İstiklal Mahkemesi

Kısaca: İstiklâl Mahkemeleri, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında ayaklanma çıkaran ve yağmaya girişenleri, bozguncuları, orduya ait silah ve mühimmatı çalanları, casusları, asker kaçaklarını ve bağımsızlık hareketini engelleme amacıyla propaganda yapanları yargılamak için, çıkarılan özel bir kanunla ilk olarak 18 Eylül 1920 tarihinde kurulan mahkemelerdir. İlk dönem İstiklâl Mahkemeleri, Ankara'daki hariç olmak üzere 17 Şubat 1921 tarihinde kapatıldı. ...devamı ☟

İstiklal Mahkemesi
İstiklal Mahkemesi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Osman Nuri Özpay
6 yıl önce

TBMM I. ve II. Dönem Bursa Milletvekilliği, Konya İstiklal Mahkemesi Reisliği, Amasya İstiklal Mahkemesi üyeliği, Nizamnâme-i Dâhilî Encümeni Reisliği yapmıştır...

Asaf Süleyman Doras
2 yıl önce

mezunudur. Temyiz Mahkemesi Savcılığı Kalemi Kâtipliği, İstanbul Hukuk Mahkemesi Kâtipliği, Selanik, Gevgili İlçesi Bidâyet Mahkemesi Müdde-i Umûmî (Savcı)...

Haydar Bey
6 yıl önce

TBMM I. Dönem Kütahya Milletvekilliği, Divan-ı Riyaset Katipliği ve İstiklal Mahkemesi Üyeliği (22 Kasım 1920- 17 Şubat 1921) yapmıştır. ^ "TBMM Albümü"...

Mehmet Şevket Peker
6 yıl önce

ve Kastamonu İstinaf Mahkemesi Üye Yardımcılığı, Dava Vekilliği, TBMM I. Dönem Sinop Milletvekilliği, Samsun İstiklal Mahkemesi Üyeliği yapmıştır. Evli...

Mehmet Şevket Peker, 1880, 18 Kasım, 1936, Avukatlık, Politikacı, Sinop, Siyasetçi, Taslak, Türk, Türkiye
Abdülkadir Kemali Öğütçü
2 yıl önce

Türk avukat, ilk Büyük Millet Meclisi'nde Kastamonu milletvekili, İstiklal Mahkemesi başkanı, Ahali Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu, aktif politikacı....

Abdülkadir Kemali Öğütçü, 10 Ağustos, 1881, 1889, 1920, 1923, 1930, 1939, 1949, 21 Temmuz, 24 Aralık
Mehmet Yasin Sani Kutluğ
6 yıl önce

Ayıntab (Gaziantep) Milletvekilliği, El Cezire İstiklal Mahkemesi Üyeliği yapmıştır. Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahiplerindendir. Evli ve iki çocuk...

Mehmet Emin Paksüt
6 yıl önce

kurşunu sıkan ve İstiklal Mahkemesi başkanlarından Ali Çetinkaya'nın damadıdır. Elmalılı Hamdi Efendi, dayısıdır. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman...

Mehmet Emin Paksüt, 15 Ekim, 1914, 1961, 1962, 20 Kasım, 25 Haziran, 6 Ocak, Ahmet Topaloğlu, Ali Akif Eyidoğan, Ali Cavit Oral
Muhittin Baha Pars
6 yıl önce

Divân-ı Riyâset Kâtipliği, Maârif Encümeni Reisliği, Eskişehir, Konya İstiklal Mahkemesi Üyelikleri yapmıştır. Evlidir. ^ "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 31 Ekim...