Endotel

Kısaca: Epitel terimi Yunanca epi (üstte, üzerinde) ve theleos (örtü) sözcüklerinden oluşmuştur. Epitel dokuyu oluşturan hücrelere epitel hücreleri denir. ...devamı ☟

Endotel
Endotel

Endotel ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Epitel

Endotel

Alm. Endthel (n), Fr. Endothelium (m), İng. Endothelium. Yassı ve düz kenarlı hücrelerin kaldırım taşları gibi düzgün bir şekilde yanyana dizilmesiyle meydana gelen hücre tabakası. Hücrelerin tertibi, tek katlı yassı bir epiteli hatırlatır. Fakat ondan farklı olarak hiçbir zaman serbest, yâni dış âlemle direkt veya indirekt temas hâlinde olan yüzeyleri örter, böylece kan ve lenf damarlarıyla, kalp boşluklarının iç yüzeylerini kaplar ve korneanın arka duvarını örter. Endotel tabakası, endodermden hâsıl olur.

Endotel hücreleri, gâyet yassı hücrelerdir. Çekirdekleri de yassı olup, profilden çomakçık şeklinde görülürler. Endotel hücreleri aktif hareketlidirler, şişerler, tekrar sinerler ve böylece kılcal damarların boşluklarını (lümenlerini) daraltıp genişletebilirler. Endotel hücreleri arasındaki aralıklar çok az miktardaki ara madde (substantia fundamentalis) ile âdeta “tutkallanmış” gibidir.

Endotel

Türkçe Endotel kelimesinin İngilizce karşılığı.
isolated vascular rings

Endotel

Türkçe Endotel kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Endothel, Endothelium

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Endotel lipaz
6 yıl önce

Endotel lipaz (EL) veya endotel hücre kaynaklı lipaz (İngilizce endothelial cell-derived lipase, EDL) endotel hücreler tarafından salgılanan bir lipazdır...

Endotelin
6 yıl önce

sistemin hastalığında etkendirler. Endotelinlerin, salgılanma yerlerine göre değişen Endotelin-1, Endotelin-2, ve Endotelin-3 olarak adlandırılan 3 izoformu...

Tromboz
3 yıl önce

Tromboz olgusu genellikle damarlara yönelik olumsuzluklarda görülür. Endotel zararıyla birlikte pıhtılaşma (hemostaz) mekanizması çalışmaya başlar....

Tromboz, Anemi, Damar, Derin ven trombozu, Eritrosit, Hastalık, Hematoloji, Hemofili, Hemoglobinopati, Hemoliz, Lökosit
Ateroskleroz
3 yıl önce

olarak adlandırılmış olan) bu hipoteze göre endotel tabakaya hasar veren herhangi bir etmen, trombositlerin endotel altına girip yapışmasına neden olur, ardından...

Ateroskleroz, Akyuvar, Anevrizma, Antioksidan, Arter, Arterioskleroz, Aspirin, Aterom, Bağ dokusu, Bağırsak, Beyin
İris
3 yıl önce

iris, içten dışa doğru 3 parçaya (dokuya) ayrılır: Renksiz hücreli ön endotel dokusu Asıl iris dokusu Arka epitel dokusu İrisin tamamının veya bir kısmının...

Kornea
3 yıl önce

Desme membranı: Kornea endotel hücrelerinin salgıladığı bir bazal zardır. Hasarlanması veya hastalıkları sonrasında kornea endoteli zarar görerek korneada...

Kornea, Alerjik konjonktivit, Alkali, Asit, Bakteri, Diyabet, Ektoderm, Embriyolojik, Endotel, Enfeksiyon, Göz
Kılcal damar
3 yıl önce

olan kan damarlarıdır. Kılcal damar duvarları tek bir hücre tabakasından (endotel) oluşur. Bu tabaka öyle incedir ki oksijen, su ve lipitler gibi moleküller...

Kılcal damar, Kılcal damar
Atardamar
3 yıl önce

düz kastan ve elsatik dokudan oluşan tunica media'dır. En içteki tabaka endotel hücrelerinden oluşmuştur. Kanın aktığı boşluğa lümen denir. Pulmoner arterler...

Atardamar, Arter, Akciğer, Anatomi, Aort, Arteriyol, Dolaşım sistemi, Kalp, Kan, Kan plazması, Kılcal damar