Elektronegatiflik

Kısaca: Elektronegatiflik Alm. Elektronegativite, Fr. Electro-negatif, İng. Electronegativite. Bir atomun bir molekül içinde elektronları çekme meyli. Elektronegativite yarı nitel bir büyüklüktür. Çünkü belirli bir atomun farklı moleküller içinde elektronegativiteleri farklıdır. Bir bağa katılan atomların elektronegativite farkları, yük simetrisinden sapma için bir ölçü verir veya bir kovalent bağın iyon payını tayin eder. Elektronegatiflik fark fazla ise, elekt ...devamı ☟

Elektronegatiflik Alm. Elektronegativite, Fr. Electro-negatif, İng. Electronegativite. Bir atomun bir molekül içinde elektronları çekme meyli. Elektronegativite yarı nitel bir büyüklüktür. Çünkü belirli bir atomun farklı moleküller içinde elektronegativiteleri farklıdır. Bir bağa katılan atomların elektronegativite farkları, yük simetrisinden sapma için bir ölçü verir veya bir kovalent bağın iyon payını tayin eder. Elektronegatiflik fark fazla ise, elektronlar tamamıyle bir atoma geçebilir ve bu halde tam bir elektrovalens meydana gelir.

Periyodik cetvelde flor en yüksek, ve sezyum en küçük elektronegativiteye sahip atomlardır. Hidrojen ortada kalır.

Mulliken’e göre elektronegatiflik şöyle hesaplanır:

I+E Elektronegatiflik = ¾¾¾¾¾ 130

Burada I iyonlaşma enerjisi (kcal/mol), E de elektron affinitesi (kcal/mol)dir.

Elektron affinitesi (ilgisi): Bir atomun bir anyon meydana getirmek için bir elektron alma eğilimidir. Bir atomun iyonlaşması daima endotermik (ısı alan) olduğu halde elektron ilgisi ekzotermik (ısı veren) veya endotermiktir. Asal gazların elektron yapısına ulaşmak için az sayıda elektrona ihtiyaç gösteren atomların elektron ilgileri önem taşır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konular

atom elektron kimya klor sodyum

misafir - 8 yıl önce
Böyle bir örnek verelim; 1s2 2s2 2p6 (3s1) Bu örnekte gördükki s1 yani verme eyliminde.İşte bu verme eylimde ki elektron verişine deriz aslında.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elektronegatiflik
3 yıl önce

Elektronegatiflik, kimyada bağ yapımında kullanılan elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme gücüdür. Klor gibi dış enerji seviyeleri hemen...

Elektronegatiflik, Atom, Elektron, Kimya, Klor, Sodyum, Taslak
Amfoter
3 yıl önce

hidroksitinin amfoterliği, elektronegatiflik şiddeti ve dolayısıyla periyodik cetveldeki yeri ile ilgilidir. Elektronegatifliği en düşük olan IA ve IIA gruplarının...

Amfoter, Asid, Baz, Element, Kimya, Periyodik cetvel, Sülfür, Taslak, Elektronegativite, Oksit, Hidroksit
Metalik bağ
3 yıl önce

arasında ya hiç (saf elementel metaller) elektronegatiflik farkı yoktur ya da çok az (alaşımlar) elektronegatiflik farkı vardır. Bu etkileşim içindeki elektronlar...

Metalik bağ, Alaşım, Atom, Elektron, Elektronegatiflik, Elektrostatik, Enerji seviyesi, Ergime noktası, Hidrojen bağı, Kovalent bağ, Kristal
Hume-Rothery Kuralları
6 yıl önce

çözünürlük oluşur. Çözünen madde ve çözücü benzer elektronegatifliğe sahip olmalıdır. Elektronegatiflik farkı çok büyükse, metaller katı çözeltiler yerine...

Halojen
3 yıl önce

tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. Elektron alma eğilimi en yüksek olan elementlerdir. Doğada...

Halojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal
Kovalent bağ
3 yıl önce

yöne bağlı etkileşime neden olurlar. Kovalent bağ, genellikle benzer elektronegatifliğe sahip atomlar arasında gerçekleşir. Bu nedenle ametaller, daha kolaylıkla...

Kovalent bağ, 1916, 1927, Amonyak, Azot, Elektrik, Hidrojen, Hidrojen bağı, Karbon, Klor, Kuantum mekaniği
Flerovyum
6 yıl önce

kütlesi 289'dur. Erime noktası, kaynama noktası, yoğunluğu, atom çapı, elektronegatifliği, elektron dizilimi veya yükseltgenme basamağı henüz bilinmiyor. Bilinmemesinin...

Ametal
3 yıl önce

Metallerin aksine iyi iletken değillerdir ve elektronegatiflikleri çok yüksektir.En yüksek elektronegatifliği olan element flordur (F). Metaller ve ametaller...

Ametal, Lantanit, Alkalin, Alkali metal, Element serisi, Aktinit, Geçiş metalleri, Soygaz, Halojen, Metaloid, Metal