Experimental

Kısaca: Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâlidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. ...devamı ☟

Experimental
Experimental

Experimental ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Müzik

Experimental

1. anlamı deneysel.

Experimental

Experimental İngilizce anlamı ve tanımı

Experimental anlamları

  1. (a.) Known by, or derived from, experience; as, experimental religion.
  2. (a.) Pertaining to experiment; founded on, or derived from, experiment or trial; as, experimental science; given to, or skilled in, experiment; as, an experimental philosopher.

Experimental tanım:

Kelime: ex·per·i·men·tal
Söyleniş: ik-"sper-&-'men-t&l also -"spir-
İşlev: adjective
1 : of, relating to, or based on experience or experiment
2 a : serving the ends of or used as a means of experimentation an experimental school b : relating to or having the characteristics of experiment : TENTATIVE still in the experimental stage
- ex·per·i·men·tal·ly /-t&l-E/ adverb

Experimental ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Model, Observational, Pilot, Test, Trial,

Experimental

İngilizce Experimental kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. experimental, probatorio

Experimental

İngilizce Experimental kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. expérimental, empirique

Experimental

İngilizce Experimental kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. experimentell, versuchsmäßig

Experimental

İngilizce Experimental kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. sperimentale; empirico

Experimental

İngilizce Experimental kelimesinin Portekizce karşılığı.
adj. experimental

Experimental

s. deneysel, denek, deneyde kullanılan, deneyimle kazanılan, deneme niteliğinde

Experimental

Portekizce Experimental kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. experimental, reliability trial; tentative

Experimental

İspanyolca Experimental kelimesinin İngilizce karşılığı.
[experimental] adj. experimental, experiential, of or pertaining to an experiment, empirical

Experimental

İngilizce Experimental kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. experimenteel

Experimental

adj. of or pertaining to an experiment, empirical, speculative, exploratory
adj. experimental, experiential, tentative, trial
adj. experimental, experiential, of or pertaining to an experiment, empirical

Experimental

Almanca Experimental kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. expérimental

Experimental

Almanca Experimental kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. sperimentale

Experimental

Almanca Experimental kelimesinin Türkçe karşılığı.
s. deneysel

Experimental

Portekizce Experimental kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (geral) expérimental
2. (teste) pilote
3. (empírico) empirique; expérimental

Experimental

İspanyolca Experimental kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (general) expérimental
2. (empírico) empirique; expérimental

Experimental

İspanyolca Experimental kelimesinin Almanca karşılığı.
a. erfahrungsmäßig, experimentell

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Müzik
2 yıl önce

Müzik, en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında...

Müzik, 20. yüzyıl, Akustik, Doğuşkan, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Politika, Psikoloji, Ses, Sosyoloji, Metodoloji
La MaMa Experimental Theatre Club
6 yıl önce

La MaMa Experimental Theatre Club (ya da La MaMa E.T.C., İngilizce La MaMa Deneysel Tiyatro Kulübü) aşağı Manhattan'ın East Village bölümünde yer alan...

Solo (oyun)
6 yıl önce

David Warrilow'un "ölüm hakkında oyun" isteği üzerine yazıldı. La MaMa Experimental Theatre Club'ta sahelenen oyunda David Warrilow yer aldı. Oyun, bir konuşmacının...

Vernon L. Smith
6 yıl önce

Journal of Economics. Cilt 13. ss. 402-417.  Smith, Vernon L. (1976). "Experimental Economics: Induced Value Theory". American Economic Review. 66 (2). ss...

Stereokimya
6 yıl önce

Biomedicinal Relevance 2014 3906390691; Hua-Jie Zhu Organic Stereochemistry: Experimental and Computational Methods 2015 3527338225; László Poppe, Mihály Nógrádi...

Paromomisin
2 yıl önce

; ve diğerleri. (1994). "Aminosidine ointments for the treatment of experimental cutaneous leishmaniasis". Transactions of the Royal Society of Tropical...

Deneysel edebiyat
2 yıl önce

ses ve diğer birçok edebî öğeyle oynamış, yenilikler ve değişiklikler getirmişlerdir. Ecriture - A Journal of Challenging and Experimental Literature...

Organoloji
2 yıl önce

Moog Harry Partch, mikrotonal yaylı bölümü müzik teoristi Bart Hopkin, Experimental Musical Instruments adlı derginin kurucusu Leon Theremin ^ "Organology"...