Etiket: Mahkeme

Adlî tıp

Adli tıp, adli soruşturma sırasında ortaya çıkan tıp sorularıyla uğraşan bilim dalıdır.

Kuvvetlerin ayrılması

Kuvvetler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. Devletin her biri birbirinden ayrı ve bağımsız güçlerdeki kol ve sorumluluk alanlarına ayrıldığı ve böylece her bir...

Kuvvetler ayrılığı

Kuvvetler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. Devletin her biri birbirinden ayrı ve bağımsız güçlerdeki kol ve sorumluluk alanlarına ayrıldığı ve böylece her bir...

Hypermestra'nın yargısı

Hypermestra`nın yargısı, Aiskhylos tarafından yazılmış tragedyalardan biridir. Mitolojik bir kişilik olan, Danaos kızlarından Hypermestra`nın babasının isteğine karşı gelerek kocası Lynkeus`u gerdek gecesi hançerlemeyişini ve babasının sözünü dinlemediği...

Ev Hapsi

Ev hapsi nispeten hafif suçlarda mahkemelerce verilen hapis cezalarının kişinin kendi konutunda geçirmesini ifade eder.Mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırılan klşi hapis cezası sonuna kadar konutundan dışarıya çıkamaz.Cezasını çekeceği konuttan çık...

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri;

İstiklal Mahkemesi

İstiklâl Mahkemeleri, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında ayaklanma çıkaran ve yağmaya girişenleri, bozguncuları, orduya ait silah ve mühimmatı çalanları, casusları, asker kaçaklarını ve bağımsızlık hareketini engelleme amacıyla propaganda yapanları yargılamak...

Hakim (hukuk)

Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.

Ehliyetsiz sürücü

Ehliyetsiz sürücü, eğitimini almadığı halde motosiklet, otomobil, traktör de dahil herhangi bir kara aracını kullanan kişi.

Baba (terim)

thumbGeleneksel olarak, erkek bir yetişkin kendi biyolojik çocuğunun babası olarak tanımlanır. Ama bu tanım kişiden kişiye değişebilir.

Ceza ehliyeti

Türk Ceza Kanunu ceza ehliyetini ayırt etme gücü ve yaş bakımından özel şekilde düzenlemiştir. Ceza Kanununa göre, fiil işlediği zaman şuurunun ve hareketinin serbestliğini kaldıracak surette akıl hastalığına tutulmuş olan kimseye ceza verilmez....

Sulhi Dönmezer

Sulhi Dönmezer, 10 Şubat 1918'de İstanbul'da doğdu. 1934 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni ve 1938 yılında İÜ Hukuk Fakültesi'ni bitiren Dönmezer, aynı yıl bu üniversitede Ceza Hukuku asistanlığına getirildi.