Etiket: Sahabe

Ebu Eyyûb el-Ensarî

Ebu Eyyûb Halid bin Zeyd veya Ebu Eyyûb el-Ensarî, Türkçe`de zaman zaman Eyüp Sultan olarak anılan Sahabe`den bir Müslüman. Son İslam peygamberi Muhammed`i Mekke`den Medine`ye göç ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabedir. Bu sebeple kendisine bu ola...

Ömer bin el-Hattab

Ömer bin Hattab, (581-644) (Arapça: عمر ابن الخطاب) İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki hükümdarı (634-644). Sünni inancına göre dört Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) ikincisidir.

Ömer (Halife)

Ömer bin Hattab, (581-644) (Arapça: عمر ابن الخطاب) İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki hükümdarı (634-644). Sünni inancına göre dört Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) ikincisidir.

Vahiy katipleri

Ebu Bekir, Ömer b. Hattab, Osman b. Affân, Ali b. Ebî Tâlib, Zubeyr b. el-Avvâm, Ubeyy ibn Ka`b, Zeyd b. Sâbit, Muâviye b. Ebî Süfyan, Muhammed b. Mesleme, Eban b. Sa`d, Muhammed`e vahiy katipliği yapan sahabelerden bazılarıdır.

Uthman bin Affan

Osman bin Affân veya Osman ibn Affân, (Arapça: عثمان بن عفان) (d. 580 - ö.

Osman bin Affan

Osman bin Affân (574-656) Dört Büyük Halifeden üçüncüsü, sahabe. İslam`a ilk girenlerdendir.Hz. Ömer`den sonra halife oldu. 12 yıl halifelik yapıt. Kuran okurken şehid edilmiştir.

Kemankeşlik

Kemankeşlik; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan bir okçuluk sporudur.

Eyüp Sultan

Ebu Eyyûb Halid bin Zeyd veya Ebu Eyyûb El-ensarî (Arapça: أبو أيوب الأنصاري ö. 672 veya 674), Türkçede zaman zaman Eyüp Sultan olarak anılan Sahabe'den biridir.

Ashab-i kiram

Sahabe veya ashab (Arapça: الصحابة), bir İslam dini terimi. İslam peygamberi Muhammed'i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara verilen isimdir.

Ashab

Sahabe veya ashab (Arapça: الصحابة), bir İslam dini terimi. İslam peygamberi Muhammed'i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara verilen isimdir.

Tebeut Tabiin

Tebeut Tabiin, bir İslam dini terimi. İslam dininde, tabiinden olan kişileri görmüş kimselere tebeut tabiin ismi verilir.

Tabiin

Tabiin, bir İslam dini terimi. Sahabeleri görmüş olan müslümanlara verilen isim.

Hz. Osman

Osman bin Affân (574-656) Dört Büyük Halifeden üçüncüsü, sahabe. İslam'a ilk girenlerdendir. Peygamberin damadıdır. Hz. Ömer'den sonra halife oldu. 12 yıl halifelik yapıt. Kuran okurken şehid edilmiştir.