Endoderm

Kısaca: Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen iç tabaka. ...devamı ☟

Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen iç tabaka. Gastrulasyon sırasında, hücreler aktif ve pasif olarak yer değiştirirler. Bu yer değiştirmeler sonucunda hücreler gastrula boşluğuna göre dışta, ortada ve içte olmak üzere sıralanırlar. Porifera , Ctenophora , ve Cnidaria takımlarında orta tabaka bulunmaz be diğer iki tabaka hayvanın tüm dokularını oluşturur. Buna diploblastik gelişim denir. Echinodermata ve Chordata gibi diğer yüksek hayvanlarda ise ektoderm ve endoderm arasında mezoderm denen üçüncü bir tabaka oluşur ki bu olaya triploblastik gelişim denir. Bu hücre tabakaları görünüm ve genetik aktivite yönünden birbirlerinden farklıdırlar. Bu tabakaların en içtekine endoderm denir. Endoderm yetişkin canlıda sindirim sistemini, sindirim sisteminin iç yüzeylerini, pankreas, karaciğer ve diğer bezlerle solunum sistemini oluşturur.

Bazı hayvan takımlarında (örneğin Mollusca ve Annelida) bazı hücrelerin kaderleri bu gibi erken safhalarda belirlenir ve hatta bazen diöllenmeden önce bile sabitlenmiş olabilir.

Endoderm

1. anlamı İç deri.
2. anlamı i., zool. iç deri, bağırsağın iç tabakası.

Endoderm

Endoderm İngilizce anlamı ve tanımı

Endoderm anlamları

  1. (noun) The inner layer of the skin or integument of an animal.
  2. (noun) The innermost layer of the blastoderm and the structures derived from it; the hypoblast; the entoblast. See Illust. of Ectoderm.

Endoderm tanım:

Kelime: en·do·derm
Söyleniş: 'en-d&-"d&rm
İşlev: noun
Kökeni: French endoderme, from end- Greek derma skin -- more at DERM-
: the innermost of the germ layers of an embryo that is the source of the epithelium of the digestive tract and its derivatives; also : a tissue that is derived from this germ layer -- compare HYPOBLAST
- en·do·der·mal /"en-d&-'d&r-m&l/ adjective

Endoderm ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Endoblast, Entoblast, Entoderm, Hypoblast,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gastrulasyon
1 yıl önce

görülen evredir. Bu evrede, ektoderm ve endoderm oluşur. Ektoderm, vücudu örten yapıları oluştururken, endoderm; bağırsağı ve onunla ilgili yapıları meydana...

Gastrulasyon, Gastrula, Anüs, Bilateral, Bilateral (Bakışımlı) Simetri, Blastula, Ektoderm, Embriyo, Embriyonik gelişim, Endoderm, Epidermis
Epitel
1 yıl önce

hücreleri, gelişmekte olan embriyonun üç germinatif tabakası olan ektoderm, endoderm ve mezodermden köken alır ve epitel hücrelerde mitoz bölünme görülür. Epitel...

Epitel, Bağırsak, Bez epiteli, Böbrek, Duyu epiteli, Ekdoderm, Ektoderm, Ekzokrin bez, Embriyo, Endoderm, Endokrin bez
Polip (zooloji)
4 yıl önce

deniz hayvanlarıdır. Dış vücut duvarları ektoderm, iç vücut duvarları endoderm tabakasından oluşur. Çoğunun ağız çevresinde tentaküller bulunur. Besinler...

Polip (zooloji), Ektoderm, Endoderm, Hayvan, Medüz, Omurgasızlar, Polip (anlam ayrım), Tentakül
Mezoderm
1 yıl önce

Echinodermata ve Chordata gibi diğer yüksek hayvanlarda ise ektoderm ve endoderm arasında mezoderm denen üçüncü bir tabaka oluşur ki bu olaya triploblastik...

Mezoderm, Annelida, Chordata, Cnidaria, Ctenophora, Doku, Döllenme, Echinodermata, Ektoderm, Embriyo, Embriyonik gelişim
Ektoderm
1 yıl önce

Derisidikenliler ve Kordalılar gibi diğer yüksek hayvanlarda ise ektoderm ve endoderm arasında mezoderm denen üçüncü bir tabaka oluşur ki bu olaya triploblastik...

Ektoderm, Beyin, Deri, Derisidikenliler, Diş, Döllenme, Ekzokrin bez, Embriyonik gelişim, Endoderm, Gastrula, Gastrulasyon
Destek dokular
1 yıl önce

insan embriyosunun gastrulasyon evresi sırasında meydana gelen ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakalarından, ortadaki tabaka olan mezodermden tüm destek...

Destek dokular, Bağ doku, Canlı, Doku, Ektoderm, Embriyo, Endoderm, Gastrulasyon, Histoloji, Hücre, Kan doku
Mezenşim
4 yıl önce

hücrelerdir. Ayrıca embriyo gelişme evrelerinde gastrulasyondan sonra endoderm ve ektodermden ayrılan hücreler mezodermi oluşturur.Bir kısım hücreler...

Mezoderm, Annelida, Chordata, Cnidaria, Ctenophora, Doku, Döllenme, Echinodermata, Ektoderm, Embriyo, Embriyonik gelişim
Mesozoa
1 yıl önce

iç parazit olarak yaşarlar. Vücutları 2 hücre tabakasından oluşmuştur, endoderm ve mezoglea bulundurmazlar. Çok hücreli basit organizasyonlu canlılardır...

Mesozoa, Agnotozoa, Alt alem, Animalia, Başkalaşım, Bilimsel sınıflandırma, Biyoloji, Endoderm, Eukaryota, Hayvanlar, Karındanbacaklılar