Etiket: Bozon

Parçacık listesi

Parçacık fiziğinde şu anda bilinen ve kuramsal olan temel parçacıkları ve bu parçacıklarla oluşturulabilen bileşik parçacıkları içeren listedir

Süpersimetri

Süpersimetri parçacık fiziğinde geçen Standart Model in karşılaştığı sorunları çözmek için 1970 lerde ortaya atılan bir teoridir. SUSY olarak kısaltılır. Temel fikir, bilinen her fermiyona yeni bir bozon ve aynı şekilde bilinen her bozona da yeni bir ferm...

Higgs bozonu

Higgs bozonu. Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından Standart Model'deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 (sıfır) olan parçacık.

Higgs bozon

Peter Higgs tarafindan Standart Model deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 olan parçacık.

Bose-Einstein yoğunlaşması

Bose-Einstein Yoğusması Bose-Einstein Yoğusması (Bose-Einstein Yoğusması-BEC) bozonların seyreltilmiş gaz hallerinin mutlak 0 sıcaklığına (0 K veya -273,15 °C ye çok yakın) yakın değerlerde soğumasıdır. Bu şartlar altında, bozonların büyük bir kısmı nice...

Yüksek enerji fiziği

Parçacık fiziği, fiziğin atomaltı parçacıkları inceleyen dalıdır. Atomaltı parçacıklar bağımsız olarak ömürleri çok kısa olduğu için normal şartlar altında gözlemlenemezler.

Fermiyon

Fermiyon, parçacık fiziğinde, spin kuantum sayısı buçuklu tamsayı (1/2, 3/2, ...) olan parçacıklardır. Fermiyonlar Fermi-Dirac istatistiğini takip ederler. Fermiyonlar, tamsayı spinli bozonlardan farklı olarak, Pauli dışlama prensibine uyarlar.

Atomaltı parçacık

Atomdan küçük, atomu da oluşturan maddeler. En çok bilinenleri, alt parçacıklardan (kuarklardan) oluşan proton, elektron, nötrondur.

Hadron

Parçacık fiziğinde çekirdek kuvvetinden etkilenen atomaltı parçacıklara hadron adı verilir. Hadronlar temel parçacıklar olmayıp kuark ve karşı-kuark olarak adlandırılan fermiyonlar ve gluon olarak adlandırılan bozonlardan oluşan bileşik parçacıklardır. Gl...

Fermion

Fermiyon, parçacık fiziğinde, Fermi-Dirac istatistiğine uyan parçacıktır. Başka bir deyişle, Enrico Fermi ve Paul Dirac'ın gösterdiği üzere, Bose-Einstein istatistiğine sahip bozonların aksine fermiyonlar, belirtilen zamanda sadece bir kuantum durumuna ka...

fizik

Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sözcüğü, Eski Yunancada "doğa" anlamına gelen physis'ten türemiştir. Uzun süre doğa felsefesi olarak anılan fizik,...