Pilot

Kısaca: Pilot Pilot bir hava vasıtasını kullanmak ve idare etmekle vazifeli kimse. Pilot kelimesi genellikle havacılıkla ilgili bir terim olmakla birlikte; uzman deniz kaptanlarına, bazı yöneticilere de pilot ismi verilmekte; deneme mahiyetinde yapılan işler ve bu işlerin yapıldığı yerler de“pilot iş”, “pilot bölge” olarak adlandırılmaktadır. Tarihi: İnsanlar yaratıldıklarından beri uçmaya çalışmışlar, birçok kişi de başarılı veya başarısız neticelenen uçuş denemeleri yapmıştır: Bizde H ...devamı ☟

Pilot Haritası

Pilot Pilot bir hava vasıtasını kullanmak ve idare etmekle vazifeli kimse. Pilot kelimesi genellikle havacılıkla ilgili bir terim olmakla birlikte; uzman deniz kaptanlarına, bazı yöneticilere de pilot ismi verilmekte; deneme mahiyetinde yapılan işler ve bu işlerin yapıldığı yerler de“pilot iş”, “pilot bölge” olarak adlandırılmaktadır.

Tarihi: İnsanlar yaratıldıklarından beri uçmaya çalışmışlar, birçok kişi de başarılı veya başarısız neticelenen uçuş denemeleri yapmıştır: Bizde Hezarfen Ahmed Çelebi, BatıdaLeonardo da Vinci gibi. Ancak bunların uçmayı denedikleri araçlar kendi kontrollerinde olmadığı, hatta kontrolü mümkün olmadığından bu gibi kimselere pilot demek mümkün değildir.

Havacılık tarihinin ilk pilotu sayılabilecek kişi 1895'te çift kanatlı planörüyle birçok uçuş denemeleri yapan Alman teknisyen Otta Lilienthal'dir. 1896'da Amerikalı Samuel Pierpont Longley ilk defa motorlu bir uçak kullandı. Ancak kısa bir müddet sonra buharlı uçağı ile birlikte Washington yakınlarındaki Potamac Nehrine düştü. 1899'da Orwille ve Weilbur Wright Kardeşler ilk petrol yakıtlı uçağı kullanan pilotlar oldular. 1909'da Louis Blériot, Manş'ı ilk defa uçakla geçti. 1910'da Walter R. Brookings, 1852 m'ye çıkarak yükseklik rekorunu kıran ilk pilot oldu.

Osmanlıların ilk pilotları ise 1911'de Fransa Blério Tayyare Mektebinde talim gören Yüzbaşı Fesa Evrensev ve Teğmen Yusuf Kenan beylerdi.

1912 senesinde İstanbul Sefaköy'de kurulan Hava Mektebinin yetiştirdiği pilotlar, BalkanSavaşlarında büyük yararlık gösterdiler. Teğmen Nuri Bey bu tarihlerde Edirne-İstanbul arası (200 km) uçarak ilk uzun mesafe uçuşunu yaptı. 1914'te İslam Birliğini temin etmek gayesiyle İstanbul'dan Kahire'ye (2500 km) uçan pilotlardan Teğmen Fethi Bey, Taberiye Gölü civarında; Teğmen Nuri Bey de Yafa'da kaza yaparak havacılık tarihimize ilk şehit pilotlar olarak geçtiler.

Birinci Dünya Savaşı başında ABD'de sadece 16 pilot vardı. 1915'te 250'ye çıkan bu miktar savaş sonunda 1500'ü çok aştı. Savaş esnasında Fransa'nın 3000, Almanya'nın da 2500 pilotu vardı. 1924'teAmerikan ordusuna bağlı uçak pilotları iniş kalkışlarla 175 günde ilk defa dünya etrafında dolaştılar. 1927'de Charles Lindberg ilk defa New York-Paris arasını uçakla geçen pilot oldu.

Uzay çalışmaları başlayana kadar pilotluk alanında mühim bir ilerleme kaydedilmedi. 1962'de Sovyet Hava Kuvvetlerinde Albay olan Yuri Alekseyeviç Gagarin dünyanın ilk feza pilotu sıfatını kazandı. 14 Nisan 1981'de Uzay Mekiği Columbia'nın pilotları John Yougn ve Robert Crippen bir feza aracını dünya yüzüne uçak gibi indirmeye muvaffak olarak, pilotluk tarihine son başarıyı kazandırdılar.

Pilotlar askeri, ticari, amatör veya sportif diye tasnif edilir. Kullandıkları hava vasıtasına göre ise:

1. Sabit kanatlı araç (uçak) pilotu,

2. Döner kanatlı araç(helikopter) pilotu,

3. Jet pilotu,

4. Feza pilotu (astronot-kozmonot) olarak gruplandırılmaktadırlar.

Yaptığı görevler düşünüldüğünde: Bir askeri pilot, keşif yapmak, verilen bir hedefi tahrip etmek, yaklaşan bir düşman uçağını havada düşürmek veya hareketinden caydırmak, havadan ikmal yapmak gibi vazifeler yapar. Ticari uçak pilotlarının en önde gelen vazifeleriyse uçaklarında taşıdıkları yolcu veya yükü salimen götürülmesi icab eden yere iletmek, tehlike anında da en az hasarla karaya indirmektir.

Amatör pilotlar da ya zevk için veya ilaçlama, spor, seyahat gibi gayeler için uçarlar. Bütün pilotlar bu gibi vazifeleri yaparken hem kokpitte (pilot kabininde) bulunan göstergeleri kontrol etmek, hem etrafı gözlemek, hem de yer istasyonları ile irtibat kurarak etrafındaki uçan vasıtalardan haberdar olmak mecburiyetindedir. Bu da çok büyük bir dikkat sarfı ile mümkün olabilir. Savaş uçaklarının hızları diğerlerinden daha fazla olduğundan, böyle uçaklarda pilotun yapacağı küçük bir hata, istenmeyen neticeler doğmasına sebep olabilir. Pilotun herhangi bir arıza vukuunda en kısa müddet zarfında, en münasip kararı verebilmesi için; meydana gelebilecek bozuklukları, bunları gidermek için yapılacak işlemleri ezbere bilmesi, bunları adeta bir refleks hareketi kadar çabuk yerine getirebilmesi icab eder.

Ortaya çıkan problemleri halletmek ve pilotun rahat bir zeminde uçağı kullanması için yardımcı sistemler ve teçhizat geliştirilmiştir. Bunlar; oksijen azaldığında otomatik olarak dışardan gaz temin eden oksijen sistemi, iç basıncı münasip bir seviyede tutan basınçlandırma sistemi, uçak aşırı alçaldığında pilotun dikkatini çeken ikaz sistemi gibi mekanizmalardır. Son senelerde, Özellikle rotası belli olan yolcu uçaklarında kullanılan otomatik pilotlar sayesinde, uçağı kullanana sadece indirme-kaldırma işi kalmıştır.

Uçuş esnasında da pilot; kask, oksijen maskesi, akselerasyonun (ani basınç değişiklikleri) meydana getirdiği rahatsızlıklara mani olucu basınç elbisesi, kaza veya arıza vukuunda kullanılan otomatik fırlatıcılı paraşüt, deniz üzerinde yapılacak atlamalar için can yeleği, göz kamaşmasına mani olucu gözlük (kaska bağlı da olabilir), kağıt kalem, meskun olmayan bölgelere yapılan mecburi iniş veya atlama sonrasında hayatını devam ettirebilmesi için, lüzumlu malzeme gibi teçhizatı üzerinde veya yanında bulundurur.

Pilot yetiştirme: Uçuş işinin hayli tehlikeli olması, pilot yetiştirilmesine de büyük ehemmiyet verilmesini mecbur kılmaktadır. Böyle olmasına rağmen ilmi manada pilot eğitimi uzun müddet ne Türkiye'de ne de Batıda yapılamamış, bu tür çalışmaların başlaması ancak 1960'lardan sonra gerçekleşebilmiştir. Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde değişik metodlarla pilot eğitimi yapılmaktadır. Milli Havacılık ve Uzay Teşkilatı NASA- astronot adaylarını binlerce saat uçuş yapmış pilotlar arasından seçmektedir. Dünyada en mükemmel şekilde pilot yetiştiren kuruluş ise Alman Lufthansa Havayolu Şirketidir.

Türkiye'de ise hali hazırda üç kaynaktan pilot yetiştirilmektedir. Bunlardan:

1. Hava Kuvvetleri Uçuş Okulu: Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı olan pilotların temel ve tekamül jet eğitim öğretimini yaptırır.

2. Kara Kuvvetleri Uçuş Okulu: Kara Kuvvetlerinin, Jandarma'nın, Harita ve Emniyet Genel Müdürlüklerinin ihtiyaçları olan uçak ve helikopter pilotlarını yetiştirir.

3. Türkkuşu: Türk Hava Kurumunun ihtiyacını karşılar ve kendi adlarına pilot olmak isteyenleri eğitir. Türk Hava Yolları da pilotlarını genellikle Hava Kuvvetlerinin tecrübeli mensupları arasından seçmektedir.

Değişik, dar bir kabin içerisinde zor bir vazife yapan pilot, zaman zaman fizyolojik olarak çeşitli problemlerle karşılaşabilir. Bunlar oksijen azalması(hipoksi), heyecana bağlı olarak nefes alma sayısı ve derinliğinin artması (hipervantilasyon), ani yükseliş, düşüşler neticesi göz kararması ve şuur kaybı, gece ve bulut içi uçuşlarında mekana zuhur eden denge cihazının (vestibül) yanılması ve buna bağlı olarak intibaksızlık hissedilmesi (vertigo) gibi rahatsızlıklardır. Bunlar istenmeyen fakat ekseriyette ortaya çıkmasına mani olunamayan durumlar olduğundan, pilotun kendisini böyle durumlara ruhi olarak hazırlaması icab eder.

Pilotun tahminen 1 saat 15 dakikalık (1 sortilik) uçuşta kaybettiği enerji, maden işçisinin bir günde kaybettiği enerjiye eşittir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Pilot

1. anlamı Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse. Oto yarışlarında veya otobüslerde aracı kullanan kimse. Deneme niteliğinde olan.
2. anlamı i., f., den. kılavuz: dümenci; pilot; rehber; A.B.D. lokomotif mahmuzu; f. kılavuzluk etmek, rehber olmak, yol göstermek; (uçak) kullanmak. pilot engine kılavuz lokomotif. pilot fish Malta palamudu, zool. Naucrates ductor. pilot light şofbende dev.
3. anlamı pilot. kılavuz. pilotluk yapmak. kılavuzluk yapmak. yol göstermek.
4. pilot.

Pilot

Pilot İngilizce anlamı ve tanımı

Pilot anlamları

 1. (noun) A short plug at the end of a counterbore to guide the tool. Pilots are sometimes made interchangeable.
 2. (v. t.) To fly, or act as pilot of (an aircraft).
 3. (noun) The heading or excavation of relatively small dimensions, first made in the driving of a larger tunnel.
 4. (noun) One who flies, or is qualified to fly, a balloon, an airship, or a flying machine.
 5. (noun) One employed to steer a vessel; a helmsman; a steersman.
 6. (noun) An instrument for detecting the compass error.
 7. (v. t.) Figuratively: To guide, as through dangers or difficulties.
 8. (noun) Specifically, a person duly qualified, and licensed by authority, to conduct vessels into and out of a port, or in certain waters, for a fixed rate of fees.
 9. (noun) Figuratively: A guide; a director of another through a difficult or unknown course.
 10. (noun) The cowcatcher of a locomotive.
 11. (v. t.) To direct the course of, as of a ship, where navigation is dangerous.

Pilot tanım:

Kelime: pi·lot
Söyleniş: 'pI-l&t
İşlev: noun
Kökeni: Middle French pilote, from Italian pilota, alteration of pedota, from (assumed) Middle Greek pEdOtEs, from Greek pEda steering oars, plural of pEdon oar; probably akin to Greek pod-, pous foot -- more at FOOT
1 a : one employed to steer a ship : HELMSMAN b : a person who is qualified and usually licensed to conduct a ship into and out of a port or in specified waters c : a person who flies or is qualified to fly an aircraft or spacecraft
2 : GUIDE, LEADER
3 : COWCATCHER
4 : a piece that guides a tool or machine part
5 : a television show produced and filmed or taped as a sample of a proposed series
6 : PILOT LIGHT 2
- pi·lot·less /-l&s/ adjective

Pilot ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Archetype, Aviate, Buffer, Experimental, Fender, Fly, Model, Navigate, Original, Test, Trial,

Pilot

İngilizce Pilot kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. piloto, aviador, aviadora, práctico; quitapiedras
v. pilotear, dirigir, volar; pilotar, asegurar con pilotes
adj. piloto, modelo

Pilot

İngilizce Pilot kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. pilote
v. piloter; naviguer; donner des instructions
adj. pilote, expérimental, empirique

Pilot

İngilizce Pilot kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pilot
v. Pilot; Flugzeugführer; Lotse
adj. lotsend; steuernd; versuchsweise; Versuchs-

Pilot

İngilizce Pilot kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Mar) pilota; timoniere; (estens) guida, maestro; (tecn) meccanismo ausiliario; appoggio guidato; (Mar) portolano
v. (Mar, Aer) pilotare; (estens) guidare; accompagnare, condurre, portare; (am; Parl) far passare
agg. pilota

Pilot

İngilizce Pilot kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. piloto; navegador
v. pilotar; orientar, navegar
adj. experimental, piloto

Pilot

f. kullanmak, pilotluk yapmak, uçak kullanmak, yol göstermek, kılavuzluk etmek
i. pilot, kılavuz, rehber, öncü, kumanda düzeni
s. pilot, kılavuz, yedek, deneme, deney, kontrol, ayarlayıcı

Pilot

Fransızca Pilot kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. stilt, high post used to support a structure above the surface of the ground or water

Pilot

Almanca Pilot kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. experimental, comprising a test; tentative, empirical

Pilot

Türkçe Pilot kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who flies an aircraft; navigator; person who guides a vessel into or out of a harbor through difficult waters; trial episode on T.V.; something produced as an experiment before broader introduction; guide, leader
v. fly a plane; navigate, steer; lead, guide, direct
adj. experimental, comprising a test; tentative, empirical

Pilot

İngilizce Pilot kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. proef-
zn. leidsman, loods, gids, bestuurder, piloot, controlelampje
ww. loodsen, besturen, sturen, geleiden, binnenbrengen

Pilot

n. one who flies an aircraft; navigator; person who guides a vessel into or out of a harbor through difficult waters; trial episode on T.V.; something produced as an experiment before broader introduction; guide, leader
v. fly a plane; navigate, steer; lead, guide, direct
adj. experimental, comprising a test; tentative, empirical

Pilot

Almanca Pilot kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
piloot

Pilot

Fransızca Pilot kelimesinin Türkçe karşılığı.
pilote [le], aviateur/trice [le][la], navigateur [le]

Pilot

Almanca Pilot kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. pilote (mf)

Pilot

Almanca Pilot kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. pesce pilota (m), pilota (m)

Pilot

Almanca Pilot kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. piloto (m)

Pilot

Almanca Pilot kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. pilot (m)

Pilot

Türkçe Pilot kelimesinin Fransızca karşılığı.
pilote [le], aviateur/trice [le][la], navigateur [le]

Pilot

Türkçe Pilot kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Flieger, Flugkapitän, Lenker, Pilot

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sorumlu pilot
6 yıl önce

Sorumlu pilot (PIC), uçuş esnasında herhangi bir hava taşıtının (kokpit içinden) idaresinden ve emniyetinden öncelikli olarak sorumlu pilot. Bu, tipik...

Pilot bölüm
3 yıl önce

Pilot bölüm, bir televizyon dizisinin ilk bölümüne verilen ad. Dizinin ilgi çekip çekmeyeceğini ve başarı potansiyelini anlamada bir araç olarak kullanılan...

Pilot lisansı
3 yıl önce

husûsî pilot lisansı (PPL), ticarî pilot lisansı (CPL) ve havayolu nakliye pilotu lisansı (ATPL). JAR-FCL, JAA üyesi ülkelerde verilen pilot ve bazı...

Husûsî pilot lisansı
6 yıl önce

Husûsî pilot lisansı (PPL), herhangi bir hava taşıtında "ticarî olmamak kaydıyla" pilotluk yapılmasına imkân veren pilot lisansı. PPL, İngilizce private...

Ticarî pilot lisansı
3 yıl önce

Ticarî pilot lisansı (CPL), ticarî uçuş yapabilmek için gerekli olan pilot lisansı. CPL İngilizce "commercial pilot licence" kavramının kısaltmasıdır....

As Pilot
3 yıl önce

As pilot ya da uçan as, beşten fazla uçağı düşüren pilotlara denir. As iskambil destesindeki en büyük kâğıttır. As pilotlar bugün bir fenomen olarak yerini...

As Pilot, Erich Hartmann, Fokker Dr.I Triplane, Havacılık, Kızıl Baron, Kızıl ordu, Vecihi Hürkuş, Jan Dzwonek, İvan Kozhedub, TAİ, Jet
Otomatik pilot
3 yıl önce

Otomatik pilot (ya da otopilot; İngilizce autopilot) mekanik, elektrik ve hidrolik sistemleri kullanarak, herhangi bir insan komutu gerekmeden aracın...

Honda Pilot
6 yıl önce

Honda Pilot, Honda'nın 2002 yılından beri ürettiği 5 kapı SUV modelidir. Honda Pilot modelinde, 3.5 l motor, 5 ileri otomatik vites bulunmaktadır. Honda...