Fetih Suresi

Kısaca: Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir. ...devamı ☟

fetih suresi
Fetih Suresi

Medine döneminde inmiştir. 29 ayettir. Sure, adını 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Surede başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.

fetih suresi

Osmanlıca fetih suresi kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fetih suresi
2 yıl önce

Fetih Suresi (Arapça: سورة الفتح, Srat'ul Feth), İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ın kırk sekizinci sûresidir. Maide Sûresi'nden önce, Cum'a Sûresi'den...

Fetih Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Cum'a Suresi
6 yıl önce

https://islamansiklopedisi.org.tr/cuma-suresi ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/cuma-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/62-cuma-suresi...

Cum`a Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i İmran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Hucurât suresi
2 yıl önce

Hucurât Suresi (Arapça: سورة الحجرات) Kur'an'ın 49. suresidir. Sure 18 ayetten oluşur. Sure ismini 4. ayetinde geçen odalar anlamına gelen hucurât kelimesinden...

Maide Suresi
2 yıl önce

Maide Suresi (Arapça: سورة المائدة, Surat'ul Maide), Kur'an'ın beşinci suresidir. Sure 120 ayetten oluşur. Medine'de indirildiğine inanılan sure ismini...

Mâide Suresi, Maide Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi
Mekke'nin Fethi
2 yıl önce

girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz." Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken...

Nizari fıkhı
2 yıl önce

adını verdikleri namaz Fatiha Suresi ile başlar. Çeşitli rekatlarda Nisa Suresi, Maide Suresi, Fetih Suresi ve Enfal Suresi'nden seçilmiş ayetler ezberden...

Sure
2 yıl önce

286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Kölelik
2 yıl önce

439-452. ^ Nisa Suresi, 92 ^ Maide Suresi, 89 ^ Müsned, II, 25, 61 ^ Nisa Suresi, 3 ^ Mearic Suresi, 30 ^ Nisa Suresi, 25 ^ Nur Suresi, 33 ^ a b c d "KÖLELİK...

Kölelik, 1807, 1847, 1926, ABD, Abdülmecid, Anadolu, Avrupa, Esir, Ferman, Korsan