Ebu Bekir

Kısaca: Ebu Bekir-i Sıddık (r.a) asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddık" lâkabıyla anılmıştır. Teymoğulları kabilesinden olan Ebû Bekir'in annesinin adı Ümmü'l-Hayr Selma, babasının ki Ebû Kuhafe Osman’dır. Künyesi Abdullah ibn-i Osman ibn-i Amir ibn-i Amir... ibn-i Murca ...et-Temî’dir. ...devamı ☟

Ebu Bekir
Ebu Bekir

Ebu Bekir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hz. Ebu Bekir

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ebû Bekir
6 yıl önce

Aşere-i Mübeşşere'nin ilkidir. Ebû Bekir, Benu Teym'lerin Kureyş kabilesindendir, Mekke'de doğmuştur. Babası Ebu Kuhafe, annesi Ümmü'l-Hayr Selma'dır...

Ebu Bekir, 23 Ağustos, 573, 632, 634, Ali, Allah, Arapça, Aşere-i mübeşşere, Bedir Savaşı, Hafız
Ebu Ubeyde bin Cerrah
3 yıl önce

kişiydi, cesareti ve tevazusuyla ünlüydü. 611 yılında yakın arkadaşı Ebu Bekir vasıtasıyla Muhammed'le temas kurdu ve Müslüman oldu. 622 yılında Mekke'den...

Ebu Eyyûb el-Ensarî
3 yıl önce

Eyüp Sultan kendisine sorulan pek çok dinsel konuda, fetva verdi. Halife Ebu Bekir zamanındaki savaşlara, halife Ömer zamanında yapılan Suriye, Filistin...

Ebu Eyyí»b el-Ensarí®, 668, 669, Akşemsettin, Eyüp, Eyüp Sultan Camii, Medine, Mekke, Sahabe, Taslak, İslam
Sevr mağarası
2 yıl önce

alan, İslam peygamberi Muhammed'in Medine'ye (kuzeye) hicreti sırasında Ebu Bekir ile barındığı mağara. İslami kaynaklara göre Mekkeli paganlar hicreti...

Sevr mağarası, Ebu Bekir, Hicret, Medine, Muhammed, Taslak, İslam
Müfessirler ve tefsir kitapları listesi
2 yıl önce

tamamlanmamıştır. Ebu Bekir (573 - 634) Ömer bin Hattab (581 - 644) Abdullah bin Mesud (? - 653) Osman bin Affan (580 - 656) Übeyy bin Kâb (? - 656) Ali bin Ebu Talib...

Dört Halife
2 yıl önce

olduğu ve kendisine haksızlık edildiği yönündedir. Hilafet sırasıyla: Ebu Bekir Ömer bin Hattab Osman bin Affan Ali bin Ebû Tâlib Bazı kaynaklar buna...