Etiket: Kur'an

Alevilik (mezhep)

''Alevilik''; İslam'ı benimseyen, Tanrı'nın birliğine (Tevhid) inanan, Hz.Muhammed'i Peygamber kabul eden, kitabı Kur'an olan, Hz. Muhammed'in Ehlibeyt'ini seven, namazı, niyaz ile bütünleştiren, kıyam, rûku ve secdesi ile ibadetini kendi lisanıyla yapan,...

Alevilik (mehzep)

Alevîlik (Arapça: عَلَوِیُّون‎) ya da Anadolu Alevîliği; Türkiye’de Sünnîlik’ten sonra en fazla mensûba sahip olan İslâmî bir i'tikadî mezheptir. Bu mezhebin mensûpları Alevîler olarak adlandırılır.

Aleviler

Alevîlik (Arapça: عَلَوِیُّون‎) ya da Anadolu Alevîliği; Türkiye’de Sünnîlik’ten sonra en fazla mensûba sahip olan İslâmî bir i'tikadî mezheptir. Bu mezhebin mensûpları Alevîler olarak adlandırılır.

Alevi islam yolu

Alevîlik (Arapça: عَلَوِیُّون‎) ya da Anadolu Alevîliği; Türkiye’de Sünnîlik’ten sonra en fazla mensûba sahip olan İslâmî bir i'tikadî mezheptir. Bu mezhebin mensûpları Alevîler olarak adlandırılır.

Ahmed Naina

Kur'an kariiMilenyumun en iyi kur'an okuyan karii. Geçen yüz yılın karii Mustafa İsmail idi. Şeyh et-Tabib Ahmed Nuayna, ülkemizde Ahmed Naina olarak tanınıyor.

Abdullah Feyzi Kocaer

Abdullah Feyzi Kocaer (d. 1962, Bolvadin), Türk din adamıdır.

Abdulhayy Öztoprak

Abdulhayy Öztoprak (1884, İstanbul - 1961, İstanbul), İstanbul'da Beşiktaş'tan Ortaköy'e giderken, Çırağan sırtlarında bulunan Yahyâ Efendi dergâhının son şeyhlerindendir. Babası Fikri Efendi, dedesi Şerif Ali Efendi'dir.

Zahiri mezhebi

Zahiri mezhebi bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi.

Tecvid

Tecvid Kur'an-ı kerimin usulüne uygun olarak okunmasını sağlayan ilim. Tecvid lügatta bir şeyi güzel yapmak, süslemek, hoşça yapmak, iyi ve güzel söylemek manalarına gelir. Tecvid, Kur'an-ı kerimin harflerini ağızdaki yerlerinden çıkarmayı, harflerin gere...

Sahte Peygamber

Sözde peygamber, herhangi bir dine göre; kendi kutsal kitabındaki kriterlere uymayan söylemlerde bulunan ve peygamber olduğu iddia edilen kişi. "Sözde Peygamberler" sınıflaması her dinin ölçütlerine göre farklıdır. Dolayısıyla sınıflamalar dinlere göre gö...

Pertevniyal Lisesi

Pertevniyal Anadolu Lisesi, Sultan II. Mahmut'un eşi, Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından 3530 altın harcanarak yaptırılmıştır. İnşaatı iki yıl sürmüştür. Kargir olarak inşa edilmiştir. Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin arkas...

El-Uzzâ

Uzza, İslam öncesi Arabistan'daki bereket tanrıçası. İslam öncesi dönemde ve Mekke şehrinin üç baş tanrıçasından biriyidi. O dönemlerde Uzza, Manat ve Lat "''Tanrı'nın kızları''" olarak anılıyorlardı.

Arap mitolojisi

Arap mitolojisi, Arapların antik inançlarının bütünüdür. İslam öncesi ve İslam'ın ilk ortaya çıktığı dönemlerde, Arap yarımadasındaki Araplar aynı politeistik unsurlara sahip farklı birer mitolojik inanç yapısına sahiptiler. Özellikle Mekke ve Mekke'deki...

Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 63...

Zülkarneyn

Adı Kur'ân'da geçer. Allah ondan övgü ile bahsetmiştir. Peygamber mi, yoksa veli mi olduğu ihtilâf konusu olmuştur.