Ebu Bekir

Ebu Bekir-i Sıddık (r.a) asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddık" lâkabıyla anılmıştır. Teymoğulları kabilesinden olan Ebû Bekir'in annesinin adı Ümmü'l-Hayr Selma, babasının ki Ebû Kuhafe Osman’dır. Künyesi Abdullah ibn-i Osman ibn-i Amir ibn-i Amir... ibn-i Murca ...et-Temî’dir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ebu Bekir ilgili konular

 • Hicret

  Hicret (Arapça: هجرة), Muhammed ve diğer müslümanların baskılar yüzünden 622'de Mekke'den Medine'ye göçüne verilen
 • Kuran

  KURAN: İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan
 • Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah

  Emînü'l-Ümme lâkabıyla anılan, ilk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere* 'den olan sahâbî. Asıl adı Amir b. Abdullah b.
 • Aşere-i Mübeşşere

  AŞERE-İ MÜBEŞŞERE Peygamber efendimiz tarafından Cennet'e girecekleri dünyadayken müjdelenen on Sahabi (Peygamberimizin arkadaşı). Aşere-i
 • Hz. Ebu Bekir

  Ebu Bekir-i Sıddık (r.a) asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan
 • Aişe bint Ebu Bekir

  Aişe bint Ebu Bekir (sıklıkla sadece Aişe) veya Türkçeleştirilmiş hâliyle Ayşe (Arapça: عائشØé بنت أبي Ø
 • Esma bint Ebu Bekir

  Esma bint Ebu Bekir, (Arapça:أسماء بنت أبي بكر), İslam devletinin ilk yöneticisi ve Sünni İslam'ın ilk halifesi olan Ebu Bekir bin
 • Yarmuk Muharebesi

  Yarmuk Muharebesi ya da Yermük Muharebesi (Arapça: معركة اليرموك‎ - okunuşu ''Yarmuk'', ''Yarmuq'' ya da ''Hieromyax''), Halid bin Ve
 • Kıraât

  Kıraat, Kur'an'ın tiyatral sahnelerini dinleyenlerin hayallerinde canlandırma yöntemlerini içeren bir İslami bilim dalıdır. Arapça kelime anl
 • Mikdad ibn Amr

  Mikdad ibn 'Amr (Arapça: ; Mikdad ibn Esved el-Kindî (Arapça: المقداد بن الأسود الكندي) olarak daha iyi bilinir) bilhassa Şii
Ebu Bekir
Ebu Bekir