Evrensel düzen, evrensel zorunluluk deyimlerinde olduğu gibi, evrenin bütününe yayılan, evrenin bütünü ve evrendeki her şey için geçerli olan. Hiç­bir istisna kabul etmeyen.

EVRENSEL (türkçe) anlamı
1. 1 . Evrenle ilgili.
2. 2 . Bütün insanlığı ilgilendiren
3. âlemşümul
4. cihanşümul
5. üniversal
6. Bilim
7. evrenseldir.-
8. 3 . Dünya ölçüsünde
9. dünya çapında.
EVRENSEL (türkçe) anlamı
10. evrenle ilgili.tüm insanlığı ilgilendiren
11. âlemşümul
12. cihanşümul
13. üniversal.dünya ölçüsünde
dünya çapında.
EVRENSEL (türkçe) anlamı
14. (Türkçe) Erkek ismi - Alemşümül karşılığı olarak. - Fransızca Universal'e benzetilerek kullanılır.
EVRENSEL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. universal
2. global
3. cosmic
4. cosmical
5. worldwide
EVRENSEL (türkçe) fransızcası
1. universel/le
2. cosmique
3. ìcuménique
EVRENSEL (türkçe) almancası
1. adj. global
2. ökumenisch
3. universal
4. weltumspannend
5. weltweit

Evrensel hakkında detaylı bilgi

Evrensel düzen, evrensel zorunluluk deyimlerinde olduğu gibi, evrenin bütününe yayılan, evrenin bütünü ve evrendeki her şey için geçerli olan. Hiç­bir istisna kabul etmeyen.

Buna göre, bir düşünce, ilgili tüm insanların, onun doğruluğunu teslim etmesi anlamında evrenseldir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İkinci Dünya Savaşı insanlığa hastalık, kıtlık, türlü sefalet ve ölüm getirmişti. Savaşın bu korkunç tesirlerini yaşayan insanlık, savaştan kurtulmak ve sürekli barışa kavuşmak çarelerini araştırdı ve "Birleşmiş Milletler Kurulu"nu kurdu (24 Ekim 1945). Bu kurulun ...

Nuh'un Evrensel Yasaları

Tevrat'ta geçen ve Musevilerce tüm insanlık için evrensel prensipler olduğuna inanılan prensipler.Yedi Adettir. #Puta tapmamak#Tanrı’nın ismini mübarek kılmak bu isimle lanet etmemek#Cinayet işlememek#Cinsel ahlaksızlık yapmamak#Hırsızlık etmemek#Adil bir yargı sistemi ...

Evrensel (gazete)

Günlük siyasi gazete. Emek Partisi`nin (EMEP) gayri resmi yayın organıdır. Ülke sorunlarına sosyalist bir bakış açısı ile yorum getiren gazete, yüksek tirajlı diğer günlük gazetelerden farklı olarak işçi-sendika gibi konulara ağırlık verir.

Evrensel Cebir

Evrensel cebir, Matematiğin bir dalıdır, tüm cebirsel yapılara ortak olan özellikleri inceleyen bilimin adıdır. Evrensel cebirde, bir (soyut) cebir bir birim ve onun tanımlı olan operasyonlardan oluşur.

Hakan Evrensel

Hakan Evrensel (d. 1967, Ankara), Türk hikaye, roman ve senaryo yazarı.

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi

Hayvan hakları bildirgesi 15 Ekim 1978`de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan hakları evrensel bildirisi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (İngilizce: Universal Declaration of Human Rights ya da kısaca UDHR), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan ...

Newton'un Evrensel çekim Yasası

Newton'un evrensel çekim kanunu (klâsik mekaniğin bir parçasıdır) aşağıdaki gibi ifade edilir;

Evrensel (anlam Ayrım)

Evrensel, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Evrensel Disk Biçimi

Universal Disk Format (Evrensel Disk Biçimi), optik medya için kullanılan bir dosya sistemi biçimi tanımlamasıdır. Bir ISO/IEC 13346 standardı (ECMA-167 olarak da bilinir) uygulamasıdır. ISO 9660 standardının yerine düşünülmüştür ve bugün geniş ölçüde tekrar yazılabilir ...

Newton'un Evrensel çekim Kanunu

Newton`un evrensel çekim kanunu (Klasik mekanik`in bir parçasıdır) aşağıdaki gibi ifade edilir;