Thomson Atom Modeli

Kısaca: Değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elekronu keşfetmiştir. Elektron veren atomun artı (+, pozitif) yüklü olaracağını ispatlamış, atom içerisinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığını tanımlamıştır. Rutherford Atom Modeli ile proton ve elektronun homojen dağıldığı ilkesi çürütülmüştür. ...devamı ☟

Thomson Atom Modeli
Thomson Atom Modeli

Değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elekronu keşfetmiştir. Elektron veren atomun artı (+, pozitif) yüklü olaracağını ispatlamış, atom içerisinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığını tanımlamıştır. Rutherford Atom Modeli ile proton ve elektronun homojen dağıldığı ilkesi çürütülmüştür.

1. Atom artı yüklü maddeden oluşmuştur

2. Elektronlar bu artı madde içinde gömülüdür ve hareket etmezler.

3. Elektronların kütleleri çok küçüktür bu yüzden atomun tüm kütlesini bu artı yüklü madde oluşturur.

atom modelleri

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Thomson Atom Modeli
1 yıl önce

Thomson atom modeli, atomun yapısını tanımlayan birkaç bilimsel modelden biridir. İlk defa katot ışınlarının doğasını anlamaya çalışan İngiliz fizikçi...

Thomson Atom Modeli, Atom, Bohr Atom Modeli, Dalton Atom Modeli, Elektron, Homojen, Proton, Rutherford Atom Modeli
J. J. Thomson
1 yıl önce

keşfetmesinden hemen sonra öne sürdü. Thomson Atom Modeli: Joseph John Thomson, değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını...

Joseph John Thomson, 1856, 1876, 18 Aralık, 1940, 30 Ağustos, Abdus Salam, Albert A. Michelson, Albert Einstein, Alfred Kastler, Antony Hewish
Atom teorisi
1 yıl önce

Kimya ve fizik biliminde atom teorisi; maddenin atom adı verilen süreksiz ve ayrık yapılardan oluştuğunu belirten, maddenin doğası üzerine bir bilimsel...

Atom çekirdeği
1 yıl önce

Atomların elektriksel olarak nötr olduğu bilgisinden hareketle Thomson pozitif yüklerin de olması gerektiği öne sürdü. Onun üzümlü kek atom modelinde...

Çekirdek, Yapı, Nükleer Fizik, Kuantum Fiziği, Elektron, Atom, Elektrik yükü, Fizik, Nötron, Proton
Atom
1 yıl önce

Atom veya eycik, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır. Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen...

Fzik, Kimyasal tepkime, Leukippos, Demokritos, Aristoteles, Radyoaktif, Nükleer füzyon, Element, Atom numarası, İzotop, John Dalton
Atom fiziği
1 yıl önce

dalga fonksiyonlari ve elektromanyetik geçişleri, atomlar arası bağlar, molüküler yapılar, atom modeli, atomik spektroskopide ince yapı ve aşırı ince yapı...

Fizik, Mekanik, Fiziğin dalları, Atom, Elektron, ışık, Enerji, Kuantum Fiziği, Kuantum Mekaniği
Niels Bohr
1 yıl önce

Danimarkalı fizikçi. Kuantum kuramının atom yapısının belirlenmesinde ilk kez kendi adıyla anılan atom modelini oluşturdu. Kuantum fiziğinin gelişmesinde...

Niels Bohr, 1885, 18 Kasım, 1912, 1913, 1922, 1939, 1962, 7 Ekim, Albert Einstein, Atom bombası
Ernest Rutherford
1 yıl önce

Rutherford'un bu görüşten yola çıkarak oluşturduğu model Rutherford Atom Modeli ya da Çekirdekli Atom Modeli olarak adlandırılır. 1908'de Nobel Kimya Ödülü'...

Ernest Rutherford, 1871, 1895, 1903, 1908, 1911, 1914, 1922, 1925, 1937, 19 Ekim