enberi

Enberi, bir gök cisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı 'merkezi cisim'e en yakın olduğu nokta.

Enberi

Enberi, bir gök cisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı 'merkezi cisim'e en yakın olduğu nokta.

Enberi noktası eliptik bir yörüngenin iki odak noktasından geçen büyük ekseni üzerinde bulunur ve enöte noktasına tam karşıt konumdadır. Güneş etrafında dolanan bir cismin (örneğin bir gezegen) yörüngesinin Güneş'e en yakın noktası günberi olarak adlandırılır. Aynı kavram, Yer'in uyduları için yerberi adını alır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar