Filistin Yahudileri

Kısaca: Filistin Yahudileri, tarihin herhangi bir anında Filistin'de (veya İsrail Diyarı'nda) yaşamış Yahudilere denir. İsrail devleti kurulmadan önce Filistin Yahudilerine "Yahudi cemaati" anlamına gelen Yişuv denmekteydi. 1881'de Yahudilerin Filistin'e olan göçleri başlamadan önce bölgede yaşayan Yahudilere "Eski Yişuv", 1881'den sonra göç edenlere "Yeni Yişuv" denmeye başlandı. Modern İsrail devleti 1948'de kurulduktan sonra, Filistinli Yahudiler İsrail vatandaşı olduğundan, "Filistinli Yahudi" terim ...devamı ☟

Filistin Yahudileri, tarihin herhangi bir anında Filistin'de (veya İsrail Diyarı'nda) yaşamış Yahudilere denir. İsrail devleti kurulmadan önce Filistin Yahudilerine "Yahudi cemaati" anlamına gelen Yişuv denmekteydi. 1881'de Yahudilerin Filistin'e olan göçleri başlamadan önce bölgede yaşayan Yahudilere "Eski Yişuv", 1881'den sonra göç edenlere "Yeni Yişuv" denmeye başlandı. Modern İsrail devleti 1948'de kurulduktan sonra, Filistinli Yahudiler İsrail vatandaşı olduğundan, "Filistinli Yahudi" terimi kullanılmamaya başlandı. Genel bakış İmparatorluğun dağılmasının ardından, bugünün İsrail, Batı Şeria ve Gazze topraklarında yaşayanların tamamını sadece Müslümanlar oluşturmamaktaydı. 16.yy'ın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu himayesindeki adı geçen bölgede Yahudi nüfusu 10,000'i geçmemekteydi ve bu rakam toplam nüfusun %5'ini oluşturmaktaydı. 19.yy'ın ortalarında Türk kaynaklarına göre, 600,000 nüfuslu bölgenin %80'ini Müslümanlar, %10'unu Arap Hristiyanlar ve %5 ila 7'sini Yahudiler oluşturuyordu. Filistin'deki Yahudi cemaatinin durumu, komşu Arap ülkelerine kıyasla daha karmaşıktı. 1948'den önce Avrupa Yahudilerine "Filistinli" denmesi Avrupalı Yahudiler yaşadıkları ülkelerde "doğulu" olarak kabul edildiler. Örneğin, 18.yy'da yaşamış Prusyalı filozof Immanuel Kant Avrupalı Yahudiler için "aramızda yaşayan Filistinliler" demektedir. Gerek Arap, gerek Yahudi gerekse başka bir ulusa bağlı olsun, bölgedeki İngiliz Mandası, Filistin vatandaşları için "Filistinli" terimini kullanmıştır. =="Filistinli Yahudi" teriminin anlamı üzerine tartışmaFÖY'de kullanımı FKÖ'nün Temmuz 1968'de Filistin Milli Konseyi'nce yapılan anayasa eklemesine göre "Filistinli" terimi, gerek yurtlarından çıkarılmış gerekse hala topraklarda yaşıyor olsun 1947'ye kadar bu topraklarda ikamet eden Arapları ifade eder. Bu tarihten sonra yaşadığı topraklar ne olursa olsun kişinin babası Filistinli ise kendisi de Filistinlidir. Buna ilaveten, Siyonist işgal başlamadan önce Filsitin topraklarında yaşayan Yahudiler de Filistinli olarak kabul edilmektedir. Davis şunu aktarmaktadır: "Kendimi Filistinli Yahudi olarak tanımlamıyorum, ben aslen Filistinli Yahudiyim, 1943'de Filistin ülkesinde Kudüs'te doğdum, doğum belgemin başlığında 'Filistin Hükümeti' yazar. Bunun bir önemi yok. Önemli olan, konunun işimle alakalı olan ve Siyonizm'i eleştirmede avukatlığını yaptığım siyasi içeriğidir. Ben bir anti-Siyonist Yahudiyim." Aktör, yönetmen ve aktivist Juliano Mer-Khamis'in annesi İsrailli bir Yahudi ve babası Filistinli bir Müslümandır. 2009'da İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte kendisinin "%100 Filistinli ve %100 Yahudi" olduğunu belirtmiştir. ==Ayrıca bakınız== *İsrail Diyarı'ndaki Yahudilerin tarihi *Filistinli Araplar *Filistin *İsrail *Filistin adının zaman çizelgesi ==Kaynakça==

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Filistin Mandası
6 yıl önce

Birleşik Krallık Filistin Mandası, Birleşik Krallık'ın Filistin'deki Osmanlı Devleti hakimiyetine son vermesiyle İtilaf Devletleri tarafından kararlaştırılan...

Filistin (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Filistin ( /ˈpæləsˌtaɪn/ veya /ˈpæləsˌtiːn/ ) sıklıkla şu tanımları ifade eder: Filistin Devleti: Ortadoğu'da de jure egemen bir devlet. Filistin (bölge):...

Filistin Ulusal Yönetimi
3 yıl önce

yöneten bir idari örgüt ve devlet yapılanmasıdır. Filistin Ulusal Yönetimi 1994'te, İsrail hükûmeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında yapılan Oslo'daki uzlaşma...

Filistin Ulusal Yönetimi, Afganistan ülke bayrağı, Afganistan, Arnavutluk ülke bayrağı, Arnavutluk, Azerbaycan ülke bayrağı, Azerbaycan, Bahreyn ülke bayrağı, Bahreyn, Bangladeş ülke bayrağı, Bangladeş
Ürdün'deki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

adlandırdığı için, "Filistin" ismi resmi kayıtlarda kullanılmamaya başlandı. 1516'da Osmanlı'nın hakimetine girmesiyle Filistin 1660'a kadar, Sayda vilayetinin...

Kürdistan'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

miktarda Yahudi nüfusu vardı. Ayrıca Tudela'lı Benjamin o dönemin Fars Kralı'na meydan okuyan mesihvari lideri David Alroy'dan ve onun Yahudileri Kudüs'e...

Filistin Devleti
3 yıl önce

Filistin ya da resmî adıyla Filistin Devleti (Arapça: دولة فلسطين, romanize: Devlet-ü Filastîn) Orta Doğu'da, tarihî Filistin bölgesinde bir Arap devleti...

İtalya Yahudileri
3 yıl önce

Yahudileri 1940'larda Yahudiliği seçmiştir. Roma ve Milano'da yaşayan İran Yahudileri Roma'da yaşayan Libya Yahudileri. Ana madde: İtalya'nın Yahudi tarihi...

Musta'arabi Yahudileri
6 yıl önce

Sefarad ayrımı yapılmamaktadır. Arap Yahudileri Yahudi Arapçası Filistin Yahudileri Suriye Yahudileri Suriye'deki Yahudilerin tarihi Pizmonim Bakaşot Halep Merkez...