Etiket: Homojen

Wallerstein

Wallerstein şu anlamlara gelebilir:

Alaşımlar

Alaşım, bir metal elementin en az bir başka element (metal, ametal) ile homojen karışımıdır. Elde edilen malzeme yine metal karakterli malzeme olur.

Thomson Atom Modeli

Değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elekronu keşfetmiştir. Elektron veren atomun artı (+, pozitif) yüklü olaracağını ispatlamış, atom içerisinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığı...

Termodinamik denge

Termodinamik denge cisimler arası net ısı transferinin sıfır olması durumudur. Termodinamik dengede bulundukları ortak bir cisim bulunan iki cisim birbirleriyle de dengededir şeklinde genişletilip Termodinamiğin sıfırıncı yasası oluşturulmuştur. Homojen b...

Su yalıtımı

Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir.

İnfrared fotoğraf

Işınlar, ışığa duyarlı bir yüzeye kaydedilebilir.

İnfrared fotografcılık

Işınlar, ışığa duyarlı bir yüzeye kaydedilebilir.

Thamson Atom Modeli

Değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elekronu keşfetmiştir. Elektron veren atomun artı (+=pozitif) yüklü olarak ispatlamış, atomun proton ve elektronunun homojen olarak dağıldığını tanımlamış...

Kızılötesi fotoğraf

Işınlar, ışığa duyarlı bir yüzeye kaydedilebilir.

Kondüksiyon

Kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur.

Isı Kondüksiyonu

Kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur.

Büyük Patlama Teorisi

Büyük Patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model. İlk kez 1920’lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander F...

Büyük Patlama

Evrenin oluşumunu açıklamada kullanılan bir teori türü. Teoriye göre, evren günümüzden en az on milyar yıl önce, çok yüksek sıcaklık ve yo­ğunluktaki bir yapıdan büyük bir patlama so­nucu oluşmuş olup, bu yapıdan, söz konusu patlama ve genişleme sonucunda...

ısı yalıtımı

Isı, doğal olarak yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla ısı akışı oluşur. Yüksek sıcaklık bölgesinin yanından, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Isıl yalıtım, sıcaklık gradyeni iç...