. DX, Microsoft'un...

DirectX, .NET, Bluetooth, Cadega, DOS, DirectPlay, DirectPlay Voice, DirectX Managed, Fare, HawkNL, Klavye
İntegral
3 yıl önce

) d x = d v {\displaystyle g(x)dx=dv} denklemi kurulur. Bunu takiben, u = d f ( x ) d x {\textstyle u={df(x) \over dx}} , v = G ( x ) {\textstyle v=G(x)}...

Türev alma kuralları
3 yıl önce

şeklinde olmalıdır. d/dx, fonksiyonun x'e göre türevinin alındığını gösterir. d d x c x = c x ln ⁡ c , c > 0 {\displaystyle {d \over dx}c^{x}={c^{x}\ln c}...

Türev alma kuralları, Zincir kuralı, Bölme kuralı, Matematik, Reel sayı, Çarpma kuralı, Türev, Üstel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonları, Trigonometrik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar
Zincir kuralı
3 yıl önce

f d x = d f d u ⋅ d u d x {\displaystyle {\frac {df}{dx}}={\frac {df}{du}}\cdot {\frac {du}{dx}}} şeklinde yazılabilmesidir [ u = u ( x ) {\displaystyle...

Zincir kuralı, Bölme kuralı, Fonksiyon, Hesabın temel teoremi, Limit, Türev, Türev alma kuralları, Çarpma kuralı, İntegral, İntegral tablosu, Düzensiz integral
Trigonometrik fonksiyonların integralleri
3 yıl önce

x {\displaystyle \int \sin ax\;dx=-{\frac {1}{a}}\cos ax\,\!} ∫ sin ⁡ x d x = − cos ⁡ x {\displaystyle \int \sin x\,dx=-\cos x\,\!} ∫ sin n ⁡ c x d x...

Sekant
3 yıl önce

{\displaystyle \int \sec ~x~dx={\int \sec ~x\cdot {\sec ~x+\tan ~x \over \sec ~x+\tan ~x}~dx}} u = sec x + tan x ve du = (sec x ∙ tan x + sec2x) dx dönüşümleri yapılır...

Sekant, Fonksiyon, Hipotenüs, Kosinüs, Matematik, Taslak
Türev
3 yıl önce

{f(x)'.g(x)dx+g(x)'.f(x)dx}{f(x).g(x)}}\!} d y = f ( x ) ′ . g ( x ) d x + g ( x ) ′ . f ( x ) d x {\displaystyle dy=f(x)'.g(x)dx+g(x)'.f(x)dx\!} d y =...

Türev, Binom Teoremi, Hesabın Temel Teoremi, Kompleks Sayılar, Kısmi Türev, Limit, P-sel Sayılar, Reel Sayılar, Sayı, Türev alma kuralları, Zincir kuralı
Çarpma kuralı
3 yıl önce

g + f ( d g d x ) {\displaystyle {\frac {d}{dx}}(fg)=\left({\frac {df}{dx}}\right)g+f\left({\frac {dg}{dx}}\right)} Türevin tanımı kullanılarak iki fonksiyonun...

Çarpma kuralı, Bölme kuralı, Fonksiyon, Gottfried Leibniz, Hesabın temel teoremi, Limit, Türev, Türev alma kuralları, Zincir kuralı, İntegral, İntegral tablosu