Emin Mehmed Bey (d. 5 Haziran 1758 - ö.

Emin Mehmed Bey

düzenle-tarih|Eylül 2006 Babası eski Sadrazam Emin Paşa`dır. 27 Ramazan 1171 (5 Haziran 1758) de doğdu. Alaiyeli Kadızade Mehmed, Karamani í‚bid, Çatalcalı Ahmed, Gelenbevi İsmail, Enver Efendi`lerden ilmi, heyeti ve edebiyatı, Tatarcık, Numan ve Benlizade`lerden nücum, istihrac-ı düstur ve alat-ı irtifaiye`yi ve Yesari`den ta`lik hattını öğrenmiş ve 1182 (1768/9) de ehliyetsiz olarak aldığı müderrisliğin, 1206 (1791/2) da Galata mollalığında hakkını ifa eylemiştir. Rebiülevvel 1210 (Eylül/Ekim 1795) da Edirne payesi, Rebiülahir 1211 (Ekim 1796) de Mekke payesi ve Cemaziyelevvel 1215 (Eylül/Ekim 1800) de İstanbul kadısı olmuştur. Bitiminde Cemaziyelevvel 1216 (Eylül 1801) da Anadolu payesiyle taltif olunmuş, Zilhicce 1218 (Mart 1804) de 2. defa İstanbul kadısı olmuş ve Rebiülahir 1220 (Temmuz 1805) de Anadolu kazaskeri olup ayrıldıktan sonra Receb 1223 (Eylül 1808) de Rumeli payesini almıştır. 8 Rebiülevvel 1224 (23 Nisan 1809)de öldü. Eyüp`te Cemaziyelevvel 1209 (Ocak 1795) de vefat eden annesi Hafize Hanım yanına defnedilmiştir. Muhakkık, dindar, fakih, fazıldı. Oğlu, sudurdan Abdülkadir Bey`dir.

Biyo-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar