Elektron Ilgisi

Kısaca: Genel olarak, değerlik elektron sayıları 5, 6 ve 7 olan atomlar elektron alarak s2p6 kararlı elektron düzenine ulaşırlar. Bu durumda da atom dışarıya enerji verir(ekzotermik olay). Gaz halindeki yüksüz bir atomun elektron kazanarak (-1) yüklü iyon (anyon) hale gelmesi sırasında açığa çıkan enerjiye o atomun elektron ilgisi denir. ...devamı ☟

Genel olarak, değerlik elektron sayıları 5, 6 ve 7 olan atomlar elektron alarak s2p6 kararlı elektron düzenine ulaşırlar. Bu durumda da atom dışarıya enerji verir(ekzotermik olay). Gaz halindeki yüksüz bir atomun elektron kazanarak (-1) yüklü iyon (anyon) hale gelmesi sırasında açığa çıkan enerjiye o atomun elektron ilgisi denir. Elektron ilgisi,bir atomun diğer atoma ne kadar sağlam bağlandığını gösterir. elektron ilgisi arttıkça eklenen atoma elektron daha sıkı bağlanır. Genel olarak iyonlaşma enerjisi yüksek olan elementlerin elektron ilgileri de yüksektir. Bu nedenle elektron ilgisi periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisindeki değişmeye paralel bir değişim gösterir. Ancak soy gazların elektron ilgileri yoktur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elektronegatiflik
2 yıl önce

Bağ elektronlarını çekebilme gücünü ifade eder. Tek başına atomun elektron alma eğilimi elektronegatiflik değil, elektron ilgisidir. Elektron ilgisi, nötr...

Elektronegatiflik, Atom, Elektron, Kimya, Klor, Sodyum, Taslak
Periyodik tablo
2 yıl önce

gidildikçe dış katman elektronları çekirdekten daha uzakta bulunur. Atom yarıçapı artar. Gaz halde bulunan bir atomdan bir elektron koparmak için gereken...

Element, Kimya, 1. periyot elementleri, elementler, atom numaraları, periyodik cetvel, tarihi, Atom
Jack Steinberger
2 yıl önce

Chicago Üniversitesi'nde okumaya başladığında asıl olarak fiziğe büyük bir ilgisi olduğunu fark etti. 1948'de hayranı olduğu Enrico Fermi'nin yanında fizik...

Werner Heisenberg
2 yıl önce

Heisenberg klasik müziği seviyordu ve başarılı bir piyanistti. Müziğe olan ilgisi eşiyle tanışmasına yol açtı. Ocak 1937'de Heisenberg, Elisabeth Schumacher...

Werner Heisenberg, 1901, 1925, 1926, 1927, 1928, 1932, 1941, 1956, 1958, 1976
Theodore Maiman
2 yıl önce

adamı; elektro-optik, lazer, ekranlar ve aerodinami alanlarında araştırma ilgisi olan bir mühendis olarak düşünür. İlk çalışan lazer ve yakut lazer patentlerine...

Wolfgang Pauli
2 yıl önce

edildi. Buradayken Pauli'nin Zeeman etkisi hakkındaki ilgisi ve çalışmaları arttı ve 1924 yılında elektron gibi parçacıkların nasıl bir arada var olduğunu açıklayan...

Wolfgang Pauli, 15 Aralık, 1900, 1924, 1958, 25 Nisan, Abdus Salam, Albert Einstein, Antony Hewish, Arthur H. Compton, Avusturya
Parçacık hızlandırıcı
2 yıl önce

incelemek için çıplak atom çekirdek demetlerini veya atomdan ayrılmış elektronları kullanabilirler. Bu incelemeler sıklıkla çekirdek başına birkaç GeV’in...

Parçacık hızlandırıcı, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, Elektrik yükü, Fermilab, Fizik, Taslak, SLAC
Süperiletkenlik
6 yıl önce

Cooper çiftindeki iki elektron arasında yüzlerce başka elektron olduğunu görebilirsiniz. Bunun bir anlamı, bir çiftteki elektronlardan birinin rahatlıkla...