Emir, Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay. Zaman zaman askeri önderler için kullanılan emirü'l-müminin unvanını, büyük olasılıkla Kuran'daki Allah'a, peygambere ve aranızda komuta yetkisiyle donatılanlarla (ulu'l-emr) itaat et (Maide;59) biçimindeki emre dayanarak ikinci halife Ömer kullanmıştır. Bu unvan, 1517'de halifeliği devralan Osmanlı hükümdarlarınca pek az kullanıldı. ...

EMIR (almanca) türkçe anlamı
1. i. emir (m)
EMIR (inglizce) türkçe anlamı
2. i. emir
EMIR (türkçe) anlamı
3. Buyruk
4. komut
5. talimat. İstek:İkide birde dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu.- Y. K. Karaosmanoğlu. Bir makamdan öbürüne geçerken görevliye verilen belge. Araplarda ve daha başka Müslüman ülkelerde bir kavim
6. şehir veya ülkenin başı.
7. 2. anlamı emir.
EMIR (türkçe) anlamı
8. buyruk
9. komut
10. bir orundan öbürüne geçerken görevliye verilen belge.
11. araplarda ve daha başka müslüman ülkelerde bir kavim
kent ya da ülkenin başı.
EMIR (türkçe) anlamı
12. (Arapça) Erkek ismi 1. Bir kavmin
13. bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
1. n. Muslim ruler (i.e. prince
2. commander
3. etc)
4. n. emir
5. Muslim ruler
6. n. emir
7. Muslim ruler (i.e. prince
8. commander
etc.),
EMIR (türkçe) ingilizcesi
9. n. Muslim ruler (i.e. prince
10. commander
11. etc)
12. n. emir
13. Muslim ruler
14. n. emir
15. Muslim ruler (i.e. prince
16. commander
etc.),
Emir (almanca) ingilizcesi
17. n. Muslim ruler (i.e. prince
18. commander
19. etc.),

Emir İngilizce anlamı ve tanımı

Emir anlamları
    (noun) Alt. of Emeer
Emir tanım:
Kelime: emir
20. Söyleniş: i-'mir
21. A-
22. İşlev: noun
23. Kökeni: Arabic amIr commander
24. : a ruler
25. chief
26. or commander in Islamic countries
27.
Emir ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Ameer
28. Amir
29. Emeer
30.
EMIR (türkçe) fransızcası
1. émir [le]
2. ordre [le]
3. consigne [la]
EMIR (türkçe) almancası
1. n. Auftrag
2. Befehl
3. Bestimmung
4. Emir
5. Gebot
6. Geheiß
7. Kommando
8. Machtwort
9. Verordnung
10. Weisung
Emir (ingilizce) italyancası
1. s. emiro
Emir (ingilizce) ispanyolcası
1. s. emir
Emir (ingilizce) portekizcesi
1. s. emir (chefe de tribo muçulmana)
Emir (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. emir (mohammedaans heerser)

Emir hakkında detaylı bilgi

Emir, Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay. Zaman zaman askeri önderler için kullanılan emirü'l-müminin unvanını, büyük olasılıkla Kuran'daki Allah'a, peygambere ve aranızda komuta yetkisiyle donatılanlarla (ulu'l-emr) itaat et (Maide;59) biçimindeki emre dayanarak ikinci halife Ömer kullanmıştır. Bu unvan, 1517'de halifeliği devralan Osmanlı hükümdarlarınca pek az kullanıldı. 10. yüzyılda halifenin Bağdat'taki ordularının komutanına emirü'l-ümera (başkomutan) unvanı verilmişti. Emir kavramı ayrıca, halife ya da vekilinin taşıdığı emirü'l-hac unvanında (Mekke'ye yapılan hacca başkanlık eden) olduğu gibi makamı da belirtebilir. Bu son kullanım, Muhammed'in kendisi ve ilk halife Ebubekir tarafından başlatılan bir gelenekten kaynaklanır. Emeviler döneminde emirlerin yönetsel ve mali yetkileri vardır. Abbasiler döneminde mali işlerden sorumlu ayrı bir görevli atandığından, emirlerin yetkileri bir ölçüde azaldı. Bazen, Aglebilerde ve Tahirilerde olduğu gibi halifeye simgesel bağlılık gösteren emirler, kendi illerinde gerçekte bağımsız birer hükümdar durumundaydı. Kimi zaman da ili önce zorla ele geçirir, ardından da yasallığının onaylanması için halifeye başvururlardı. Büyük Selçuklularda emir, devlet adamları ve hizmetlileri için kullanılırdı; emir-i büzürg (büyük vezir), emir-i alem (sancaktar), emir-i camehane (esvapçıbaşı) gibi. Ayrıca emir-i sipehsalar, emir-i emiran gibi askeri rütbeleri belirten unvanlar da vardı. İlhanlılarda emir noyanla eşanlamlıydı ve eyalet valilerine verilen bir unvandı. Bu unvan bazı İlhanlı saray görevlileri için de kullanılmıştır. Osmanlılarda ilk hükümdarlar birer emir sayılmakla birliktei bu unvanı yalnızca, I. Bayezid'in (Yıldırım) oğlu Süleyman Çelebi (Emir Süleyman) doğrudan kullanmıştır. Anadolu beyliklerinde ve Osmanlılarda emirin yerini bey aldı, emirü'l-ümera karşılığı olarak da beylerbeyi kullanıldı. Ama Mekke valilerine emir-i Mekke, hacıların güvenliğini sağlayan Şam valilerine de emirü'l-hac dendi. Sonradan emir unvanı Orta Asya'da, özellikle Buhara ve Afganistan'daki bağımsız küçük devletlerin hükümdarlarınca benimsendi. Öte yandan günümüz Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar'ın devlet başkanlarının unvanları emir'dir. Birleşik Arap Emirlikleri, devleti oluşturan emirliklerin başındaki hükümdarlara şeyh denmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri adındaki Emirlikleri sözcüğü, federasyonun adına daha uygun bir kavram bulunamadığı için girmiştir; çünkü şeyhlik mahalle ya da mıntıkaya denk düşen en küçük yönetsel birimler için çoktandır kullanımındaydı.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Emir maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Cem Adrian tarafından söylenen Emir adlı şarkının sözleri.

tüm sözler seninse,sessizlik benim.
içimde açan bu siyah şey senin.
yüzümden derimden kalbimden damaylan yerlere saçılan bu renkler senin.
elinden tutar hep götürür seni,kapılar kapatır bırakır beni.
geride,derinde,gecenin içinde seni izleyen o gölge hep benim.
uzaklar seninse tüm yollar benimdir,gördüğüm yüzünse sevmek bana emirdir.
sana uzanan sadece ellermdir hissetmelisin.
kalbim en sağlam en yıkılmaz kalemdir.
yıldızlar seninse,karanlık benimdir.
sözlerim en dokunulmaz mabedimdir,gitmemelisin.
aaahh hoşçakal deme..kal.
aaahh hoşçakal deme..kal.
uzaklar seninse tüm yollar benimdir,gördüğüm yüzünse sevmektir emir.
sana uzanan sadece ellerimdir,hissetmelisin.
kalbim en sağlam en yıkılmaz kalemdir.
yıldızlar seninse,karanlık benimdir.
sakın vazgeçme sakın vazgeçme gitmemelisin.
hoşçakal deme..kal.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

On Emir

On Emir (Dekalog), dini inanışa göre, Musa'ya Sina Dağı'nda Tanrı tarafından 2 taş tablet üzerinde verildiği söylenen bir dizi dini ve ahlaki yaptırımlardır. Emirler, Tevrat Çıkış (Exodus) / Bap 20'de yer almaktadırlar:

Emir Sultan

1369'da Buhara'da doğan ve 1429'da Bursa'da ölen Emir Sultan, ömrünün 40 yılını Anadolu'da geçirdi. Anadolu'ya, Mekke ve Medine'yi dolaştıktan sonra, Bursa'nın Gökdere yöresinde dünyadan el etek çekerek bir magaraya yerlesmis, kisa zamanda Anadolu Müslümanlari arasinda büyük bir ...

Kara (Emir) Ali

Kara (Emir) Ali İkinci Osmanlı amirâli. Osman Gâzinin silâh arkadaşlarından Aykut Alp’in oğludur. Gözü pek, yiğit ve kahraman kimselere Türkler arasında kara lakabı verildiğinden, asıl adı Ali olan bu gâziye de gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Kara Ali denmiştir.

Emir Ahmed Buhari

Emir Ahmed Buhari on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda yaşamış olan evliyanın büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Muhammed el-Hüseyni el-Buhari’dir. İstanbul’da Emir Buhari diye bilinir. Peygamber efendimizin torunlarından olup, seyyiddir. Buhara’da doğdu. Doğum tarihi ...

Emir Hüsrev Dehlevi

Emir Hüsrev Dehlevi Hindistan’da yetişen evliyanın büyüklerinden. Nizamüddin-i Evliya’nın yetiştirdiği Türk asıllı veli ve şair. Künyesi Ebü’l-Hasan olup, lakabı Azimüddin’dir. Emir Hüsrev Dehlevi’nin dedeleri, Türkistan’da Laçin beylerindendi. Babası Seyfeddin ...

Emir Külal

Emir Külal evliyanın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen alim ve velilerin on dördüncüsüdür. Hazret-i Hüseyin’in soyundan olup, seyyiddir. Çömlekçilik yaptığı için “külal” ...

Emir Buhar

Emir Buhari Buhara'da doğdu. Nakşibendiyye tekkesinin büyük kişilerinden Mahmud-ı Fağnevi'nin torunu olan Emir Ahmed-i Buhari, ilk tahsilini Buhara'da tamamladıktan sonra Semerkant'ta dönemin en ünlü mutasavvıfı Ubeydullah Ahrar'a intisap etti. Ahrar dergahında Anadolu'dan buraya ...

Emir Turgan

1941 yılında İstanbul'da doğan Turgan, kürek sporuna 1959’da Galatasaray’da başladı. Birçok İstanbul ve Türkiye şampiyonlukları kazandı. Uzun yıllar takım kaptanlığı yaptıktan sonra 1972-1976 yılları arasında Galatasaray antrenörü olarak çalıştı.

10 Emir

On Emir (Arapça: وصايا عشر, Klasik İbranice: עשרת הדברים Aseret ha-Dvarîm, İbranice: עשרת הדברות Aseret ha-Dibrot, Latince: Decalogus), dini inanışa göre, Musa'ya Sina Dağı'nda Tanrı tarafından 2 taş tablet üzerinde verildiği söylenen bir dizi dini ve ...

Emir Karatekin

Emir Karatekin 1071`de başlayan Anadolu`nun fethi, Süleyman şahın 1075`de İzniki alarak Anadolu Selçuklu Devletinin temellerini atmasıyla devam etmiş, aynı zamanda 1080`deki büyük Türkmen Göçü ile Anadolu`daki Türk nüfusu hızlı bir artış göstermiştir. Bu fetihleri efsanevi ...

Emir Kusturica

Emir Kusturica (Kusturitsa diye okunur) Sırp: Емир Кустурица (d.

Emir Han

Orhan külliyesine ait yapılardan biridir. Külliye, cami, medrese, imaret, mektep, medrese, hamam ve handan (Emir Hanı) oluşmaktadır. `Bey Hanı` olarak da bilinir.

Emir Sultan Camii

Emir Sultan Camii, Bursa'da, Yıldırım Bayezid'ın kızı Hundi Fatma Hatun tarafından kocası Emir Sultan adına, muhtemelen Çelebi Sultan Mehmed'in hükümdarlığı sırasında (1366 - 1429) inşa ettirilmiştir. Bursa'nın en önemli mimari yapılarından olan Emir Sultan Camii, Yıldırım ...

Emir Sungur Porsuk (Mucureddin Abak) Konağı

Emir Sungur Porsuk ya da Mucureddin Abak Konağı, vaktiyleDicle kıyısının en zarif konaklarından biri olan Emir Porsuk Konağı, 3 defa Bağdad şahnalığı yapan Emir Aksungur tarafından inşa ettirilmiştir. Şam`daki görevine son verildiğinden Bağdad`a yerleşen Mucureddin Abak, bu ...

Emir Dağı

Emir dağları, Afyonkarahisar İl sınırlarının doğu-kuzeydoğusunda ve Emirdağ ilçesi ile Eber Gölü arasında konumlanır. Emir Dağları’nın yükseltisi genelde kuzeyden güneye gittikçe artar.