Etiket: Cebir

Optimizasyon (matematik)

Matematikte matematiksel programlama ya da optimizasyon terimi; bir gerçel fonksiyonu minimize ya da maksimize etmek amacı ile gerçek ya da tamsayı değerlerini tanımlı bir aralıkta seçip fonksiyona yerleştirerek sistematik olarak bir problemi incelemek ya...

Mantıksal Cebir

Mantıksal cebir Cebirden farklı olarak, lojik değişmeleri sembol eden bir metodtur. Yalnız iki yönüyle farklıdır:

Lie cebirleri

Matematikte, Lie cebiri (/ li ː /, değil / laɪ /) içinde sonsuzküçük dönüşümler kavramını incelemek için tanıtılan cebirsel yapılardır. Lie cebiri terimi" (Sophus Lie'den sonra) 1930'larda Hermann Weyl tarafından tanıtıldı.

Altöbek

Öbek kuramında, "" ikili işlemine sahip bir G öbeğinin herhangi bir H altkümesi de "" işlemine göre bir öbek oluşturuyorsa, H 'ye G 'nin altöbeği ya da altgrubu denir. Başka bir tanımlamayla, eğer G öbeğindeki "" işleminin H 'ye daralması H 'de bir öbek i...

Öbek (Matematik)

Öbek (veya grup), soyut cebirin en temel matematiksel yapısıdır. Öbek, öncelikle bir kümedir, öğeleri boş olmayan bir küme ve üzerine tanımlı bir ikili işlemi olan bir kümedir.

Yönel çarpım

Vektör veya yöney, sayısal büyüklüğü ve birimi yanında, skaler niceliklerden farklı olarak yönü de olan niceliktir. Hız, kuvvet, ivme ve ağırlık örnek birer vektörel niceliktir.

Yarıgrup

Yarı öbek ya da yarıgrup, sadece bileşme özelliğini sağlayan bir ikili işlem tanımlanmış ve boştan farklı kümelerdir. İkili işlemin tanımından gelen kapılılık özelliğinin yanında sadece bileşme özelliği vardır.

Yarı öbek

Yarı öbek ya da yarıgrup, sadece bileşme özelliğini sağlayan bir ikili işlem tanımlanmış ve boştan farklı kümelerdir. İkili işlemin tanımından gelen kapılılık özelliğinin yanında sadece bileşme özelliği vardır.

Vektörel çarpım

Vektör veya yöney, sayısal büyüklüğü ve birimi yanında, skaler niceliklerden farklı olarak yönü de olan niceliktir. Hız, kuvvet, ivme ve ağırlık örnek birer vektörel niceliktir.

Hata (bilimde ve matematikte)

Hata, bilimde ve matematikte doğru bir değerden sapmayı belirten terim. Sözgelimi, gerçek değeri bilinmeyen bir p niceliğinin gerçek değeri X olarak hesaplanırsa, X değerinin hatası, yani eğer varsa p'den sapması X - p farkıdır.

Halka (matematik)

Halka, matematiğin temel yapılarından biridir ve soyut cebirde tam sayıların soyutlamasıdır. Bu yapıyı işleyen dala halka kuramı denir.

Grup (Matematik)

Öbek (veya grup), soyut cebirin en temel matematiksel yapısıdır. Öbek, öncelikle bir kümedir, öğeleri boş olmayan bir küme ve üzerine tanımlı bir ikili işlemi olan bir kümedir.

Galois teorisi

Galois teorisi, n elemanın ornatlamasından doğan A``n`` alterne grubu, ``n`` > 4 olduğu zaman bir alt grup kabul etmeyen teorem.